Hans Frölander – Bondhamns Fisk

Hans Frölander är en trålfiskare i Bondhamn utanför Sundsvall. Han äger Bondhamns Fisk AB som i huvudsak ägnar sig åt siklöjefiske och strömmingsfiske (sillfiske). Han äger också  Cimbex Entreprenadkonsult AB och en majoritet av fiskberedningsföretaget Finap AB. Huvuddelen av verksamheten återfinns i Finap. Detta är i likhet med flera andra företagskonstellationer i fiskerinäringen såsom Guldhavens Pelagiska AB, Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB och Bryggvingen AB är själva fisket i princip en binäring till annan verksamhet.

Styrelsen i Bondhamns Fisk AB består av Hans Frölander med sambon/frun Lena Björkman som suppleant. I Finap AB är Hans Frölander styrelseordförande, Yngve Larsson ordinarie ledamot och Eva Olsson suppleant.

Bondhamns Fisk AB äger trålaren HND 4 Johlin V på 13 bruttoton. Det är en av de båtar som fiskar mest strömming (sill) för tillverkning av surströmming. På hösten används båten till siklöjefiske. Frölander fiskar siklöja på ett tillstånd som hålls av Kenneth Klöfver. Siklöjefisket bedrivs som partrålning ihop med SL 14 Irene som ägs av Bo Sillman och har Lörudden som hemmahamn.

Bondhamns Fisk AB är ett av de företag som levererar MSC-märkt Kalix löjrom vilket betyder att företaget också bedriver fiskberedningsverksamhet. Förutom siklöja och strömming fiskar Frölander också lax och sik. De små fiskebåtarna HND 2 (via Bondhamns Fisk AB) och HND 3 som han också äger används i det fisket. Laxen bereds av Finap AB som normalt i huvudsak bereder odlad norsk lax men även röding, sik och räkor.

Strömmingen som fiskas levereras bland annat till surströmmingsfabrikerna.

Bondhamns Fisk AB omsatte lite över 2 miljoner SEK år 2022 och hade bokförda tillgångar på 2,5 miljoner. Fiskberedningsföretaget Finap AB omsatte över 8 miljoner SEK med bokförda tillgångar på drygt 1,6 miljoner.

Landningar 2022, art, ton
  • Strömming, 35
  • Siklöja, 15

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

När det gäller lax så landade företaget obetydliga mängder.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!