Allt fler polska båtar landar sill och skarpsill i Sverige

Det har visat sig att polska fiskebåtar landar fler och fler pelagiska fångster i svenska hamnar. Det är också så att flertalet av de båtar som ertappats med felaktiga mängder sill i loggboken jämfört med vad de faktiskt fångat och landar är polska.

Enligt personer på Havs- och vattenmyndigheten jag talat med handlar det om båtar som tidigare landat fångsterna i Danmark men inte vill göra det längre då kontrollen är för hård. Kanske är det så enkelt att Sverige har en utbyggd infrastruktur för att hantera små pelagiska industrilandningar. Ooh det är svårt att kontrollera små landningar i många små hamnar. I Danmark landas allt direkt till fiskmjölsfabrikerna. Där vägs och kontrolleras alla landningar.

Samtidigt har det framkommit att nederländska bomtrålare landar mer i Danmark. Just för att kontrollen är mindre välfungerande där än i Nederländerna. Men kanske beror det vilken sorts fisk de landar.

Narkotikasmuggling

Sill och skarpsill är vad de polska båtarna landar. De nederländska bomtrålarna fiskar och landar främst plattfisk. Det innebär många små landningar. Vilket är mer svårkontrollerat. I fallet med nederländska trålare handlar det dock bland annat om att de också landar annat än fisk. Nämligen kokain. Fiskerikontrollanter letar inte efter narkotika.

Och där tror jag också en del av förklaringen till att polska båtar landar mer i Sverige än tidigare ligger. Det handlar kanske inte bara om fisk utan också om narkotika. Polen har blivit allt vanligare som mellanstation för smuggling av kokain. Dessutom är Polen, Tjeckien och Slovakien produktionsländer när det gäller amfetamin och mellanstationer för heroinhantering.

De internationella knarkkartellerna har också börjat diversifiera och sprida ut smugglingen för att minska risken att få narkotika beslagtaget. Det är anledning till att mer och mer narkotika hamnar i Polen på sin väg norrut och österut. Det betyder att det från deras sida finns stora intressen av att använda Polen som en mellanstation för narkotika på samma sätt som Nederländerna och Belgien används.

Polen som mellanstation

Polen har därför blivit ett viktigare land vad det gäller smugglingen av narkotika till Sverige och Norden. Narkotikan har historiskt främst transporterats med lastbilar från Polen. Men troligen smugglas allt mer med fiskebåtar och i bilar som används till arbetsresor mellan Polen och Sverige. Med mindre laster i många transporter och på många olika sätt minskar risken att åka fast eller få narkotikan beslagtagen.

Allt mer narkotika smugglas alltså från Polen till andra länder. Samtidigt har de polska yrkesfiskarna fått det mycket svårare att försörja sig. Tidigare kunde de fiska torsk men det kan de inte längre då allt torskfiske i Östersjön är förbjudet. I det polska torskfisket förekom också en stor mängd olagliga landningar. Tidigare var det också vanligt att polska yrkesfiskare fångade lax (kvoterad) och rapporterade det som öring (okvoterad). Att använda sig av olagliga metoder har alltså länge varit accepterat bland en del polska yrkesfiskare. Steget över till att smuggla narkotika är därför inte långt.

En sådan utveckling är helt i linje vad vi sett i många andra länder såsom exempelvis Kanada, Mexico, Spanien, Belgien, Nederländerna och Danmark samt många karibiska, centralamerikanska och västafrikanska länder. Noterbart är att det alltid handlar om små fiskebåtar när det handlar om smuggling. Ogenomtänkt miljöpolitik och ogenomtänkt fiskeripolitik leder till att en del fiskare att bli brottslingar.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!