Vegetarisk tonfiskersättning?

Två unga män har starta ett företag som tillsyfte har att ta fram vegetariska ersättningar för fisk och skaldjur. De har en produkt som kan ersätta tonfisk klar och har provat produkter som ska ersätta lax och bläckfisk. Det är väl okej även om jag har svårt att riktigt förstå vitsen. Om jag vill ha en ersättning för tonfisk kan jag ju äta makrill, hästmakrill, taggmakrill eller skarpsill.

Företaget, som är ett av flera företag som håller på med ersättningsprodukter för sjömat, heter Hooked Seafood AB och har sitt kontor i Nacka. Ägare av företaget är Tom Johansson och Emil Wasteson. De två har dock en mängd märkliga och felaktiga argument för sina vego-produkter. Exempelvis hävdar de att det inte går att ha fler fiskodlingar fats de gör det med ett mycket märkligt språkbruk då Tom Johansson säger:

”Vi drivs av att göra impact för klimatet och ser att det inte finns några bra alternativ till seafood idag som kan möta den snabbt växande konsumtionen. Fiskodlingarnas kapacitet är maxade till gränsen och i vilt fångst finns det inte heller mer att ta av där flera arter är utrotningshotade”

Det känns som om han försöker anstränga sig för att låt så fräck och tuff som möjligt vilket gör att det mest blir patetiskt, fullt av språkliga fel och anglicismer. Om fiskodlingar har han dessutom totalt fel. Det kan naturligtvis odlas enormt mycket mer än idag, speciellt om det odlas mer karpfiskar som äter växter. När det gäller vildfångad fisk så är det dock så att det i många av jordens hav inte går att fiska mer. Det finns dock utrymme för att mer fisk skulle kunna användas för konsumtion än idag. Exempelvis skulle vi kunna äta mer skarpsill, siklöja, sandskädda, skrubbskädda (flundra, skrubba), rödspätta, braxen, id, mört med mera. Så till och med i norra Europas hårt fiskade vatten finns det resurser för att fånga mer vild fisk för konsumtion, i vissa fall använda den till konsumtion istället för djurfoder och fiskmjöl.

Johansson påstår också att halterna av tungmetaller och gifter ökar i den fångade fisken. Det är felaktigt vad västvärlden anbelangar. Halterna minskar. Om det finns nån mikroplast är det ingen som vet. De påståenden som cirkulerat om att fisk äter mikroplast har i huvudsak visat sig vara falska och felaktiga. Förfalskade. Forskningsfusk.

Liknande felaktigheter finns i alla artiklar om företaget och dess produkter. 65% av Europas fiskbestånd är exempelvis inte överfiskade. I Nordostatlanten är det bara 21% av alla fiskbestånd som är överfiskade och i Medelhavet 60% enligt FAO och inte 96%. Wasteson sprider samma felaktiga uppgifter som Johansson i de artiklar där han uttalar sig.

Den typen av felaktigheter som Wasteson och Johansson sprider ökar inte direkt trovärdigheten för deras produkter. För hur mycket är de egentligen värda om de måste säljas med lögner. Och är det verkligen rimligt att använda soja för att tillverka fiskersättning när ökad odling av soja är ett hot mot den biologiska mångfalden.

Uppenbarligen vet Tom Johansson och Emil Wasteson mycket lite om fiske och havsmiljö. De verkar vara trevliga och intressanta personer i övrigt men borde kanske inte uttala sig så mycket om saker som de uppenbart har begränsad kunskap om.

Emil Wasteson är också delägare i företaget Odd Season AB I Helsingborg som tar tillvara frukt- och grönsakssvinn och gör nya ätbara produkter av dem.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!