Det krävs inga stora båtar för att överfiska sill

Modern DNA-teknik kombinerad med arkeologiska fynd visar att sill från Östersjön exporterades långa sträckor redan på 800-talet. Sillfisket bedrevs tidigt i stor skala och DNA-analyser visar att bestånd kan ha överfiskats på 1200-talet. Det skriver forskare från bland annat Göteborgs universitet i en ny vetenskaplig studie.

Dagens DNA-teknik öppnar nya dörrar till vårt förflutna. Det sker inte bara genom Svante Pääbos forskning på uråldriga människoben. En grupp forskare har samlat gamla sillben från sju olika arkeologiska utgrävningar runt Östersjön. Genom analyser av fiskbenens DNA kan forskarna se var fisken simmade när den fångades.

– Vi har sekvenserat komplett DNA på 40 sillar från 800- till 1600-talet där åldern har bestämts utifrån olika arkeologiska utgrävningar. I fiskens DNA kan vi avgöra vilket sillbestånd som benen kommer ifrån, bland annat utifrån gener för fiskens tålighet för bräckt vatten, säger Carl André, evolutionsbiolog på Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Fisk från Danmark åts i Polen

Något som överraskade forskarna var att fiskben från 800-talet som hittades i den medeltida staden Truso, i dagens Polen, troligtvis var fiskade i danska Bälten, nära hundra mil från Truso. Det visar att sill tidigt var en handelsvara som exporterades långa sträckor. Även längre söderut i Polen, har arkeologerna hittat sillben som kommer från västra Östersjön.

– Fisket var alltså inte bara för husbehov. Förr i tiden fiskades sillen när den lekte och kunde landas relativt enkelt med den tidens båtar och redskap. Helst bör man undvika att fiska sill i lekperioden för att skydda återväxten, säger Carl André.

Överfiske på 1200-talet

Även om medeltidens fiskare saknade dagens moderna trålar så kunde fisket bli väl intensivt även förr i tiden. Hos den analyserade fisken finns tecken på att det fiskades för mycket på vissa sillbestånd i Östersjön, skriver forskarna i studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, Proceedings National Academy of Science.

Genom att studera hur stor den genetiska variationen är hos fiskarna i ett bestånd kan forskarna se hur beståndet historiskt har varierat i storlek. En mindre genetisk variation i dag tyder på att beståndet varit överfiskat tidigare.

– Den här studien visar att folken runt Östersjön har fiskat i stor skala tidigt. Mycket tyder på att sillen var överfiskad redan på 1200-talet. Även om det finns andra faktorer som till exempel klimat som påverkar sillens överlevnad så är människans fiske den viktigaste, säger Carl André.

Sillen i Bottenhavet och Bottenviken, eller strömmingen som den kallas där, har varit förskonad från hårt fiske i forna tider. Färre människor levde norröver och isen låg längre, vilket skyddade beståndet. Men inte längre.

Idag finns emellertid inget överfiske av sill enligt forskningen. Trots att båtarna är mycket större idag. Det är nämligen inte båtarnas storlek som avgör hur stort fisket blir. Det är hur mycket som fiskas. Finns det för många båtar fiskas det för mycket. Regleras antalet båtar samt hur mycket som kan fiskas per år så blir det i de flesta fall inget överfiske. Så är fallet med sillfisket idag.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!