Hoki – fiskarter som tidigare överfiskades

Hoki är ett namn som används på flera olika fiskarter som är släkt med de olika kummelarterna. Det är egentligen det lokala nyzeeländska namnet på en fisk som egentligen heter blue grenadier på engelska. På latin heter blue grenadier Macuronus novaezelandiae. Kallas även whiptail, New Zealand whiptail, blue hake eller whiptail hake.

En annan art som också går under namnet hoki på svenska är patagonian grenadier (Macuronus magellanicus). Den sistnämnda arten kallas ofta för chilensk  eller argentinsk hoki. Den patagoniska hokin heter merluza de cola eller merluza hoki på spanska. Troligen finns det också en art som lever runt Sydafrika, Cape grenadier (Macuronus capensis). Eventuellt är de alla samma art. Grenadier är annars främst det engelska namnet på skolästfiskarna.

Hoki

Hoki (Macuronus novaezelandiae) lever i sydvästra Stilla havet och kring södra Australiens och Nya Zeelands kuster. Lever på djup mellan 10 och 1 000 meter. Ungfiskarna lever vanligen på grundare vatten. Dess huvudföda är prickfiskar, men den fångar också bläckfisk och kräftdjur. Honan lägger i snitt 1 miljon ägg som alla avges samtidigt. Den kan bli upp till 25 år gammal.

Hoki har blågrön ovansida och silverfärgade sidor och buk. Fenorna är mörkare. Den har två ryggfenor, en kort och hög med tydliga taggstrålar och en bakre, som är lägre, men mycket lång och går runt kroppen och sammansmälter med den likaledes långa analfenan. Kan bli mellan 60 och 120 centimeter lång.

Hoki

Fiskas i stor utsträckning runt Nya Zeeland med årsfångster på cirka 120 000 ton om året. Fisket bedrivs med både pelagisk trål och bottentrål av fabrikstrålare. På 1990-talet fångades uppemot 300 000 ton om året vilket ledde till en kraftig minskning av beståndet. Stora fiskenationer är Japan, Korea, Nya Zeeland, Australien och Ryssland.

Patagonisk hoki

Patagonisk hoki (Macuronus magellanicus) lever i sydvästra Atlanten och sydöstra Stilla Havet längs med Argentinas och Chiles kuster samt runt Falklandsöarna.

Hoki, Patagonisk hoki

Fiskas i både Chile, Argentina och Falklandsöarna med bottentrål och flyttrål av fabrikstrålare. De årliga fångsterna är cirka 60 000 ton om året. Fisket har tidigare varit betydligt mer omfattande med fångster på totalt 500 000 ton i slutet av 1990-talet. Ett så stort fiske var helt klart ett överfiske vilket ledde till att beståndet av patagonisk hoki minskade kraftigt. De största fiskenationerna är Argentina och Chile.

Kaphoki

Kaphoki (Macuronus capensis) lever runt Sydafrikas kuster i Atlanten och Indiska Oceanen på ett djup mellan 250 och 700 meter. Blir omkring 1 meter lång. Fisket är begränsat.

Matfisk

Hoki levereras och äts som filéer och i fiskpinnar och liknande produkter. Kan tillagas och användas på samma sätt som torsk, kolja och sej.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!