Asiatiska sardineller

I Sydostasien och Östasien finns en stor mängd sardinellarter. De är alla viktiga för fisket i olika länder och den mest fiskade är indisk oljesardin. Förmodligen utsätts de flesta av sardinellarterna i Sydostasien och Sydasien för överfiske. I andra områden är de sannolikt inte överfiskade.

De vanligaste är indisk oljesardin (Sardinella longiceps) och guldrandssardinell (Sardinella gibbosa). Några andra arter är gul sardinell (Sardinella fimbriata), balisardinell (Sardinella lemuru), taiwansardinell (Sardinella hualiensis), richardssonsardinell (Sardinella richardsoni), indisk sardinell (Sardinella brachysoma) sindsardinell (Sardinella sindensis), bleekers sardinell (Sardinella atricauda), svartspetssardinell (Sardinella melanura), vit sardinell (Sardinella albella), gulstjärtssardinell (Sardinella rouxi), östafrikansk sardinell (Sardinella neglecta), mauritiussardinell (Sardinella jussieu), fijisardinell (Sardinella fijiensis), stillahavssardinell (Sardinella pacifica), marquesassardinell (Sardinella marquesensis) och japansk sardinell (Sardinella zunazi).

Alla arterna är pelagiska stimfiskar som lever på grunt vatten. I stort sett alla fiskas kommersiellt. En del i ett omfattande fiske men de flesta i lite mindre omfattning. Det totala fisket av sardineller i Indiska Oceanen och de västra delarna av Stillahavet är sannolikt omkring 1,3 miljoner ton.

Indisk oljesardin

Indisk oljesardin är en sillfisk som finns i Indiska Oceanen från Somalia i väster, i Adenviken men inte i Röda havet, längs Arabiska halvön sydkust (Yemen och Oman), i Omanviken men inte i Persiska viken, längs Irans och Pakistans kust och längs med Indiens östkust samt runt Sri Lanka, längs med Indiens östkust, i Bangladesh och vidare till Burma i Bengaliska viken samt kring Andamanerna och Nikobarerna.

Bild: FAO

Indisk oljesardin är en kortlivad art som blir omkring 2,5 år gammal. Blir mellan 15 och 20 cm lång. Leker mellan juni och december men exakt när varierar beroende på vilket lokalt bestånd det är. Lever på phytoplankton och zooplankton (copepoder).

Indisk oljesardin. Bild: C. Achilles och Francis Day. Public domain

Det är en av de två viktigaste fiskarterna i det indiska fisket men används i huvudsak för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Men en del används sannolikt till konsumtion. Totalt fiskas omkring 600 000 ton per år. Fångas ofta ihop med guldrandssardinell. Den viktigaste fiskenationen är Indien med Pakistan på andra plats. Fiskas med snörpvad, flyttrål och garn.

Guldrandssardinell

Guldrandssardinell eller goldstripe sardinella som arten heter på engelska är den mest utbredda sardinellarten i Asien. Finns längs alla kuster kring Indiska Oceanen från Mocambique och Madagaskar till Australien. I Adenviken, Arabiska havet, Bengaliska viken, Andamansjön och Timorsjön.  Dessutom i Persiska viken. I Stilla havet finns arterna i Gula havet, Japanska sjön vid Koreas kust Kinesiska sjön, Sydkinesiska sjön längs Kinas, Vietnam, Malaysia, Borneos kuster såväl som runt Filippinerna. Även i Javasjön och Bandasjön.

En stimfisk som kan bli upp till 25 cm lång. Kan hittas på upp till 70 meters djup. Vanligen mellan 12 och 15 cm. Leker mellan april och oktober beroende på vilket bestånd det handlar om. Lever på phytoplankton och zooplankton.

Goldstripe sardinella. Bild: FAO

Fiskas med snörpvad i hela sitt utbredningsområde i ett blandfiske där även andra sardinellarter fångas.. Används i huvudsak till konsumtion i form av färsk, torkad, konserverad, fryst och på alla möjliga andra sätt. Fångas ofta ihop med gul sardinell (fringescale sardinella) som den dessutom ofta förväxlas med och andra sardinellarter som exempelvis balisardinell och sindsardinell. Den totala fångsten per år är cirka 150 000 ton och den siffran inkluderar troligen också gul sardinell och sindsardinell. Den viktigaste fiskenationen är Indonesien.

Gul sardinell

Gul sardinell finns i Indiska oceanen från Kuwait vid Persiska viken till södra Indien och från Bengaliska Viken till Filippinerna, kring de indonesiska öarna och till Nya Guineas västra spets. Förväxlas ofta med guldrandssardinell och fiskas i allmänhet ihop med denna. Lever på grunt vatten ner till 50 meters djup och kan bli upp emot 20 cm lång men vanligtvis kring 10-11 cm.

Sindsardinell

Sindsardinell finns längs kusterna från Adenviken, Arabiska sjön, Persiska viken och Omanviken till Bombay i Indien. Liknar andra sardinellarter och fiskas ihop med dem. Cirka 14-17 cm lång och lever på djup ner mot 50 meter.

