Sättfiskodlarna – Scandinavian SilverEel AB

Fiskodling av sättfisk är i motsats till matfiskodling relativt vanligt i Sverige men de odlingar som finns är i allmänhet små. De vanligaste arterna som odlas i sättfiskodlingar är regnbåge, röding, öring, lax, ål men även olika karpfiskar och gös förekommer. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden. De större matfiskodlarna odal i allmänhet sin egen sättfisk, men några säljer också sättfisk till sportfiskesjöar och en del köper sättfisk från andra fiskodlare.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. Sättfiskodlingar finns över hela Sverige. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Scandinavian Silver Eel AB

Scandinavian Silver Eel AB är ett företag som odlar ål i en landbaserad fiskodling. Det mesta återutsätts för att kunna behålla ett ålbestånd i svenska vatten, en del kompensationsutsätts i vattendrag där vattenkraft gjort det omöjligt för ålen att vandra och en mindre del av den odlade ålen går till konsumtion. Utöver odling av ål bedriver företaget även odling av harr för konsumtion. De driver även ett rökeri och förpackar den rökta ålen och harren för konsumtionsmarknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingborg där också odlingen finns.

Ägare av Scandinavian Silver Eel AB är Curt Ragnar Gelin, Richard Peter Fordham, Åke Nilsson, Bengt Lindström och Hans Olsson. De ingår alla fem i bolagets styrelse tillsammans med Per-Ola Svensson. Bengt Lindström är dessutom styrelsesuppleant i De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk förening.

Under år 2020 var omsättningen i Scandinavian Silver Eel AB 17,4 miljoner SEK med en vinst på nästan 250 000. De bokförda tillgångarna var 11,5 miljoner SEK.

Läs mer: