Supermiljöbloggen sprider falska uppgifter om strömming

9 av 10 strömmingar i Östersjön är borta påstår Superimiljöbloggen. Det är en lögn. Den rapport de hänvisar till handlar bara om den vårlekande strömmingen/sillen som leker vid kusten i Bottenhavet. Men den vårlekande strömmingen i Bottenhavet är bara en mindre del av strömmingen/sillen i Östersjön och Bottenhavet. Förutom den vårlekande strömmingen/sillen i Bottenhavet finns det också vårlekande sill i Östersjön som leker vid kusten, höstlekande sill/strömming i Bottenhavet som leker vid kusten, höstlekande sill i Östersjön som leker vid kusten, höstlekande sill i Östersjön som leker ute i havet samt höstlekande sill i Bottenhavet som leker i havet.

Det har varit känt länge att den vårlekande sillen har problem. Tyska forskare har tydligt visat att den vårlekande sillen i västra Östersjön, rügensillen, som leker kring ön Rügen, har fått problem på grund av klimatförändringarna. Finsk forskning har i sin tur kunnat visat att den vårlekande sillen i Bottenhavet och Östersjön också påverkats negativt av klimatförändringarna. Det är också välkänt att varmare hav leder till att individstorleken för många fiskarter minskar.

Sillen i Östersjön och Bottenhavet

Samtidigt tyder forskningen från Internationella Havsforskningsrådet (ICES) på att de totala bestånden av sill i Östersjön inte minskat de senaste 20 åren. Det betyder att de höstlekande bestånden av sill/strömming blivit större. Det är inte heller första gången det ser ut på detta sätt. Sillbeståndet i Östersjön har alltid periodvis varierat mellan stora höstlekande bestånd för att sen under en period istället ha stora vårlekande bestånd. De senaste decennierna har exempelvis surströmming tillverkats av vårlekande sill som fiskats på våren men innan dessa tillverkades surströmming av höstlekande sill som fiskades på hösten.

Östra Östersjön. SSB är beståndsstorlek. Den ska helst ligga över den blå (MSY) och prickade linjen och ska definitivt ligga över den streckade linjen. Fiskeridödligheten ska på samma sätt helst ligga under den blå linjen (FMSY) och den prickade linjen samt helt klart under den streckade linjen. Men samtidigt varierar fiskeridödligheten kraftigt år från år och påverkar det inte bestånden spelar det ingen roll. Källa: ICES

Bottenhavet och Bottenviken. Källa: ICES

Att ett bestånd av sill/strömming minskat i storlek betyder inte att alla bestånd av sill/strömming minskat. Utan andra bestånd kan samtidigt öka i storlek vilket verkar vara vad som hänt. Att detta vet lobbyisten Beatrice Rindevall som skrivit artikeln på Supermiljöbloggen vilket gör att hon uppenbarligen ljuger medvetet för att vilseleda människor. Hon hänvisar också medvetet till de få forskare som också ägnar sig åt vilseledning genom att låtsas som om resultaten vad det gäller vårlekare är något allmängiltigt för sillen/strömmingen i Östersjön. Eller så plockar hon delar av forskares uttalanden på ett sådant sätt att de stöder de uppfattningar om hon i sitt lobbyarbete försöker få makthavare att anta. Vilket det alltså inte är. Och de flesta forskare har en helt annan uppfattning.

Förändringar för fisket

Naturligtvis måste problemen för de vårlekande bestånden få konsekvenser. Fisket av sill i västra Östersjön har minimerats och för att undvika att vårlekande sill från Östersjön fångas när de befinner sig i Skagerak och Kattegatt på hösten tillsammans med nordsjösill så har fisket flyttats till Nordsjön. Naturligtvis måste fisket på våren nära kusten i Östersjön och Bottenhavet också flyttas. I det fallet är en flytt till hösten förmodligen det bästa. Om fisket går att flytta i Västerhavet går det naturligtvis också att flytta i Östersjön. Men vettiga åtgärder försvåras av att miljödebattörer och lobbyister ständigt sprider falska uppgifter och alltid får stöd från naiva och okunniga journalister för att sprida dessa falska uppgifter.

Läs mer:

Vårlekande sill i västra Östersjön (rügensill). Källa: ICES

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!