Vit sardinell

Vit sardinell lever längs med kusterna runt Indiska Oceanen från Mocambigue i söder och upp längs den afrikanska östkusten, runt Madagaskar, i Röda havet och Adenviken, Arabiska sjön, Omanviken, Persiska viken, runt de indonesiska öarna, i Sydkinesiska sjön upp till Taiwan och runt Papua Nya Guinea. Fiskas ihop med andra sardinellarter som konsumtionsfisk. Detta i form av färsk, torkad, konserverad och fryst. Vietnam och Indonesien är viktiga fiskenationer.

Indisk sardinell

Indisk sardinell eller indisk skarpsill (deepbody sardinella) är en sardinellart som finns runt Madagaskar men ingen annan stans i västra delen av Indiska Oceanen. Däremot finns arten längs den indiska kusten mot Bengaliska viken, i Indonesien och länga kusten i norra Australien. Normalt kring 12 cm lång.

Indisk sardinell (Deepbody sardinella). Bild: FAO

Mauritiussardinell

Mauritiussardinell finns från Indiens västkust och kring Maldiverna, Lackadiverna, Diego Garcia, Seychellerna, Madagaskar, Mauritius och Réunion. Kan bli upp till 16 cm men vanligen kring 10 cm.

Östafrikansk sardinell

Östafrikansk sardinell finns längs kusten från Somalia till Tanzania i Östafrika. Mindre vanlig. Kan bli upp till 13 cm lång.

Balisardinell

Balisardinell finns längs kusterna från Japan i norr, i Kinesiska sjön, kring Taiwan och den kinesiska kusten längs Sydkinesiska sjön, Vidare kring de filippinska öarna, runt Borneo, Sumatra, Java, längs västkusten av Malaysia och Thailand upp till Phuket samt längs den australiska västkusten.

Kan bli upp till 23 cm lång men är vanligen kring 20 cm. Stimfisk som lever phytoplankton and zooplankton (främst copepoder).

Balisardinell. Bild: FAO

Fiskas främst med snörpvad och oftast ihop med andra sardinellarter. Den årliga fångsten är kring 400 000 ton. De viktigaste fiskenationerna är Kina och Indonesien. Indonesiens fångster tas i huvudsak i Balisundet när de stor stimmen vandrar genom detta.

Taiwansardinell

Taiwansardinell finns från Filippinerna upp mot Taiwan och längs den kinesiska kusten ner till Hong Kong. Blir normalt cirka 10 cm lång men kan bli över 12 cm. Fiskas ihop med andra sardineller i utbredningsområdet.

Richardsonsardinell

Richardsonsardinell är en art som finns längs med den kinesiska kusten mellan Taiwan i norr och Hainan i söder. Normalt kring 10 cm men lan bli upp till 12 cm.

Japansk sardinell

Japansk sardinell finns i södra och västra Japan. vid Koreas kust i Gula havet, Kinas kust i Kinesiska sjön och Sydkinesiska sjön till en bit väster om Taiwan och kring Taiwan. Kusstnära art som vanligtvis är kring 10 cm lång men kan bli upp till 18 cm.

Fiskas främst i Korea men även i Japan och Kin.a Fångas ofta ihop med andra sardinell. De redovisade fångsterna var kring 20 000 ton per år på 1990-talet men är numera bara kring 1000-2000 ton.

Svartspetssardinell

Svartspetssardinell finns i två åtskilda utbredningsområden. Det ena längs kusterna från Madagaskar och Mocambique vid afrikanska östkusten upp till Arabiska sjön, Adenviken, Omanviken och Persiska viken. Finns inte söder om Bombay i Indien. Det andra området sträcker sig från Indonesien förbi Papua Nya Guinea till Samoa i Stilla Havet.

Lever på djup till 50 meter. Kan bli 20 cm lång men normalt kring 10 cm. Fiskas kommersiellt med snörpvad, garn och flyttrål för konsumtion och för användning som bete i spöfiske och backefiske (långrevsfiske) av tonfisk.

Bleekers svartspetssardinell

Bleekers svartspetssardinell finns från Indonesien och österut runt Papua Nya Guinea till västliga delarna av Stilla hav. Förväxlas lätt med svartspetssardinell och fiskas ihop med denna för samma användningsområden. Maximalt kan arten bli cirka 13 cm men normalt inte längre än 10 cm.

Fijisardinell

Fijisardinell finns runt Papua Guinea och bort mot Fijiöarna. Blir maximalt cirka 11 cm lång. Fiskas för att användas som bete i tonfiskfiske med backor (långrev) eller spö.

Marquesassardinell

Marquesassardinell finns kring Marquesasöarna. Vanligen kring 10 cm men kan bli upp till 16 cm. Fiska med landvad för användning till bete i tonfiskfiske med backor (långrev) eller spö.

Läs mer:

 

 

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!