Fiskare på Sotenäs och Stångenäs – Smögens Skaldjur & Fiskeri

Sotenäs hade en gång i tiden ett par av Sveriges allra största fiskelägen, Smögen och Gravarne (idag Kungshamn) samt flera andra mindre som exempelvis Hasselösund, Väjern, Fisketången, Hovenäset, Skalhamn, Bovallstrand och Ulebergshamn. Det var också tillsammans med Stångenäs centrum för den svenska stenindustrin. Stångenäs är annars mest känt för att Lysekil ligger där. Lysekil är en stad som varit beroende av fiske genom Skandiaverken som tillverkade tändkulemotorer och en mängd fiskindustrier och konservfabriker.

Idag är Sotenäs storhetstid som fiskelägesbygd över men det finns fortfarande enstaka båtar i flera av fiskelägena. Dessutom är Kungshamn centrum för den svenska fiskbearbetningsindustrin var huvudinriktning idag dock är produktion av olika produkter baserade på norsk lax även som sillprodukter också framställs. Smögen har kvar sin fiskauktion så många båtar landar sin räkfångster där. Några få yrkesfiskeföretag finns kvar i några fiskelägen.

I Lysekil finns det idag några expansiva fiskeriföretag såsom LL 91 Fisk & Skaldjur AB och Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men egentligen inget annat fiskerelaterat. Staden lever på sitt raffinaderi och sina turister.

Smögens Skaldjur & Fiskeri AB

Smögens Skaldjur & Fiskeri AB är ett företag som bedriver fiske och fiskhandel i Smögen. Ägare är Frank Gustavsson som är enda ordinarie ledamot i styrelsen. Suppleant är Jenny Garpenrud, Bolaget är också moderbolag till Gösta M Hansson Eftr AB. Företaget äger räktrålaren LL 775 Rio på 135 bruttoton som innehar årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

LL 775 Rio. Okänd fotograf

Bolaget har tidigare även varit delägare i Smögens Fiskauktion AB. Idag ägs detta bolag av Stockholms Fiskauktion AB och sannolikt är företaget idag istället delägare i det senare bolaget. Andra delägare i Stockholms Fiskauktion AB är Svenska Insjöfiskarenas AB som ägs av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, Carl Smitts stiftelse för främjandet av havsfisket i Stockholms och Hallands län samt Anders Hedenstedt (Resökräftan AB). Även många andra yrkesfiskare i norra Bohuslän är delägare,

Gösta M Hansson Eftr AB är ett välkänt företag i Smögen som tidigare ägdes av Gösta M Hansson. De sålde i alla förr tobak, tidningar, böcker, godis och glass. Butiken öppnades av Gösta Hanssons far år 1925 och togs över av Gösta Hansson år 1967. Gösta M. Hansson satt i Smögens fullmäktige mellan 1971 och 1973 för centerpartiets. Och i fullmäktige i Sotenäs kommun mellan 1973 och 1993. Han är dessutom bror till författaren Gunnar D Hansson.

Omsättningen i Smögens Skaldjur och Fiskeri AB var knappt 3 miljoner SEK år 2020 med en förlust på under 100 000 kronor. De bokförda tillgångarna var drygt 3 miljoner SEK varav cirka 2,5 miljoner i fiskebåtar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!