Norrlandskustens fiskare – Bröderna Persson

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Perssons Löjrom AB och Renö Fisk AB

Perssons Löjrom AB med adress i Öjebyn utanför Piteå ägs av Magnus Persson. Styrelsens består av Magnus Persson som ordinarie ledamot och hans fru Ann-Sofi Persson som suppleant. I Renö Fisk AB är Magnus Persson styrelsesuppleant. Brodern Christer Persson ordinarie styrelseledamot och ägare.

Magnus Persson och Ann-Sofi Persson är också ägare av Perssons Fisk i Piteå KB och Ann-Sofi Persson är ensam ägare av Fiskhörnan i Piteå AB. Ann-Sofi Persson är ordinarie styrelseledamot i Fiskhörnan i Piteå AB med maken Magnus Persson som suppleant. Christer Persson är också styrelsesuppleant i Red Crayon AB som ägs av sonen Alexander Persson som också är ordinarie styrelseledamot. Utöver detta är Magnus Persson också styrelseledamot och Christer Persson suppleant i Norrbottens Kustfiskares PO Ek.för.

Renö Fisk AB bedriver yrkesfiske av siklöja och sill/strömming med trålaren PÅ 34 Polaric på 31 bruttoton samt fiskhandel. Perssons Löjrom AB ägnar sig åt tillverkning av löjrom med varumärket Bröderna Persson och bedriver fiske med trålaren PÅ 16 Brottsjö på 32 bruttoton. Fisket är inriktat på siklöja, strömming/sill och sik. Som vinterhamn använder de två båtarna ofta Mellanfjärden i Hälsingland. Hemmahamn är dock Piteå.

PÅ 16 Brottsjö och PÅ 34 Polaric i Öregrund. Bild: Öregrundarbloggen

Minskat siklöjefiske, minskad omsättning

Omsättningen i både Renö Fisk AB och Perssons Löjrom AB har minskat kraftigt de senaste två åren. Det beror troligen på kraftigt minskad siklöjekvot. För de företag som fiskar siklöja på hösten står det fisket för större delen av omsättningen. En minskning av kvoten innebär därför minskad omsättning även om fisket av sill/strömming skulle öka.

Under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-06-30 omsatte Renö Fisk AB 5,9 miljoner SEK vilket ska jämföras med 9,2 miljoner SEK under verksamhetsåret som slutade 2018-06-30. Vinsten under det senast redovisade verksamhetsåret var 1,0 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 14,2 miljoner SEK varav cirka 7,5 miljoner SEK i anläggningar, byggnader, fiskebåtar och utrustning.

Perssons Löjrom AB omsatte för sin del nästan 7,5 miljoner under 2020 jämfört med 11,4 miljoner 2018. Vinsten under 2020 var drygt 1,7 miljoner SEK och de bokförda tillgångarna totalt 21,7 miljoner SEK varav nästan 10 miljoner SEK i anläggningar, byggnader, fiskebåtar och utrustning. Fiskhandelsverskamheten Fiskhörnan i Piteå AB omsatte nästan 600 000 kronor.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!