Svenska pelagiska fiskerättigheter i Östersjön 2023

Det svenska pelagiska fiskerättigheterna i Östersjön handlar om skarpsill och sill. Skarpsillen (vassbuken) är ekonomiskt viktigare och en betydligt större kvot än sillkvoten. I Bottenhavet och Bottenviken (norra Östersjön) är dock sill (strömming) en viktigare art. Utöver skarpsill och sill fångas även en del storspigg. Det är en okvoterad art. Siffrorna avspeglar situationen i februari. Eftersom det handlas med fiskerättigheter kan de ha ändrat sig sen dess.

Det ska i detta sammanhang noteras att GG 203 Ginneton inte existerar i nuläget. En ny är under konstruktion. På samma sätt har GG 158 Nimrod (har blivit SG 40 Miraculix), GG 505 Polar och GG 778 Lövön sålts. Deras fiskerättigheter har antingen sålts eller så innehas de av någon annan båt som ägarna också har.  Axfish AB som är moderbolag till Nimrod 4 AB är minoritetsägare i GG 64 Astrid-Marie med 11%.

De olika familjerna Ahlström är inte samma familj. De som äger GG 204 Tor-ön är kusiner med de som äger GG 207 Torland. Den Ahlström som är delägare i Ahlma Fiskeri AB är mer avlägset släkt med dem. Johnsson som äger KR 59 Solana är inte släkt med Johnsson som äger GG 690 Vingasand. Andersson som äger Odeskär AB är inte släkt med Andersson som är delägare i DE Fiske AB.

Bottenhavet och Bottenviken

10 båtar och 8 företag har fiskerättigheter i norra Östersjön. Tre båtar har dessutom regionalkvot. Tre båtar (inte samma tre båtar) kontrollerar cirka 75% av fiskerättigheterna i norra Östersjön inräknat regionalkvoten. Rederi AB Engesberg är ett dotterbolag till Arcadia Norr AB.

En svensk silltrålare. GG 218 Västfjord II

GG 218 Västfjord II. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Pelagiska fiskerättigheter för sill i norra Östersjön
 1. GG 218 Västfjord II, 32,26%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 2. SM 53 Glomskär, 28,12%, DE Fiske AB (Gripse & Andersson)
 3. GE 49 Arcadia, 12,16%, Rederi AB Engesberg (Bergström)
 4. GG 204 Tor-ön, 9,25%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 5. GG 207 Torland, 8,73%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 229 Clipperton, 8,28%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 7. GG 206 Ahlma, 0,91%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 8. GE 73 Almy, 0,10%, Arcadia Norr AB (Bergström)
 9. GG 330 Carmona, 0,09%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 10. GG 778 Lövön, 0,09%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)

GE 49 Arcadia. Bild: SPF

Regionalkvot sill norra Östersjön
 1. GE 49 Arcadia, 45,08%, Rederi AB Engesberg (Bergström)
 2. SM 53 Glomskär, 45,08%, DE Fiske AB (Gripse & Andersson)
 3. GE 73 Almy, 9,85%, Arcadia Norr AB (Bergström)
Östra Östersjön (centrala Östersjön)

I östra Östersjön innehar 25 båtar fiskerättigheter för sill. 8 av dem har även del av den regionala kvoten. Ytterligare en båt som har fiskerättigheter för skarpsill har del i regionalkvoten. 10 båtar kontrollerar cirka 85% av fiskerättigheterna.10 företag kontrollerar ungefär 90% av fiskerättigheterna inkluderat regionalkvoten. B-C Pelagic AB och AB Clipperton räknar jag i sammanhanget som ett företag.

GG 330 Carmona

Pelagiska fiskerättigheter för sill i östra Östersjön
 1. GG 203 Ginneton, 11,74%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 2. GG 330 Carmona, 11,21%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 204 Tor-ön, 10,43%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 4. GG 207 Torland, 9,84%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 5. GG 206 Ahlma, 8,23%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 6. GG 778 Lövön, 7,65%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 1226 Clippfjord, 7,33%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 8. GG 77 Falken, 6,53%, Astrid Fiske AB (Johansson)
 9. GG 229 Clipperton, 6,10%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 10. GG 218 Västfjord II, 5,48%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 11. GG 850 Odeskär, 3,16%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 158 Nimrod, 2,88%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 13. GG 505 Polar, 2,27%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 14. GG 64 Astrid-Marie, 1,40%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 15. SIN 602 Courage, 1,38%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
 16. SIN 50 Laguna, 1,22%, Bröderberg AB (Söderberg)
 17. GG 690 Vingasand, 1,15%, Johnsson
 18. GG 39 Rossö, 0,64%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 19. GG 840 Svanen, 0,59%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
 20. VY 242 Vestland, 0,44%, VY 242 Vestland Fiskeri AB (Pettersson)
 21. VY 33 Britton, 0,21%, Enbloms Fiske AB (Enblom)
 22. VY 43 Viken, 0,10%, Olofsson
 23. KR 59 Solana, 0,02%, Johnsson

