Danmarks största innehavare av pelagiska fiskerättigheter 2016

De största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter (IOK) i Danmark är företag med hemhörighet i Esbjerg, Skagen, Hirtshals, Hanstholm och Thyborøn. I detta inlägg redovisar jag innehaven andelsmässigt. I ett tidigare inlägg har jag redovisat viktmässigt per båt och företag. Då kvoterna är mycket olika i storlek i olika hav visar det gentligen bättre vilka företag som har stor betydelse. Den indiviuella fördelning ändrar sig också över tid genom köp och försäljningar av fiskerättigheter.

Flera företag på listan har flera båtar. Astrid Fiskeri A/S äger två båtar, E 532 Rockall som S 264 Astrid, Lingbank-koncernen äger HM 379 Lingbank, HM 41 William samt L 17 Bette Jens och Themis-koncernen äger RS 2 Lukas-Silas (ägd av svenska systerföretaget) samt S 144 Themis. Lingbank-koncernen är hemmahörande i Hanstholm och danska Themisdotterbolaget i Thyborøn även om båten har Skagen som hemmahamn. Brdr. Langer är ett företag i Thyborøn. Astrids danska företag hör hemma i Skagen vilket också Kjeldsen-gruppen gör. Cattleya och Jette Kristine är hemmahörande i Esbjerg medan Beinur, Ruth och Asbjørn är Hirtshals-företag ägda av färingar. Även isafold är hemmahörande i Hirtshals.

Familjen Henning Kjeldsen har flera företag med flera båtar. Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ägs av hans fru och andra medan August A/S och Gitte Henning A/S ägs av Henning Kjeldsen själv. De har båtar som S 349 Gitte Henning, S 549 Birgitte, L 49 Lasse, L 649 Martine och HG 271 Lange Lars. Fiskerättighetsinnehav redovisas som Kjeldsen-gruppen.

De svenskägda företagen Astrid Fiskeri A/S, Themis Fiskeri och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS är de som ökat sina fiskerättigheter i sen förra året. Themis främst genom köp av S 105 Sebastian varefter fiskerättigheterna behölls men båten såldes och Astrid Fiskeri A/S och Fiskeriselskabet Stella Nova ApS genom köp av rättigheter.  Astrid- och Themiskoncernerna är hemmahörande på Rörö nordväst om Göteborg och Stella Nova på Fotö/Öckerö väster om Göteborg.

I västra Östersjön har det varit omfattande förändringar med företag som försvunnit från topplistan och nya företag som tagit sig in.

Fiskerättigheter i Limfjorden (Brdr. Langer A/S) är inräknade i Skagerak och Kattegatt. Detta har jag missat tidigare år.

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 23,5%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 22,1%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 21,0%
Asbjørn A/S  (Magnusen), 15,9%
PR Beinur (Tindskard), 8,6%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 3,5%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 0,4%

Nordsjösill, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 20,4%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 15,1%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 14,5%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 11,7%
PR Beinur (Tindskard), 7,7%
Asbjørn A/S (Magnusen), 6,9%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 4,1%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 2,2%
E 727 Jette Kristine ApS (Hounisen), 2,1%
Lingbank Fiskeri ApS (Rasmussen), 0,6%

Sill Skagerak och Kattegatt, företag, andel av totalkvoten

Kjeldsen-gruppen, 25,3%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 13,0%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 13,2%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 9,4%
PR Beinur (Tindskard), 7,2%
Asbjørn A/S (Magnusen), 7,1%
Brdr Langer A/S, 6,3%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson), 5,7%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 2,3%
H 10 Hanne (Petersen), 2,0%
H 218 Mette (Larsen), 2,0%

Sill västra Östersjön, företag, andel av totalkvoten

Lingbank Fiskeri ApS, 16,3%
H 145 Sonja (Jørgensen), 15,0%
H 29 Christian Mortensen (Mortensen), 15,0%
Themis Fiskeri (Ryberg), 13,0%
H 10 Hanne (Petersen), 10,1%
H 218 Mette (Larsen), 9,3%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 5,0%
Kjeldsen-gruppen, 3,8%
H 61 Fusion (Petersen), 1,7%
HV 99 Anni Dorthe (Østergaard), 1,5%

Sill östra Östersjön, företag, andel av totalkvoten

Themis Fiskeri (Ryberg), 22,7%
Lingbank Fiskeri ApS (Rasmussen) 16,5%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 14,7%
H 145 Sonja (Jørgensen), 10,6%
H 10 Hanne (Petersen), 10,0%
H 218 Mette (Larsen), 9,3%
H 61 Fusion (Petersen), 1,6%
Kjeldsen-gruppen, 1,5%
HV 99 Anni Dorthe (Østergaard), 1,5%
HV 133 Vera (Mogensen), 1,2%

Makrill, företag, andel av totalkvoten

PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 21,0%
Rederiet Ruth A/S (Madsen), 19,3%
Kjeldsen-gruppen, 18,8%
PR Beinur (Tindskard), 9,6%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 8,7%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 8,3%
Asbjørn A/S (Magnusen), 8,1%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 2,0%
E 727 Jette Kristine ApS (Hounisen), 0,5%

Förhållanden har också ändrats sen jag redovisade pelagiska fiskerättigheter båtvis och viktmässigt i våras. Observera det också skiljer mellan den andel som ett företag äger/innehar och den mängd som ett företag har tillgång till under ett år. Den senare kan vara såväl mindre som större än företagets eget innehav genom att de bytt till sig rättigheter. Vad de sen landar kan också vara helt annorlunda då de också kan hyra in rättigheter. Men det är samma företag i topp hela tiden när det gäller pelagisk fisk. Pelagiskt fiske är i detta sammanhang fiske av pelagisk fisk för konsumtion. Sill i Östersjön fiskas dock främst till industriändamål då den inte får säljas som mat inom EU utanför Sverige och Finland men redovisas ändå här. Industrifisket redovisas separat.

Astrid-koncernen har också svenska fiskerättigheter inom pelagiskt fiske vilket sammantaget gör dem till det största sillfiskeföretaget i Skandinavien. Andelarna som redovisas är innan byten och kan ha ändrats i år genom köp och försäljningar.

Astrids andelar av svenska fiskerättigheter för pelagisk fisk (2015)

Sill Nordsjön (joint), 25,9%
Sill Nordsjön norsk zon 24,7%
Sill SKN 16,7%
Sill östra Östersjön 5,3%
Makrill, 46,2%

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!