Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – GG 690 Vingasand

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Den pelagiska trålaren på GG 690 Vingasand på 234 bruttoton ägs av ytterligare ett fiskeriföretag i Fiskebäck. Det är dock ett partrederi så några ekonomiska siffror för verksamheten finns inte. Delägare är Daniel Johnsson och Tobias Johnsson som också äger det vilande bolaget Vingasand Fiskeri AB samt Daniel Johnsson Fiskeri AB och Tobias Johnsson Fiskeri AB. Fisket bedrivs som ett säsongsfiske på hösten vilket innebär att de som arbetar ombord och är delägare i allmänhet också har ett annat jobb.

GG 690 Vingasand

Andel av fiskerättigheterna för GG 690 Vingasand, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  • Sill Nordsjön, 2,0%
  • Sill Skag/Katt/Nord, 3,0%
  • Sill Skag/Katt, 3,0%
  • Sill östra Östersjön, 1,2%
  • Skarpsill Skagerak, 3,1%
  • Skarpsill Östersjön, 0,1%

Daniel Johnsson är styrelseledamot i Vingasand Fiskeri AB, Daniel Johnsson Fiskeri AB, Svensk Exportfisk ek.för., Fiskebäcks Fiskehamnsförening och Fiskebäcks Andelsförening medan Tobias Johnsson är styrelseledamot i Tobias Johnsson Fiskeri AB och suppleant i Vingasand Fiskeri AB.

Läs mer: