Guldhaven Pelagiska – det stora siklöjeföretaget

Guldhaven Pelagiska AB är ett fiskeriföretag med huvudkontor i Kalix. De bedriver fiskeriverksamhet med de två små trålarna HA 30 Vilma på 19 bruttoton med Storön som hemmahamn och HA 83 Natalia på 5 bruttoton. Den sistnämnda kan ha Kent Karlsson i Kalix-Nyborg som ägare. Han äger också HA 42, en liten fiskebåt utan namn. Dessutom är Kent Karlsson en av två delägare i Guldhaven Pelagiska AB. Den andre ägaren är Arnold Bodlund på Storön.

Styrelsen i Guldhaven Pelagiska AB består av Kent Karlsson (ordf), Arnold Bodlund, Kjell Östman och Anders Von Bonsdorff. VD är Teija Aho.

HA 30 Vilma. Bild: Guldhavens Pelagiska

Vid sidan av siklöja som r det ekonomiskt viktigaste fisket för företaget fiskar båtarna även strömming (sill), sik, brax och bedriver förädlingsverksamhet. Dotterbolaget Fiskecentrum i Piteå AB bedriver fiskodlingsverksamhet i Jävrebyn och där de producerar regnbåge. Siklöjan blir både löjrom och filéer och strömmingen fileer och surströmming. Regnbågen säljs färsk, rökt, gravad, skivad samt blir regnbågsrom medan braxen blir braxburgare. Vildlax och sik säljs färsk, rökt, gravad och skivad. Förutom Fiskcentrum i Piteå finns även dotterbolaget Berghamn Consulting AB.

Omsättningen i Guldhaven Pelagiska AB var cirka 51 MSEK under 2022 (20210501-20220430) med bokförda tillgångar på 39 MSEK. Då det inte finns några enskilda fiskerättigheter för siklöja och för fiske på kustkvoter redovisar jag landningar för att ge en uppfattning av fiskets omfattning. Fisket av strömming/sill sker på kustkvot och fisket av siklöja i Bottenhavet på en gemensam nationell kvot för de båtar som har tillstånd att fiska siklöja.

Landningar 2022 i kilo
  • Sill (strömming) 69 981
  • Siklöja, 61 147
  • Sik, 37
Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!