Yrkesfiske i insjöar

Yrkesfiske i insjöar finns framförallt i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Viktiga arter för fisket insjöarna är bland annat signalkräfta (Vänern, Vättern, Hjälmaren), gös (Vänern, Hjälmaren, Mälaren), siklöja (Vänern), abborre (Vänern), gädda (Vänern, Hjälmaren, Mälaren), lake (Vänern), ål (Vänern, Mälaren), sik (Vänern, Vättern) och lax (Vänern).

Det förekommer också yrkesfiske i ett antal mindre sjöar i södra Sverige, både med licens och på arrenderat vatten såväl som med stöd av enskild fiskerätt. De viktigaste arterna i detta fiske är lax, ål, sik, abborre, signalkräfta, gös och  gädda. Sjöar där det förekommer yrkesfiske eller traditionellt fiske är Vombsjön, Ringsjön, Unnen, Bolmen, Åsnen, Rusken, Viken, Ymsen, Roxen, Glan, Öljaren, Erken, Sommen och Sottern. Traditionellt fiske av siklöja förekommer i Siljan och Visten. I Oppmannasjön och Råbelövssjön förekommer ett omfattande reduktionsfiske. Även i Ringsjön förekommer det eller har det förekommit reduktionsfiske.

1990-talet

År 2001 fanns det yrkesfiske med licens i betydligt många fler sjöar, totalt 33 sjöar i Syd- och Mellansverige samt 21 i Norrbottens län. I Norrbotten förekom det framförallt sikfiske men även fiske av röding och siklöja. Det fisket tycks numera helt ha försvunnit. Det finns dock sannolikt även idag förutsättningar för yrkesfiske av sik i Norrlands sjöar men det krävs insatser från samhället för att få igång sådant fiske,

I södra Sverige handlade det främst om gösfiske i småsjöarna och Hjälmaren. I Hjälmaren fiskades även abborre och gädda. I Vänern handlade det om sik, siklöja, gös, gädda, lake och abborre, i Vättern om röding och sik och i Mälaren om gädda, gös och abborre. Det tidigare omfattande siklöjefisket i Mälaren hade i princip upphört redan på 1990-talet. Sikfisket i Vänern och Vättern har idag i stort sett upphört på grund av miljögifter.

Det idag omfattande fisket av signalkräftor hade vid denna tid ännu inte kommit igång ordentligt i de stora sjöarna. Rent generellt var annars ålfiske det viktigaste fisket i småsjöarna. Så är inte fallet idag. Även abborre och gädda var viktigt i mindre sjöar i södra Sverige år 2001.

I den femte stora sjön i Sverige, dvs Storsjön, i Jämtland upphörde yrkesfisket på 1990-talet.

Det yrkesmässiga fisket på lax sker framförallt i Torneälven där det finns ett traditionellt fiske. Andra älvar och åar där det förekommer ett visst fiske är Rolfsån och Klarälven.

Det finns även ett traditionellt samiskt fiske av röding, öring, harr och många andra fiskar kvar i många fjällsjöar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!