Matfiskodlarna – Dellenlax

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Dellenlax AB

Dellenlax AB i Näsviken är ett fiskodlingsföretag som trots namnet inte odlar lax utan regnbåge. Företaget har funnits i 30 år och odlingarna finns i Södra Dellen i Hälsingland. Regnbågen förädlas och säljs till konsument men säljs periodvis färsk direkt till konsument.

Ägare av företaget är Jukka Kuivaniemi och i styrelsen sitter han som ordinarie ledamot med partnern Anna Cecilia Sjöberg som suppleant.

År 2020 omsatte företaget nästan 1,7 miljoner SEK vilket är mer än dubbelt så mycket som året innan. Företaget gick plus minus noll och de bokförda tillgångarna var 1,2 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!