Ibland är politiker bra korkade

Norrbottens kommuner har krävt ett stopp för storskaligt industrifiske av strömming/sill i Bottenviken. Det kanske låter bra men det är ett helt meningslöst krav. Och totalt verklighetsfrämmande. Det förekommer nämligen inget storskaligt industrifiske av strömming/sill i Bottenviken. Det enda som politikerna i Norrbottens kommuner åstadkommer med sitt krav är att de bevisar att de inte har nån som helst aning om vad de pratar om. De har noll koll på fisket. Det är typiskt nog också en politiker från inlandet som uttalar sig om saken:

Regeringens åtgärder för att rädda strömmingen är alldeles för klena. Strömmingen, eller sillen, är en bärande art i Östersjöns ekosystem samt utgör en del av matkulturen i hela Sverige. Här i Norrbotten utgör surströmmingen en del av vår folksjäl. Det är dags för regeringen att ta av sig silkesvantarna mot det storskaliga industrifisket på strömming och faktiskt genomföra åtgärder som har effekt, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner och kommunalråd i Boden.

Uttalandet sista mening saknar all form av verklighetsanknytning och relevans. Bara en person utan nån som helst kunskap om fisket kan uttala sig på det sättet. Det är så dumt att det är nästan ofattbart. Även i övrigt är det delvis felaktigt. Nästan ingen äter strömming idag. Det går inte att sälja strömming för konsumtion. Framförallt på grund av höga halter av miljögifter.

Bestånd och fiske

De enda trålare som fiskar strömming/sill i Bottenviken är siklöjetrålarna och deras fångster har varit lika stora de senaste 10-20 åren. De har inte förändrats alls. Nån brist på strömming verkar det därför inte finnas i området. I

Industrifisket i Bottenhavet har inte nämnvärt påverkat sill/strömmingsbeståndet som däremot präglas av en utveckling som styrs av klimatförändringar och ett allt större sälbestånd. Det allt varmare havet försvårar leken för den vårlekande sillen/strömmingen och gör att den också blir allt mindre. Fisket är inte problemet. Miljögifter, klimatförändringar, sälar och skarv är problemen. Dessutom påverkas beståndet av sill/strömming i Bottenhavet av cykliska förändringar mellan vårlekande bestånd (som minskat) och höstlekande bestånd (som ökat).

I egentliga Östersjön har beståndets storlek inte ändrats på 30 år. Problemen är dock exakt desamma som i Bottenhavet.

Läs mer: