Nordiska rådet missnöjda med förvaltningen av makrillbestånden

Makrillbestånden i Nordatlanten har fiskats hårdare än vad forskarna rekommenderat under en lång rad år. Huvudorsaken till detta är att  Färöarna, Island och på senare tid också Grönland är missnöjda med fördelningen av makrillkvoterna mellan EU, Norge, Island, Färöarna och Läs mer…

EU upphäver sanktionerna mot Färöarna

Från och med den 20 augusti kommer EU att upphäva de sanktioner som riktats mot Färöarna på grund av ögruppens oansvariga hållning kring sill- och makrillfisket. Färöarnas fiskeflotta överfiskar bestånden, följer inte överenskommelser och tar ingen hänsyn till TAC. Men Läs mer…

Bra danskt makrillfiske i år

Det danska makrillfisket har i år varit bra så här långt. Landningsvärdet har ökat, kanske främst på grund av högre priser för makrill: I de første seks måneder af 2014 har de danske makrelfiskere landet 19.403 tons makrel, der har skabt en Läs mer…

Grönländskt överfiske av makrill

Makrillfisket i grönländska vatten har expanderat kraftigt och har blivit det volymmässigt största fisket på Grönland. Tidigare var räkfisket störst både volymmässigt och värdemässigt. Numera är räkfisket störts värdemässigt men inte volymmässigt: Shrimp was until recently by far Greenland’s largest Läs mer…

EU-kommissionen vill förbjuda drivgarn

EU-kommissionen vill förbjuda användningen av alla typer av drivgarn för fiske i alla EU-vatten från och med den 1 januari 2015. Även om det redan finns regler som förbjuder användningen av drivgarn för att fånga vissa typer av vandrande fiskar Läs mer…

Svenska fiskebåtar som fiskar MSC-certifierat

De flesta större svenska fiskebåtar fiskar i stor utsträckning fisk med MSC-certifiering. Det gäller också de flesta stora båtar som fiskar under danska flagg. Allt fiske de bedriver är dock inte MSC-certifierat och ibland råder uppenbarligen en viss förvirring. På MSC:s hemsida Läs mer…

Grönland missnöjda med makrillavtal

Nyligen slöts ett makrillavtal mellan EU, Norge och Färöarna. Island undertecknade inte avtalet, men en kvot har avsatts för dem ändå.  I avtalet finns dessutom en klausul som innebär en begränsning av den mängd makrill som EU-båtar kan fånga i Läs mer…

Ansvarslöst fiske kan fortsätta – resultatlösa makrillförhandlingar

Ingen överenskommelse om kvoterna när det gäller makrill i Nordatlanten har kunnat förhandlas fram. Detta trots upprepade förhandlingsomgångar och förhandlingsturer. På ena sidan återfinns Norge och EU som vill behålla kvotfördelningen mallen länderna ungefär som den varit tidigare. På andra Läs mer…

Gott om makrill i grönländska vatten

Runtomkring Grönland fiskas ingen makrill, i alla fall har det tidigare inte fiskats makrill i grönländska vatten. Men det finns gott om makrill i grönländska fiskevatten menar forskare. Om makrillen alltid har funnits där eller om vandringsmönstren ändrats på grund Läs mer…

Makrillfisket i Nordsjön och Nordatlanten

Makrillfisket i Nordsjön sker i huvudsak i vattnen mellan Shetland och Norge, på EU-vatten, internationellt vatten såväl som på norskt vatten under september-oktober. Kvoten är indelad i tre olika delar, dels EU-vatten i Nordsjön, Skagerak, Kattegatt, Östersjön och Norska havet, Läs mer…