Ägarkoncentration inom fisket

Hårdare reglering, begränsade fiskbestånd och mindre fiskevatten har sedan 1970-talet medfört en ständig minskning av antalet fiskebåtar, yrkesfiskare och fiskelägen i Sverige. Samtidigt har det också skett en koncentration till fiskelägen i Göteborgsområdet och till enskilda fiskeriföretag. På så sätt har de viktigaste fiskelägena i Sverige blivit Fiskebäck, Rörö, Fotö och Hönö i Göteborgs skärgård. Donsö liksom Träslövsläge, Dyrön och Rönnäng har också stor betydelse medan fiskelägen i norr Bohuslän fått allt mindre betydelse även om Resö, Grebbestad, Smögen, Kungshamn, FIsketången och en del andra fortfarande har flera fiskebåtar vardera.

Det mest lönsamma fisket, det pelagiska fisket efter främst sill, skarpsill, tobis och makrill, domineras dock totalt av fiskeriföretag och yrkesfiskare i göteborgsområdet. Dessa företag har i flera fall använt vinsterna från det pelagiska fisket för att investera i annat fiske med mindre båtar. Frö andra typer av fiskeriföretag är detta förfarande ovanligt även om det finns fiskeriföretag i torskfisket som äger flera fiskebåtar.

Det allra största företaget är Astrid-koncernen med hemvist på Rörö som har 4 större fiskebåtar i Danmark, E 532 Rockall, L 525 Thingholt, S 264 Astrid och S 456 Anne-Mie. Alla är stora pelagiska fiskebåtar, Astrid och Rockall mycket stora båtar. Anne-Mie och Thingholt används främst för fiske av tobis, skarpsill och annan industrifisk (också foderfisk, fisk som används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja). Dessutom har koncernen flera mindre och medelstora båtar i Sverige, GG 70 Marie, GG 77 Falken, GG 164 Tuna Clipper, GG 292 Martina och en större båt, GG 764 Astrid. Leif Johansson äger personligen också GG 767 Böljan. GG 764 Astrid är i likhet med de danska båtarna en pelagisk fiskebåt. Även GG 77 Falken innehar individuella överförbara fiskerättigheter inom det pelagiska fisket. Såväl GG 70 Marie som GG 77 Falken ingår i effortsystemet i Västerhavet som omfattar fiskfiske och kräftfiske. GG 164 Tuna Clipper, GG 292 Martina och GG 767 Böljan är båtar som understiger 10 meter i längd och därför inte omfattas av en stor del av de regleringar som finns.

Astrid

GG 764 Astrid vid kaj på Öckerö och S 264 Astrid utanför.

Andra större fiskerikoncerner är Torönlandkoncernen i Fiskebäck vars centrala företag är Torönland HB men också innefattar TLF Torönland Fiskeri AB, Martin Ahlström AB, Robert Ahlström AB och Tor Rederi AB (inklusive dotterbolaget Mette Fiskeri AB). Denna koncern äger de två stora pelagiska fiskebåtarna GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. Dessutom står företaget som ägare av GG 318 Dyning och GG 361 Santos, pelagiska fiskebåtar som inte längre används i aktivt fiske. Martin Ahlström äger personligen GG 81 Lovisa, en mindre båt på under 10 meter.

Ett annat Fiskebäcksföretag är Fiskeri AB Ginneton som har ett danskt dotterbolag/systerbolag, Gifico ApS. Ginnetonkoncernen äger den stora pelagiska fiskebåten S 205 Ceton i Danmark, den likaledes stora pelagiska fiskebåten GG 203 Ginneton i Sverige. Företaget äger dessutom GG 210 Vera C som ingår i effortregleringen för fiskfiske och kräftfiske i Västerhavet, står som ägare till GG 352 Veronica med individuella överförbara fiskerättigheter inom det pelagiska fisket och torskfisketillstånd i Östersjön. Veronica har dock sålts under året. Utöver det äger företaget två fiskebåtar som inte längre är aktiva, GG 270 Nordic och GG 663 Crona.

Det fjärde större företaget med flera fiskebåtar i Sverige är Bryngeld Fiskeri AB i Fiskebäck som äger GG 44 Runavik och GG 50 Runafjord. Två båtar med torskfisketillstånd i Östersjön. De hade tidigare en större pelagisk fiskebåt i Sverige, GG 505 Polar. De har under året köpt en ny stor pelagisk fiskebåt, Sævikson, som ska bli GG 505 Polar.  Utöver det äger deras finska företag, OY Kotka Fiskeri AB, minst en större pelagisk fiskebåt, FIN 1125 T Windö. Om de äger finska båten Roxen (tidigare svensk) eller om den båten fortfarande ägs av Fiskeri AB Roxen och familjen Magnusson är lite oklart.

Även andra företag med individuella fiskerättigheter inom det pelagiska fisket ingår i koncernliknande strukturer eller äger flera fiskebåtar, antingen direkt eller genom att företagens ägare äger fiskebåtar privat. Vi har Ahlma Fiskeri AB som äger GG 206 Ahlma. Delägare i Ahlma Fiskeri AB är familjen Magnusson som också äger Fiskeri AB Roxen (med dotterbolaget Dysten Fiske AB) och eventuellt den numera finska båten Roxen. Sven Bertil Magnusson äger privat också GG 462 Berit medan Sture Magnusson äger GG 1047 Wagtail. Bägge båtarna under 10 meter långa. Båtarna i denna koncern har Önnered som hemmahamn. En Stefan Magnusson (oklart om han är släkt) äger GG 858 Daga.

