Om överförbara fiskerättigheter (ITQ)

Överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ) är det enda kända sättet att minska kapaciteten i ett fiske. Ingen annan metod har visat sig fungera. I Sverige har införandet av TFC i det pelagiska fisket lett till att antalet pelagiska fiskebåtar som omfattas av systemet mer än halverats. Det har gett god ekonomi till fisket och lett till en kraftig föryngring av yrkesfiskarkåren i det pelagiska fisket. Det som lett till detta är moderna fiskebåtar med mycket bra arbetsmiljö.

Nu är det sent omsider dags att göra detsamma i det demersala fisket. Fisket ska bli lönsammare och arbetsmiljö bättre genom att överförbara fiskerättigheter införs. Jag har skrivit en massa artiklar om detta och jag rekommenderar att ni läser dem om ni faktiskt vill veta hur det gick till och hur det blev.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!