En okunnig marinbiolog i Helsingør

Jens Peder Jeppesen är chef på Øresundsakvariet i Helsingør. Han säger att han är marinbiolog men med tanke på han totalt ogrundade påstående om sill i Öresund så verkar det osannolikt. Han visar nämligen upp en enorm brist på kunskap om rügensillen (WBSS) och hur den fiskas.

Rügensill leker kring ön Rügen i Tyskland under våren (mars-maj). På sensommaren vandrar de som yngel ut genom Öresund för att på hösten och vintern äta sig feta i Kattegatt och Skagerak. Där lever de i 2-3 år varefter de återvänder till Östersjön för att leka. På hösten samlas de östra delarna av Skagerak och Kattegatt för att under vintern söka sig till södra Kattegatt, Öresund och västra Östersjön för att övervintra. De återvandrar sen till Kattegatt och Skagerak under sensommaren efter leken.

Sill fiskas med garn i Öresund och med pelagisk trål (flyttrål) i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. De fiskas inte med bottentrål och ett förbud mot bottentrål kan inte påverka sillbeståndet. Något förbud mot bottentrål har heller inte införts under senare år och i Öresund har det aldrig förekommit nåt fiske med bottentrål. Förbudet mot bottentrålning i Öresund kan därför inte alls påverka mängden av sill som vandrar mellan Kattegatt och Östersjön. Jens Peder Jeppesen pratar helt enkelt strunt när det gäller sillen som vandrar genom Öresund.

Det finns inget förbud mot bottentrålning som kan ha påverkat sillbeståndet. Om det nu är så att det är ovanlig mycket sill som vandrar genom Öresund ner mot Östersjön i år beror det på helt andra saker. Oklart vad.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!