Bryngeld Fiskeri AB – idag utan större fiskebåt

Bryngeld Fiskeri AB i Fiskebäck är ett fiskeriföretag som tidigare ägde en rad fiskebåtar. Företaget ägs av Thomas och Lars-Uno Bryngeld. Företaget har två dotterbolag, Bryngeld Fishery AB och Sunbeam Fishery AB. Thomas Bryngeld äger också ett fiskeriföretag i Finland, Kotka Fiskeri Oy AB, men inte heller detta företag har någon fiskebåt. Båtarna har sålts eller gått till skroten. GG 64 Runavik ska ha skrotats, GG 505 Polar har sålts till Marocko och FIN-1125-T Windö 5 såldes till den andra delägaren, nederländska Cornelis Vrolijk. Idag har företaget ingen större fiskebåt men har dock kvar sina fiskerättigheter.

Thomas och Lars-Uno Bryngeld är också ordinarie styrelseledamöter med Urban Bryngeld som suppleant. Lars-Uno Bryngeld är också delägare sillburgarföretaget Pelagic Sweden Seafood AB tillsammans med Johannes Claesson och Dan Börjesson. Lars-Uno Bryngeld är också styrelsemedlem i IW Line AB, ett nybildat rederi som ägs av Tomas Carlsson och Mikael Nilsson, Även Carl-Johan Claesson och Dick Höglund är styrelsemedlemmar i rederiet tillsammans med ägarna.

Omsättningen i Bryngeld Fiskeri AB var 20 miljoner SEK år 2022 (20210701-20220630) och de bokförda tillgångarna var 129 miljoner SEK.

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Bryngeld Fiskeri AB
 • Sill Norska havet (NVG-sill), 14,0%
 • Makrill norsk zon, 10,1%
 • Makrill, 10,1%
 • Sill norsk zon (nabo), 8,0%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 8,0%
 • Sill västra Östersjön, 4,0%
 • Sill Storbritannien, 3,4%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 3,4%
 • Sill SKN, 3,4%
 • Skarpsill, Östersjön, 2,9%
 • Sill östra Östersjön, 2,3%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 1,8% (2022)
 • Blåvitling (kolmule), 1,1%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!