Norra skärgården – Jonas Klingander

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Jonas Klingander driver ett av de större demersala fiskeriföretagen i Sverige. Men några ekonomiska siffror finns inte då företaget är en enskild firma. Något som är mycket ovanligt när det gäller större fiskeriföretag men förstås vanligt när det gäller små fiskeriföretag.

GG 234 Kennedy

Han äger flera fiskebåtar, såsom GG 234 Kennedy på 263 bruttoton, GG 567 Karlsö på 182 bruttoton, GG 19 Clinton på 82 bruttoton och GG 185 Lillan på 4 bruttoton. Klingander har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

GG 567 Karlsö blev omskrivet då båten gick på grund sommaren 2020.

Jonas Klingander äger också ett aktiebolag, Jonas Klingander Förvaltning AB, men det har ingen verksamhet.

GG 567 Karlsö. Bild: Kent Bandholm/Bandholm Skibsbilleder

Förutom det egna bolaget sitter Jonas Klingander också i styrelsen för Hönö Klåva Fiskehamn ek.för.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!