De 20 båtarna som fiskade mest i Östersjön

Under 2022 stod de 20 största båtarna för nära 95 procent av den svenska fångsten från Östersjön enligt BalticWaters 2030. Egentligen menar de att de 20 båtar som fiskade mest stod för 95% av fångsten. Viktmässigt fångades främst skarpsill (60%) och sill/strömming (37%), följt av spigg (1,4%), siklöja (1%) och lax (0,1%). Totalt fångades 87 500 ton fisk i Östersjön av de svenska båtarna, en knapp minskning från 91 100 ton 2021.

Frågan är då vilka de 20 båtarna är. 8 av dem (40%) hör hemma på Västkusten medan 12 här hemma i Östersjön (60%). En av båtarna, SM 53 Glomskär, med hemmahamn i Östersjön har dock ägare från Västkusten. Det gör att 45% (9 båtar) av de 20 båtar som fiskade mest under 2022 är att betrakta som västkustbåtar. Av de tio båtar som fiskade allra mest hör 8 hemma på Västkusten om vi också räknar Glomskär.

Två av de tjugo båtarna (VY 21 Axelia och NG 6 Vegas) fiskade på kustkvoten och 10 har tillgång till regionalkvot (övriga båtar med hemmahamn vid Östersjön).

Av de 20 båtarna är 12 stycken över 24 meter långa och 8 båtar kortare än så. Bara 4 båtar är större än 1 000 bruttoton (GG 207 Torland, GG 229 Clipperton, GG 64 Astrid Marie och GG 505 Polar) och ytterligare 3 är mellan 600 och 1 000 bruttoton (GG 218 Västfjord, GG 206 Ahlma och GG 778 Lövön). 5 båtar är på mellan 200 och 600 bruttoton (SM 53 Glomskär, GE 49 Arcadia, VY 242 Vestland, SIN 602 Courage och SIN 50 Laguna).

En svensk silltrålare. GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

De 20 största svenska båtarnas landningar av pelagisk fisk (sill och skarpsill) från Östersjön och Bottenhavet 2022, båt, mängd i ton, ägare
 1. GG 218 Västfjord, 10 492, Västfjord Fiskeri AB (fam. Gustavsson)
 2. GG 207 Torland, 9 254, Torland Fiske AB (fam. Ahlström)
 3. GG 229 Clipperton, 8 185, B-C Pelagic AB (fam. Jansson och fam. Backman)
 4. GG 64 Astrid-Marie, 7 699, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 5. SM 53 Glomskär, 6 307, DE Fiske AB (Daniel Andersson och Erik Gripse)
 6. GG 505 Polar, 5 875, Bryngeld Fiskeri AB (fam. Bryngeld)
 7. GG 206 Ahlma, 5 360, Ahlma Fiskeri AB (Jonas Ahlström och fam. Magnusson)
 8. GG 778 Lövön, 4 978, Båt GG 330 Carmona AB (fam Gustafsson)
 9. GE 49 Arcadia, 2 624, Rederi AB Engesberg (fam. Bergström)
 10. VY 242 Vestland, 2 461, VY 242 Vestland AB (fam. Pettersson)
 11. SIN 602 Courage, 2 239, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (fam. Söderberg)
 12. SIN 50 Laguna, 2 034, Bröderberg AB (fam. Söderberg)
 13. VK 190 Scanö, 1 738, VK 190 Fiskeri AB (Rolf Nilsson, Magnus Svensson, Alexzander Hjalmarsson)
 14. VY 33 Britton, 1 579, Enbloms Fiske AB (fam. Enblom)
 15. GG 840 Svanen, 913, Svanen Fiskeri AB (fam. Larsson)
 16. VY 43 Viken, 808, fam. Olofsson
 17. SG 40 Miraculix, 781, Gallerna AB (fam. Johansson)
 18. VY 21 Axelia, 742, Göran Gardell
 19. NG 6 Vegas, 638,  OXD Shipping AB (fam. Karlsson)
 20. KR 59 Solana, 534, Michael Jonsson
Andel sill/strömming

Störst andel sill har båtar som fiskat i Bottenhavet eller nära den svenska kusten landat. Många av dessa båtar bedriver riktat sillfiske. Huvuddelen av dessa båtar har sin hemmahamn vid Östersjön.

De som fått låg andel sill har främst bedrivit skarpsillsfiske. Båtarna som hör hemma på Västkusten fiskar främst skarpsill. Ju längre mot sydost som dessa båtar fiskat ju lägre andel sill har de i allmänhet haft i fångsterna.

Av de 10 båtar som har högst andel sill hör 7 hemma i Östersjön (exkl. Glomskär). Av de 10 båtar som landade lägst andel sill (högst andel skarpsill) hörde 6 hemma på Västkusten.

GE 49 Arcadia. Bild: SPF

De 20 största svenska båtarnas andel sill från Östersjön och Bottenhavet 2022, båta andel i %
 1. GE 49 Arcadia, 100%
 2. SM 53 Glomskär, 92,8%
 3. NG 6 Vegas, 84,6%
 4. KR 59 Solana, 72,3%
 5. SIN 50 Laguna, 64,8%
 6. SIN 602 Courage, 63,3%
 7. VK 190 Scanö, 55,5%
 8. GG 218 Västfjord, 55,1%
 9. VY 242 Vestland, 45,7%
 10. GG 207 Torland, 43,4%
 11. VY 43 Viken, 41,3%
 12. VY 21 Axelia, 37,1%
 13. VY 33 Britton, 36,0%
 14. SG 40 Miraculix, 35,1%
 15. GG 229 Clipperton, 20,8%
 16. GG 778 Lövön, 14,3%
 17. GG 206 Ahlma, 14,0%
 18. GG 64 Astrid-Marie, 8,1%
 19. GG 505 Polar, 3,9%
 20. GG 840 Svanen, 2,7%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

Ett svar på “De 20 båtarna som fiskade mest i Östersjön”

Kommentarer är stängda.