Problem med att utnyttja underutnyttjade arter

Det finns ett stort antal fiskarter som är underutnyttjade och kan fiskas mer i det svenska fisket. Bland annat är det olika karpfiskar som brax (braxen), id och mört. Eller arter som i princip aldrig fiskas som spigg. Men också värdefulla arter som fiskas i stor utsträckning såsom havskräfta. Andra arter som underutnyttjas är rödspätta och kolja.

Agrifood har gjort en studie om hur utnyttjandet skulle kunna öka och varför de aktuella arterna är underutnyttjade. Tidningen Svensk Fisknäring har rapporterat om studien som ännu inte verkar publicerad på Agrifoods hemsida. Framförallt är det två saker som gör att fiskarter är underutnyttjade. Den viktigaste är att efterfrågan bland konsumenterna är obefintlig eller svag. Detta gäller karpfiskarna som inte fiskas och landas då ingen vill äta dem.

Fet fisk

Samma problem för sill/strömming som visserligen fiskas med går till fiskmjöl istället för konsumtion. Där förstärks den dåliga efterfrågan av att Livsmedelsverket avråder från konsumtion för vissa grupper som barn och gravida kvinnor. Inte heller vi andra ska äta sill/strömming för ofta enligt Livsmedelsverket. Anledningen är att sillen/strömmingen innehåller miljögifter (men inte längre över gränsvärdena). Samma problem gäller även för andra feta fiskar som lax, öring och sik från Östersjön samt sik, öring, lax och röding i de stora sjöarna. Dessa fiskar har inte undersökts i Agrifoods studie.

Karpfiskar och spigg

Däremot ingår brax, mört, havskräfta och spigg i studien som Agrifood gjort. För brax och mört är det bristande efterfrågan som är problemet. När det gäller havskräfta är det regelverket och bifångster som gör att kvoten inte utnyttjas. För spigg är det regelverket och tekniska problem för fisket som är bekymren. När det gäller spigg pågår dock försök att fiska med väldigt små maskor av samma typ som används i tobistrålar. Problemet är att det blir stora bifångster av skarpsill och sill. Det ska därför undersökas om en så kallad exkluder kan möjliggöra spiggfiske med mindre bifångster.

För icke-undersökta arter är det lite olika anledningar till att kvoten inte utnyttjas. För rödspätta får yrkesfiskarna för dåligt betalt. Bifångster av torsk innebär också att de inte kan fiska rödspätta då torskkvoten alltid blir uppfiskad och begränsar rödspättefisket. Även i koljefisket och kräftfisket som ingår i rapporten är det bifångster av framförallt torsk som ställer till problem.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!