Landningar i Östersjöfisket 2021

Jag har tidigare gjort översikter över antalet landningar i olika sorters svenska fisken. Nu tänker jag också göra en översikt över landningar per hav och jag börjar med Östersjön inklusive Östersjön. Då debatten om detta fiske varit omfattande redogör jag också för vilken typ av båtar det är som landar fisken.

De typer jag valt ut är industritrålare, garnfiskebåtar och siklöjetrålare. Industritrålare är trålare som huvudsakligen eller till stor del bedriver ett fiske där landningarna går till tillverkning av fiskmjöl och fiskolja eller till foder. Siklöjetrålare är trålare som får större delen av sina intäkter från fiske av siklöja och tillverkning av löjrom. Sillen (strömmingen) siklöjetrålarna fiskar går i huvudsak till konsumtion. Dessutom har jag markerat snörpvadsbåtar. Övriga båtar är små trålare som är under 24 meter långa och båtar som i huvudsak fiskar för konsumtion.

Bottenhavet

I Bottenhavet och Bottenviken fiskas sill eller strömming som den kallas däruppe både för konsumtion och för användning till foder såväl som till fiskmjölstillverkning.

Det som fiskas till konsumtion går i stor utsträckning till surströmming som tillverkas i flera mindre fabriker längs med Norrlandskusten. Detta trots att strömmingen i Bottenhavet och Bottenvikken innehåller halter av miljögifter som överstiger gränsvärdena. De båtar sm landar strömming till surströmmingsfabrikerna är främst siklöjetrålare.

Det som landas för användning till foder och för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja landas i allmänhet i Norrsundet eller till en fiskmjölsfabrik i Finland. Svenska fiskare har tidigare haft en finskflaggad båt som fiskat i Bottenhavet och Östersjön för konsumtion, FIN-1150-T Windö 5. Hur mycket den landade har jag inga uppgifter om, men om de danskflaggade båtarna finns uppgifter. De fiskar normalt sett bara i Östersjön men ibland kan de kanske byta till sig fiskerättigheter i Bottenhavet.

Siklöja landas på en mängd platser vid Bottenviken för tillverkning av löjrom. En liten del fisken går i övrigt till konsumtion medan det mesta blir foder, hamnar i nån biogasanläggning eller eldas upp. Det

Landningar av sill från Bottenhavet 2021, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 218 Västfjord II*, 5 113, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 2. SM 53 Glomskär*, 3 050, DE Fiske AB, Öregrund
 3. GE 49 Arcadia*, 1 987, Rederi AB Engesberg, Engesberg
 4. GG 204 Tor-ön*, 1 735, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck
 5. GG 229 Clipperton*, 1 415, B-C Pelagic AB, Donsö
 6. GG 207 Torland*, 942, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 7. HND 4 Johlin V**, 64, Bondhamns Fisk AB, Bondhamn
 8. PÅ 16 Brottsjö**, 45, Perssons Löjrom AB, Piteå
 9. HA 30 Vilma**, 33,, Guldhaven Pelagiska AB, Kalix/Storön
 10. PÅ 34 Polaric**, 30, Renö Fisk AB, Piteå
 11. HL 3 Thule***, 23, Rederiet Rönnskär AB,  Stocka/Rönnskär
 12. LÅ 1 Tärnö**, 16, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 13. LÅ 18 Nova**, 16, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
 14. HA 89 Uddvik**, 16, Lindbloms Fisk AB, Storön
 15. HA 23 Ramona**, 12, Lerdins Fiske AB, Seskarö
 16. LÅ 42 Lillan**, 12, Thomas Innala AB, Luleå
 17. GE 31 Norrskär***, 12,
 18. SL 1 Dagny***, 11, Peter Nordin, Sundsvall/Juniskär

*) Industritrålare
**) Siklöjetrålare
***) Garnbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se,

Surströmming. Bild: Oskars surströmming

Landningar av siklöja 2021, båt, ton, ägare (alla båtarna är trålare)
 1. HA 30 Vilma, 61, Guldhaven Pelagiska AB, Kalix/Storön
 2. LÅ 23 Airon, 37, Dag Hjelte AB, Lövskär
 3. LÅ 18 Nova, 36, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
 4. LÅ 1 Tärnö, 28, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 5. HA 89 Uddvik, 25, Lindbloms Fisk AB, Storön
 6. PÅ 16 Brottsjö, 24, Perssons Löjrom AB, Piteå
 7. PÅ 1 Räbben, 24, Robert Kattilavaara, Kalix-Nyborg
 8. PÅ 34 Polaric, 21, Renö Fisk AB, Piteå
 9. LÅ 43 Nordanhav, 18, Stefan Ökvist AB, Storbrändön
 10. HA 64 Svallgrund, 15, Roger Andersson, Storön
 11. LÅ 42 Lillan, 15, Thomas Innala AB, Luleå
 12. HA 23 Ramona, 15, Lerdins Fiske AB, Seskarö
 13. LÅ 17 Junkön, 15, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 14. LÅ 19 Junkön, 15, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 15. LÅ 48 Sara II, 14, Holms Fiske AB, Luleå
 16. LÅ 35 Nancy, 14, Ljusa Kusten Fiske AB, Brändön
 17. HA 78 Irene, 13, Bo Sillman, Löran
 18. HA 59 Annaett, 12, Per-Erik Sångberg, Karlsborgsverken
 19. HA 18 Rebecka, 11, Allan Lutström, Nikkala
 20. HND 4 Johlin V, 11, Bondhamns Fisk AB, Bondhamn

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Löjrom. Bild: Junköfiskarna

Lax och sikfiske

Lax och sikfisket sker i huvudsak med fällor. För arbetet med att vittja fällorna används mindre öppna båtar. De ägs i de flesta fall av fiskeriföretag som också äger siklöjetrålare. det finns ingen båt som landade mer än 5 ton sik år 2021 och därför finns det nån lista över siklandningar.

Landningar av lax 2021, båt, ton, ägare
 1. HA 121, 16,9, Lerdins Fiske AB, Seskarö
 2. HA 21, 15,3, Allan Lutström, Nikkala
 3. LÅ 54, 13,0, Lennart Sundström, Luleå/Lövskär
 4. UÅ 6 Karin Sju, 8,1, Nils-Erik Sjöström, Obbola
 5. LÅ 61, 7,6, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 6. HA 127, 6,9, Mats Innala, Nikkala
 7. HA 120, 5,4, Arne Luthström, Nikkala

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se

Östersjön

Den sill som fångas i Östersjön för användning till foder landas i Grenå, Nogersund eller Ronehamn och den som ska användas till fiskmjöl i huvudsak i Skagen men sannolikt också i Simrishamn och Ronehamn. Konsumtionssill landas i Simrishamn samt i lettiska och litauiska hamnar. Skarpsill som används till fiskmjöl och fiskolja landas i Skagen, Ronehamn och Simrishamn. Skarpsill för konsumtion i Lettland och Litauen.

I de baltiska länderna används skarpsill i stor utsträckning till konsumtion. Skarpsill innehåller i stort sett inga miljögifter och borde kunna konsumeras mycket mer i Sverige. Sill från södra Östersjön innehåller inte heller den några farliga mängder av miljögifter och borde alltså kunna ätas i större utsträckning än vad som sker idag. Det som behövs för att mer sill ska ätas är att efterfrågan från konsument ökar. En möjlighet vore att tillverka sillburgare av sill från Östersjön.

En del av de svenskägda båtarna har dansk flagg. De fiskar på danska kvot men har tagit med här för att det ska gå att se hur stort det svenska fisket egentligen är. De danskflaggade båtarna fiskar i allmänhet för fiskmjöls/fisoljeindustrin.

Enligt personer med kunskap om det pelagiska fisket landar de mindre trålarna (under 24 meter) en högre andel sill till fiskmjölsindustrin och till foder än de större. Konsumtionssill landas alltså främst av större trålare. Mindre trålare har jag trots detta inte klassat som industritrålare. Detta då inte berörs av diskussionerna om utflyttad trålgräns. Mindre trålare är VK 190 Scanö, VY 33 Britton, VY 43 Viken, SG 40 Miraculix, VY 21 Axelia, SG 73 Saga, VY 76 Boköland, KR 59 Solana, SG 64 Vågskär, KR 82 Gitte-Marie, KR 12 Rönnskär och NG 6 Vegas.  Det varierar sannolikt mycket mellan båtarna hur liten eller stor andel de landar till konsumtion.

Landningar av sill från östra Östersjön 2021, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. GG 204 Tor-ön*, 3 882, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck
 2. GG 207 Torland*, 3 304, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 3. GG 505 Polar*, 3 195, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck (användes huvudsakligen av Båt GG 330 Carmona)
 4. GG 778 Lövön*, 2 818, Lövön AB, Rönnäng
 5. GG 206 Ahlma*, 2 527, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 6. GG 229 Clipperton*, 2 274, B-C Pelagic AB, Donsö
 7. S 144 Themis*, 2 206, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 8. GG 218 Västfjord II*, 1 648, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 9. SIN 50 Laguna, 1 443, Bröderberg AB, Skillinge
 10. SIN 602 Courage, 1 428, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 11. SM 53 Glomskär*, 1 414, DE Fiske AB, Öregrund
 12. VK 190 Scanö, 1 118, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 13. S 205 Ceton*, 1 092, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 14. VY 242 Vestland*, 1 090, Pettersson, Kappelshamn
 15. AS 202 Neptun*, 1 087, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 16. VY 33 Britton, 718, Enbloms Fiske AB, Ronehamn
 17. S 464 Stella Nova*, 694, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 18. SG 40 Miraculix, 523, Gallerna AB, Nogersund
 19. VY 43 Viken, 520, Olofsson, Botvaldevik
 20. KR 59 Solana, 425, Michael Jonsson, Byxelkrok
 21. VY 21 Axelia, 395, Göran Gardell, Ronehamn
 22. NG 6 Vegas, 391, OXD Shipping AB, Oxelösund
 23. KA 38 Stjärnfors****, 248, Tallona AB, Sturkö
 24. SG 73 Saga, 187, Jonas Olofsson, Krokås
 25. GG 64 Astrid Marie, 183, Astrid Fiske AB, Rörö
 26. VY 76 Boköland, 124, FF Boköland KB, Slite
 27. KA 10 Tammerfors****, 96, Bernt Fredriksson, Sturkö/Ekenabben
 28. SG 64 Vågskär, 40, ??, Nogersund
 29. KR 82 Gitte-Marie, 27, Stefan Nilsson, Bläsinge
 30. ON 5 Hilma***, 20, Johan Gustavsson, ??
 31. HA 7 Masi***, 15,
 32. KR 12 Rönnskär, 14, Ronny Karlsson, Bläsinge

*) Industritrålare
***) Garnbåt
****) Snörpvadsbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.seDansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Sillburgare. Bild: Pelagic Seafood Sweden.

Landningar av sill från västra Östersjön 2021, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. HG 104 Shamrock***, 111, Niklas Jönsson & Johan Jönsson, Viken
 2. LA 6 Helga, 88***, Per Isaksson, Ålabodarna
 3. HG 34 Anna***, 47, Per Jansson, Svanshall
 4. MÖ 35 Sjollen***, 47, HB Sjollen, Lomma
 5. TG 32 Anita***, 45, Jonas Bergström, Trelleborg
 6. LA 99 Kristina***, 45, Magnus Rosenlund Jönsson, Ålabodarna

***) Garnbåt

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se,

Skarpsill landas nästan helt uteslutande till konsumtion.

Landningar av skarpsill från Östersjön 2021, båt, ton, ägare, hemmahamn
 1. S 144 Themis*, 9 140, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. GG 505 Polar*, 7 274, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck (användes huvudsakligen av Båt GG 330 Carmona)
 3. S 464 Stella Nova*, 5 015, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 4. GG 204 Tor-ön*, 4 676, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck
 5. GG 207 Torland*, 4 119, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 6. GG 206 Ahlma*, 3 931, Ahlma Fiskeri AB, Önnered
 7. GG 778 Lövön*, 3 304, Lövön AB, Rönnäng
 8. GG 229 Clipperton*, 3 636, B-C Pelagic AB, Donsö
 9. GG 218 Västfjord II*, 2 437, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 10. GG 64 Astrid Marie, 2 434, Astrid Fiske AB, Rörö
 11. S 205 Ceton*, 1 545, Fiskeri AB Ginneton, Skagen
 12. AS 202 Neptun*, 1 497, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 13. SIN 602 Courage, 1 120, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 14. S 264 Astrid, 991, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 15. SIN 50 Laguna, 879, Bröderberg AB, Skillinge
 16. VY 242 Vestland*, 862, Pettersson, Kappelshamn
 17. VK 190 Scanö, 766, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 18. VY 33 Britton, 724, Enbloms Fiske AB, Ronehamn
 19. SM 53 Glomskär*, 722, DE Fiske AB, Öregrund
 20. SG 40 Miraculix, 454, Gallerna AB, Nogersund
 21. VY 43 Viken, 420, Olofsson, Botvaldevik
 22. VY 21 Axelia, 366, Göran Gardell, Ronehamn
 23. SG 73 Saga, 188, Jonas Olofsson, Krokås
 24. VY 76 Boköland, 163, FF Boköland KB, Slite
 25. KR 59 Solana, 129, Michael Jonsson, Byxelkrok
 26. SG 64 Vågskär, 52, ??, Nogersund
 27. KR 82 Gitte-Marie, 39, Stefan Nilsson, Bläsinge
 28. KR 12 Rönnskär, 14, Ronny Karlsson, Bläsinge

*) Industritrålare

Källor:  Havs- och vattenmyndighetenEU:s fiskebåtsregisterMerinfo.seAllabolag.seProff.se, Dansk Skibsregister, Fiskeristyrelsen

Rökt skarpsill i olja. Bild: Unda

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!