Om det funnits storkapital i fisket hade Svedäng haft rätt

Jag skrev en recension av en TV-film om fiskeripolitiken och fisket i Europa där jag menade att en lobby som företräder överklassen i Stockholm, sportfiskare och andra som har makt i huvudsak är de som hörs i media.

En av personerna i denna lobby, forskaren Henrik Svedäng, har nu skrivit ett svar där han menar att jag företräder kapitalet när det gäller mina åsikter om fisket. Det hade kunnat vara sanning om det nu hade funnits nåt storkapital i svenska fisket. Men det finns det nu inte.

Storkapital i fisket finns det i Norge, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Spanien. Där finns företag med 1000-tals anställda, företag som är börsnoterade, företag med verksamhet i 10-tals länder med mer. Något sådant finns inte i Sverige där hela yrkesfisket sysselsätter ungefär 1 000 personer.

Personalägda företag

I Sverige ägs företagen av de som arbetar i företagen. Det är personalägda företag som dessutom betalar samma lön till alla ombord oavsett vad de har för position och utbildning. Den typen av företag är inga storföretag, inget storkapital.

Företagen drivs inte ens med en uttalad kapitalistisk logik och tycks inte ha vinstmaximering som sitt mål utan målet vekrar att de vill arbeta med det som alltid arbetat med, arbeta i naturen och leva med naturen. Det är snarare ett sätt att leva än ett sätt att vinstmaximera.

De köper proviant i sin hemös butik istället för att köpa där det är billigast. De investerar i skolor som de sen upplåter billigt till kommunen, de investera i lokala hamnar för att hjälpa sin hemö, de bygger hus som de sen hyr ut  till självkostnadspris till barnfamiljer för att öka antalet barn på ön. De ser till att de äldre på ön inte måste åka långa väg för att vaccinera sig utan kan göra det på ön. De driver skolor, barnhem och liknande i andra länder. Osv.

20-tal större företag

Det finns cirka 20 svenska fiskeriföretag med verksamhet i Sverige som har en omsättning på 10 miljoner kronor eller mer. Dessutom finns det några restaurangföretag och ett fiskberedningsföretag som har eget fiske och har en omsättning över 10 miljoner. Personalen är dominerande ägare i alla fiskeriföretagen men inte de andra tre företagen. I flera fall är en stor del av personalen, ofta alla, släkt med de som pappret är ägare. Det finns inga som helst utomstående kapitalägare som inte arbetar i företagen.

Så jag kan inte en gå kapitalets ärenden i denna fråga. För det finns inga kapitalistiskt driva företag vars syfte är vinstmaximera. Det finns personalägda företag som ofta också är familjeägda som vill bevara en kultur. De kan jämföras med samebyar i sin funktion och sitt arbetssätt. Lika lite som det finns ett samekapital finns det ett fiskekapital. Företagen investerar i deras hemorters överlevnad istället för att vinstmaximera. Självklart måste företagen gå med vinst annars skulle de inte överleva. Men det är inte drivkraften bland de som äger dem.

Fiskeriforskaren som aldrig haft rätt

Ett annat problem är att Henrik Svedäng är fiskeriforskaren som aldrig haft rätt. Hans åsikter har alltid visat sig var fel. År 2000 påstod han att sillen (strömmingen) i Östersjön var på väg att ta slut. Som vi vet hade han totalt fel. Det fanns inget vetenskapligt stöd för den åsikten då och sillen/strömmingen existerar fortfarande.

Sill. Bild: Kils Licens: CC BY-SA 3.0

Svedäng var en av de forskare som ville att bara stora fiskar skulle fångas. en av dem som drev igenom det. Det visade sig vara en felaktig fiskeripolitik som enligt honom själv bidragit till att torsken blivit småväxt (fast det som om det påståendet och den åsikten också kan vara felaktig).

Och nej, klimatförändringar är inte ensamt ansvariga för torskkollapsen. Det har jag inte heller påstått. Utan även forskare som Svedäng, övergödning, syrebrist, sjukdomar, sälar och skarvar. Att sportfiskarna skulle vara ansvarig har jag aldrig påstått, däremot att deras intressen präglar delar av debatten.

Överfiske

Men då inget överfiske skett de senaste 15 åren enligt den forskning och de uppskattningar som gjorts av Internationella Havsforskningsrådet (ICES) så kan inte överfiske vara en förklaring till torskkollapsen oavsett hur gärna Svedäng vill att det ska vara det.

Nu påstår Svedång återigen att strömmingen/sillen i Östersjön håller på att ta slut. Bland annat i debattartiklar DN. Det är av allt döma lika felaktigt idag som det var år 2000. Det finns inte heller idag något vetenskapligt stöd för den åsikten. Det är alltså ett felaktigt påstående. En falsk nyhet. Sillen/strömmingen överfiskas inte heller och är inte överfiskad enligt de bedömningar som ICES gjort. Bakom dessa bedömningar stå 100-tals forskare som alltså inte alls är överens med Svedäng.

Och vad än Svedäng använder för invektiv och bisarra påståenden förändrar det inte det faktum att filmen Makten över havet sprider en falsk berättelse.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!