Kameror för att övervaka fiskefångsterna kommer

Sveriges Fiskares PO (SFPO) är negativa till att införa kameraövervakning av fångsten ombord. Även Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) är negativa. Inga medlemmar i dessa organisationer har sagt ja till att delta i proven med kameror. SFPO och HKPO är dessutom inte lite negativa utan mycket negativa:

– Det här är ju frivilligt ännu. Men skulle det bli kameratvång får myndigheterna skaffa mat genom att fiska själva, säger Peter Olsson Ronelöv.

Han är ordförande för landets största organisation för yrkesfiskare, Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO), som organiserar 250 fiskebåtar och -fartyg av de cirka 340 organiserade fiskefartygen i landet.

[…]

Syftet är att övervaka fisket ombord så att bland annat fiskekvoterna följs.

– Vi har ett väl fungerande selektivt fiske idag vilket gör kameror onödiga, menar jag. Skulle du själv vilja sitta vid skrivbordet med kameraövervakning som hela tiden visar någon annan vad du gör, frågar Peter Ronelöv Olsson retoriskt.

I Halland organiserar Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Hallandsfiskarna lite drygt 50 båtar. Inte heller här ville någon frivillig vara med i försöket med kameror.

[…]

– Detta borde inte ha med fisket att göra, utan är bara djupt integritetskränkande. Våra medlemmar och jag upplever det så bara, säger Tommy Lang.

Deras inställning är mycket märkligt. Kamerorna övervakar bara fångsten och inte personerna. Det sitter inga personer och tittar på filmerna i realtid, men det kommer att vara möjligt för kontrollanterna att göra det. Men det vanliga blir nog att filmer från båtar som ska kontrolleras gås igenom i efterhand.

Fördelar med kameror

Kameror innebär också fördelar för yrkesfiskarna. Det blir lättare för fiskaren att sortera och räkna fångsten då kameror kan användas för det. Redovisningen kan till stor delas göras automatiskt och kvotuppföljningen blir enklare. Med kameror skulle en mängd krångliga regler också tas bort såsom bestämmelser om anmälningsplikt och ankomsttider. Arbete skulle helt enkelt förenklas på många sätt. Dessutom är det bara troligt att båtar som är längre än 12 meter ska ha kameror ombord.

Kameror kommer att införas

Oavsett vilket är det ändå bara en tidsfråga innan kameror för att övervaka fångsten införts. Det danska pelagiska fisket och deras organisation Danmarks Pelagiske PO (DPPO) har redan beslutat att det ska införas på samtliga fiskebåtar som är medlemmar. Innan slutet av detta år ska de alla ha kameror som övervakar fångsten. Många medlemmar i DPPO är också medlemmar i Swedish Pelagic Federation PO (SPF) och det vore därför inte konstigt om kameror också blev standard på svenskflaggade pelagiska båtar. Två pelagiska båtar har också anmält att de är intresserade av att delta i försöken med kameror.

I Danmark har kameror också blivit obligatoriskt för kräfttrålarna som fiskar i Kattegatt och det vore märkligt om det inte blev samma regler i det svenska fisket i samma områden.

Kontroll blir mycket enklare med hjälp av kameror och erfarenheter från andra länder visar att olagliga utkast och uppgradering av fångsten i stort sett försvinner när fångsten övervakas med kameror.

Drönare

Alternativet till kameror är övervakning med drönare vilket införts på Island. Det är betydligt mer integritetskränkande än övervakningskameror. Yrkesfiskarna själva filmas under arbetet. Inte heller medför övervakning med drönare några fördelar för yrkesfiskarna på det sätt som kameror innebär. Ingen har ännu så länge diskuterat att införa drönare i den svenska fiskerikontrollen men med tanke på resultaten på Island är det bara en tidsfråga innan ett sådant förslag kommer.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!