Båt GG 330 Carmona AB (familjen Gustafsson) på Dyrön äger dels den stora pelagiska trålaren GG 330 Carmona, men också GG 216 Linnea. GG 350 Liz ägs av Fredrik Gustafsson. Liz har tillstånd att fiska kräfta med ristförsedd bottentrål. Linnea är under 10 meter.

Familjen Gustafsson är också delägare i PFG Fish AB. En koncern som äger en större pelagisk trålare i Polen, La Futura och kanske också nån båt i Estland. De övriga delägarna i PFG Fish är familjen Arvidsson (Lövön AB), Johnsson (Midlake Fiskeri AB, Donsö) och Backman (AB Clipperton, Donsö). Samma delägare plus familjen Jansson (Bristol Fiske AB, Göteborg och Donsö) och Jonas Ahlström (Ahlma Fiskeri AB) finns i företaget Fishsupplier Holding AB.

Familjen Arvidsson som äger Lövön AB i Rönnäng med den stora pelagiska fiskebåten GG 778 Lövön äger också Tjörnvarvet AB. Några fler båtar äger de dock inte. AB Clipperton äger för sin del vid sidan av stora pelagiska fiskebåten GG 438 Clipperton den lilla båten GG 1226 Clippfjord. Bristol Fiske AB äger också den lilla båten GG 209 Kingfisher vid sidan av den pelagiska båten GG 229 Bristol. Midlake Fiskeri äger sannolikt fiskebåten Midsjo som fiskar i Västsahara med Komorerna som flaggland.

På Rörö finns det två fiskeriföretag som har mindre båtar med inviduella överförbara fiskerättigheter inom det pelagiska fisket. Dessa två företag och dess ägare har coskå investerat i annat fiske och de två båtarna ingår också i effortregleringen och har tillstånd för kräftfiske med artsorterande rist. Det handlar om Svanen Fiskeri AB (familjen Larsson) och Fiskebåten Rossö HB (Sterner Lundgren och Folke Olausson). De äger båtarna GG 840 Svanen respektive GG 39 Rossö. Dessutom äger företagen gemensamt  GG 32 Tristan, en ännu lite mindre båt än de två tidigare nämnda som ingår i effortsystemet och har tillstånd för kräftfiske med ristförsedd bottentrål. Sterner Lundgren äger personligen också GG 47 Nina 2, Folke Olausson äger GG 724 Annie och Svanen Fiskeri AB äger GG 849 Enskär. Tre båtar som är kortare än 10 meter.

Peter Olsson i Smögen (tidigare bosatt på Rörö) som äger KB Zelandi har två små båtar med individuella överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket, LL 338 Ternö och LL 377 Canopus. De ingår också i effortsystemet samt har tillstånd för kräftfiske med ristförsedd bottentrål. Dessutom äger KB Zelandi också LL 769 Erona, en båt som är under 10 meter lång.

Förutom de hittills nämnda finns det ytterligare ett par fiskeföretag som sysslar med storskaligt pelagiskt fiske i utlandet som också har intressen i mindre båtar i Sverige. Vi har Themis Fiskeri AB med den stora danska pelagiska fiskebåten S 144 Themis. Ägaren Anders Ryberg är också ägare till GG 1440 Ellen, en liten båt på under 10 meter. Även Stella Nova Fiskeri AB har en lite större båt i Danmark, AS 464 Stella Nova och äger en liten båt i  Sverige, GG 82 Amanda.

Vidare familjen Kjellbergs Zandic-koncern som fiskar i Västsahara med den Belize-flaggade Zander och äger GG 28 Dorado i Sverige. Alexander Kjellberg äger för sin del personligen GG 1270 Strembingur. Bägge de svenska båtarna är småbåtar på under 10 meter. Kristine Fiskeri AB på Donsö som äger en större pelagisk båt i Tyskland, NC 330 Kristin, har två mindre båtar i Sverige (under 10 meter). Märkligt nog med samma namn, GG 36 Liv och GG 280 Liv. Sannolikt är väl en av dem såld eller skrotad under året.

Som synes är det vanligt att de pelagiska fiskeriföretagen investerar i annat fiske. Ofta genom att skaffa en båt som är kortare än 10 meter som de fiskar kräfta med. Det är också vanligt att de har en mindre båt som ingår i effortregleringen och som ägnar sig åt fisk- och kräftfiske. Noterbart är dock att ingen har några intressen i räkfisket.

Det är ganska ovanligt att företag inom andra sektorer av fisket gör eller har råd att göra på samma sätt. Ett företag som gjort det är Nicklassons Fiskeri AB på Öckerö som har en medelstor båt i Tyskland, NC 315 Victoria, som fiskar fisk. De äger också GG 341 Wanda i Sverige, en båt på under 10 meter. Inom räkfisket har fler av de större företagen köpt upp andra räkbåtar så att de äger mer än en, men de har sällan investerat utanför räkfisket utöver att de flesta också ingår i effortregleringen och har tillstånd för kräftfiske med ristförsedd bottentrål. GG 73 Ingun (Fiskeri AB Ingun) har dock torskfisketillstånd i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!