Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Themis

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Themiskoncernen är ett fiskeriföretag med bas på Rörö. Moderbolaget heter Rylo AB och har två dotterbolag, danska Themis Fiskeri A/S och svenska Themis Pelagic AB. Det senare bolaget fungerar som bemanningsföretag till det förstnämnda och bedriver även ett mindre omfattande demersalt fiske och pelagiskt fiske  i Sverige. Företaget ägs av familjen Ryberg/Lorentsson  De äger också Rylo Fiskeri ApS i Danmark.

Themis Fiskeri A/S äger den pelagiska trålaren S 144 Themis och Rylo Fiskeri ApS ägde fram till första halvåret 2022 den pelagiska trålaren L 144 Frederikke R. Båda danskflaggade. Themis fiskade huvudsakligen i Nordsjön under den undersökta perioden, men även i Östersjön, Norska havet och Nordatlanten. Frederikke R fiskade enbart i Nordsjön. Themis Pelagic AB äger GG 228 Rymo som fiskade makrill under den aktuella perioden. Rymo fiskade även kräfta.

I Östersjön handlar det om fiske av skarpsill med bifångst av sill, i Nordsjön om skarpsill, sperling (viltinglyra), tobis, sill och makrill, i Norska havet om sill och i Nordatlanten om makrill och sill.

S 144 Themis

L 144 Frederikke R

GG 228 Rymo

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!