Det finns ingen brist på strömming

Det börjar bli tröttsamt. De ständiga påståenden om att det finns brist på strömming/sill i Östersjön som sprids av diverse okunniga journalister i radio, TV och tidningar. Påståendet är nämligen grovt felaktigt. Lögnaktigt. Det finns ingen brist på strömming. Faktum är att det finns lika mycket sill/strömming i Östersjön och Bottenhavet idag som för 30 år respektive 50 år sen.

Sill i centrala (östra) Östersjön. SSB är lekbiomassa som är lika stor idag som 1990.

Sill i Bottenhavet. Lekbiomassan (SSB) är lika stor idag som för 40 eller 50 år sen.

Vad som hänt är att det finns stora mängder höstlekande strömming/sill men små mängder vårlekande strömming/sill. Detta är naturliga variationer som alltid existerat. Ibland är vårlekande sill/strömming vanligare, ibland är höstlekande sill/strömming vanligare. Dessutom kan utvecklingen ha förstärkts av klimatförändringarna vilket lett till varmare hav. Både finska och tyska forskare har visat att ett varmare hav leder till att den vårlekande sillen misslyckas med leken. De är lätt att hitta dessa forskningsresultat.

Stora trålare

De okunniga journalisterna sprider också andra lögner och felaktigheter. Nämligen att bristen på vårlekande sill skulle bero på industrifisket. Det är dumheter. Inga stora pelagiska trålare ägnar sig idag åt nåt sill/strömmingsfiske i Östersjön. 4 stycken pelagiska trålare varav tre hör till de mindre industritrålarna har bedrivit riktat sill/strömmingsfiske i Bottenhavet. Totalt finns det 11 stora pelagiska trålare i Sverige. De flesta av dem ägnar sig huvudsakligen åt pelagiskt fiske i Nordsjön och Nordatlanten.

Av de tio båtar som landade mest sill från Östersjön år 2022 var 5 stycken stora trålare från Västkusten. Av de 20 båtar som landade mest var 7 stycken från Västkusten. Resten var båtar från fiskelägen vid Östersjön och Bottenhavet. Av dem var 4 båtar över 25 meter långa, dvs stora båtar. En av dem ägs dock av västkustfiskare. Totalt var det alltså 11 av 20 båtar som var större än 24 meter långa. 8 stycken ägs av västkustfiskare.

Av de 5 båtar som landade mest sill/strömming från Bottenhavet och Bottenviken var 3 stycken från Västkusten och 2 hörde hemma i hamnar vid Bottenhavet. En av de senare ägs av västkustfiskare. Alla fem är över 24 meter långa. AV de 10 båtar som fiskade mest i Bottenhavet var tre från Västkusten och det blir inte fler även om vi tittar på de 20 båtar som fiskade mest. Av de 20 är 5 stycken från fiskelägen vid Bottenhavet och 12 stycken från Norrbotten.

Det är lätt att ta reda på dessa saker. Men journalisterna försöker inte ens.

Gnället på industrifisket och stora trålare saknar grund. Det saknar kontakt med verkligheten.

Att hitta fakta

Men journalisterna gör inte sitt jobb. Istället för att leta reda på fakta i målet. Sådant som beståndsuppskattningar från Internationella Havsforskningsrådet (ICES), landningsstatistik från Havs- och vattenmyndigheten (måste begäras ut), hur många stora pelagiska trålare det finns (EU:s fiskebåtsregister), var båtarna fiskat (kan fås från Global Fishing Watch) samt forskningsresultat från olika högskolor och universitet är inte svårt att få tag på.

Om inte annat kan de bara fråga mig så kan jag hjälpa dem. Men journalisterna tycks inte bry sig om att kolla fakta. Istället återger helt blint diverse lögner, falska fakta och rena fantasier från kreti och pleti. Det är bedrövligt att se, höra och läsa.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Det finns ingen brist på strömming”

Kommentarer är stängda.