Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 578 Vikingö AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 578 Vikingö AB

Det fjärde större fiskeriföretaget i Havstenssund är SD 578 Vikingö AB. Ägare är Janne Jansson och han är också ende ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är Hasse Jansson, sannolikt en bror. Ingen av de två äger några andra företag eller har några andra styrelseuppdrag.

Företaget äger trålaren SD 578 Vikingö Nord på 88 bruttoton. Båten verkar uteslutande användas för räkfiske. Innehar årliga fiskemöjligheter för räka och fisk samt ytterst lite kräfta.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-08-31 omsatte SD 578 Vikingö AB 2,6 miljoner SEK med en vinst på drygt 100 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 400 000 SEK. Det är en mycket liten summa. Mindre än i nästan alla andra fiskeriföretag som jag skrivit om.

År 2016 dömdes Janne Jansson till en mindre bötessumma för att ha uppgraderat fångsten av räkor. Dvs för att ha kastat ut små räkor så att det skulle gå att fisk mer och få fler större räkor. Han är den ende räkfiskaren som dömts för uppgradering av fångsten.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!