Några av världens värsta fiskeriolyckor

När det gäller fiskeriolyckor är det svårt att hitta information om olyckor i andra länder än de engelskspråkiga. Speciellt svårt är det med Sydostasien där det förekommer ett mycket omfattande olagligt fiske och i princip inte finns nån som helst kontroll. Dessutom är det svårt att hitta information om olyckor i den enorma kinesiska fiskeflottan eller den ryska fiskeflottan. En lista över de värsta fiskeolyckorna genom tiderna blir därmed ganska skev. Europa och Nordamerika blir kraftigt överrepresenterade.

De allra största olyckorna eller katastroferna med flesta döda inträffade i slutet på 1800-talet i Nordsjön och Norska havet. En av dem drabbade det svenska yrkesfisket, Ålesundsolyckan.

Katastroferna som ägde rum innan motordrivna båtar (1900-talet) infördes handlade i allmänhet om att hela fiskeflottor från ett fiskeläge eller ett område överraskades av storm och dåligt väder ute till havs som de inte kunde komma undan.  Mer moderna större katastrofer har handlat om att stora fabrikstrålare gått under av vad som i flera fall är oklara omständigheter. Men dåligt väder är sannolikt också i de flesta av dessa falla orsaken.

Värsta fiskeriolyckorna i västvärlden, Japan och Ryssland, år, antal offer, var
 1. Första gjæslingolyckan, 1625, 210, Norska havet
 2. Eyemouth-katastrofen, 1881, 189, Nordsjön
 3. Titranolyckan, 1899, 141, Norska havet
 4. Shetlandsolyckan (Bad Day), 1832, 105, Nordsjön
 5. Fiskeolyckan i Moray Firth, 1848, 100, Nordsjön
 6. Vestisen-olyckan 1917, 1917, 80, Norra Ishavet (valfångstfartyg)
 7. Vestisen-olyckan 1952, 1952, 78, Norra Ishavet (valfångstfartyg)
 8. Newcastle-katastrofen, 1843, 73, Nordsjön
 9. Dalnyi Vostok, 2015, 69, Okhotska sjön
 10. Oryong 501, 2014, 60, Berings hav
 11. Ålesundsolyckan, 1868, 52, Norska havet
 12. Pelican-olyckan, 1951, 45, Mainebukten (turfiske)
 13. Lorella & Rodrigo, 1955, 40, Island
 14. Gaul-olyckan, 1974, 36, Barents Hav
 15. Escuminac-katastrofen, 1959, 35, New Brunswick
 16. Akebono Maru No. 28, 1982, 32, Alaskabukten
 17. Røværolyckan, 1899, 30, Nordsjön
 18. Vestisen-olyckan 1939, 1939, 28, Norra Ishavet (valfångstfartyg)
 19. Islamar III-olyckan, 1984, 26, Medelhavet
 20. Andra gjæslingolyckan, 1906, 25, Norska havet
 21. Daito Maru No. 55, 1981, 26, Alaskabukten
 22. Stotfield-katastrofen, 1806, 21, Nordsjön
 23. Villa de Pitanxo-olyckan, 2022, 21, Grand Banks
 24. Morecombe Bay-katastrofen, 2004, 21, Irländska sjön
 25. Lilla Ålesundsolyckan, 1868, 20, Norska havet
 26. St. Romanus, 1968, 20, Island
Omskrivna olyckor i modern tid

Olyckan med H 243 Gaul år 1974 är kanske den olycka som resulterat i mest spekulationer. Detta för att förlisningen ägde rum i avlägsna Barents Hav utan att någon blev vittne till olyckan, Fabrikstrålaren försvann bara och vraket identifierades inte förrän 1997. H 243 Gaul var en 66 meter lång fabrikstrålare på 1 106 bruttoton byggd 1972.

När det gäller olyckor i nutid så är de betydligt bättre undersökta än tidigare olyckor. Det mesta är sålunda känt om olyckan med Dalnyi Vostok år 2015 och Villa de Pitanxo-olyckan 2022. Detta sagt trots att den senare olyckan också lett till en mängd spekulationer av olika slag. Dalnyi Vostok var en 104 meter lång trålare på 4 407 bruttoton som byggdes 1989. (informationen på Wikipedia om trålaren är felaktig, den har förväxlats med ett äldre valfångstfartyg med samma namn som dessutom var mycket större).

Villa de Pitanxo var en spansk fabrikstrålare på 825 bruttoton med en längd på 50 m. Trålaren byggdes 2004. En av de saker som skapat spekulationerna kring förlisningen är det faktum att 3 personer inklusive kaptenen överlevde men ingen annan i besättningen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!