Återigen sprider Sportfiskarna felaktigheter

Sportfiskarna är säkert en seriös organisation när det gäller sportfiske men när det gäller deras uttalanden om yrkesfiske handlar det i allmänhet om lögner, falska nyheter och felaktigheter. Nu har de lanserat en ny lögnaktig kampanj som de kallar Rädda Västerhavet. Det påstår återigen att det förekommer överfiske i det svenska fisket i Kattegatt och Skagerak. Det är en lögn. De påstår att utkasten från bottentrålningen inte redovisas. Det är till stor del felaktigt.

Faktum är att överfiske i allmänhet inte förekommer idag mer än i räkfisket där det förmodligen förekommer överfiske och olagliga utkast i form av så kallad uppgradering. Det innebär att små räkor kastas ut så att en båt kan fortsätta med fiske efter stora räkor. Detta förfarande är olagligt. Omfattningen av problemet är dock inte känt och det mesta tyder på att det bara är enskilda båtar som ibland ägnar sig åt detta. I övrigt är de oredovisade utkasten ovanliga.

Orsaken till problemen i räkfisket är överkapacitet. Det finns en mycket enkel lösning på det. Att överförbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket, dvs fisket efter bottenlevande arter.

Idag är det betydligt vanligare att kvoterna inte utnyttjas fullt ut än med överfiske. Det gäller kräfta, rödspätta, kolja och många andra arter med små kvoter. Underfiske är alltså vanligare än överfiske. Sportfiskarna är helt enkelt ute och cyklar när det gäller detta. De sprider lögner och falska uppgifter.

Kustnära småskaligt fiske

Nästan allt kustnära småskaligt fiske på Västkusten består av bottentrålning. Att flytta ut trålgränsen och förbjuda bottentrålning som Sportfiskarna föreslår innebär att det småskaliga kustnära fisket i Bohuslän, Göteborg och Halland i princip skulle försvinna helt. Det finns inget alternativ till bottentrålning när det gäller fiske av räkor och bottenlevande fisk i svenska vatten.

När det gäller kräfta så går det att fiske med bur. Sådant fiske möjliggör inte sysselsättning året runt vilket betyder att de som bedriver sådant fiske också behöver ett annat jobb. Dessutom är arbetet hårt och slitsamt. Arbetsmiljön är dålig och i princip alla som ägnar sig åt burfiske i nån större skala kommer att slita ut och förstöra sin kropp. Burfiske kan inte heller ske överallt. Burfiske kan dessutom bara ersätta en begränsad del av trålfisket av kräfta.

Kontentan är att om vi vill ha kvar ett småskaligt kustnära fiske måste vi ha kvar bottentrålning. Inga andra möjligheter finns.

Lösningen när det gäller bättre kontroll är övervakningskameror ombord. Det ger dessutom möjligheter att förenkla regelverk. Dumma och besvärliga regler om anmälan av ankomst, anmälan om utförd, tider och en massa annat kan avskaffas. Kontrollen av fisket kommer att blir lättare, bättre och riktigare.

Läs mer om kameror ombord:
Läs mer om bottentrålning:
Om utkast i fisket:
Om trålfiskegränsen:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!