VK 190 Scanö. BIld: SPF

Regionalkvot sill östra Östersjön
 1. VK 190 Scanö, 20,22%, VK 190 Fiskeri AB
 2. VY 242 Vestland, 20,16%, VY 242 Vestland Fiskeri AB (Pettersson)
 3. SIN 602 Courage, 12,31%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
 4. SIN 50 Laguna, 10,83%, Bröderberg AB (Söderberg)
 5. VY 33 Britton, 10,79%, Enbloms Fiske AB (Enblom)
 6. SG 40 Miraculix, 8,40%, Gallerna AB
 7. KR 59 Solana, 7,55%, Johnsson
 8. VY 43 Viken, 7,07%, Olofsson
 9. VY 23 Seiland, 2,38%, Johansson
Västra Östersjön

Att inneha fiskerättigheter för sil i västra Östersjön är idag värdelöst då det inte finns nåt fiske där förutom ett småskaligt garnfiske i Öresund. 90% av fiskerättigheterna innehas av 10 båtar och liter mer än så av 10 företag.

SIN 602 Courage.

Pelagiska fiskerättigheter för sill i västra Östersjön
 1. SIN 602 Courage, 20,26%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
 2. SIN 50 Laguna, 18,11%, Bröderberg AB (Söderberg)
 3. GG 229 Clipperton, 12,26%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 330 Carmona, 9,22%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 5. GG 778 Lövön, 9,22%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 6. GG 218 Västfjord II, 7,80%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 7. GG 158 Nimrod, 7,79%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 8. GG 850 Odeskär, 7,79%, Odeskär AB (Andersson)
 9. GG 505 Polar, 4,03%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 10. GG 206 Ahlma, 2,59%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 11. GG 1226 Clippfjord, 1,43%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 12. GG 204 Tor-ön, 0,46%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 13. GG 207 Torland, 0,46%, Torland Fiske AB (Ahlström)
Skarpsill

När det gäller skarpsill har totalt 29 båtar fiskerättigheter för skarpsill. 11 av dem har också del av rehionalkvoten. Dessutom har ytterligare en båt del av regionalkvoten. 10 båtar innehar cirka 70% av fiskerättigheterna för skarpsill i Östersjön inklusive regionalkvoterna. 10 företag innehar cirka 75%.

GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: Karstensens

Pelagiska fiskerättigheter för skarpsill (vassbuk) i Östersjön
 1. GG 229 Clipperton, 11,94%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 2. GG 330 Carmona, 11,56%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 203 Ginneton, 10,75%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 4. GG 204 Tor-ön, 9,53%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 5. GG 207 Torland, 9,53%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 778 Lövön, 7,81%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 206 Ahlma, 7,40%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 8. GG 77 Falken, 6,34%, Astrid Fiske AB (Johansson)
 9. GG 218 Västfjord II, 6,46%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 10. GG 158 Nimrod, 3,65%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 11. GG 850 Odeskär, 3,17%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 505 Polar, 2,88%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 13. SIN 602 Courage, 2,10%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
 14. SIN 50 Laguna, 1,87%, Bröderberg AB (Söderberg)
 15. GG 1226 Clippfjord, 1,43%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 16. GG 64 Astrid-Marie, 1,33%, Astrid Fiske AB (Johansson)
 17. VY 242 Vestland, 0,87%, VY 242 Vestland Fiskeri AB (Pettersson)
 18. VY 33 Britton, 0,40%, Enbloms Fiske AB (Enblom)
 19. SM 53 Glomskär, 0,30%, DE Fiske AB (Gripse & Andersson)
 20. VY 43 Viken, 0,20%, Olofsson
 21. GG 690 Vingasand, 0,12%, Johnsson
 22. GG 840 Svanen, 0,12%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
 23. GG 39 Rossö, 0,11%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 24. GE 49 Arcadia, 0,10%, Rederi AB Engesberg (Bergström)
 25. KR 59 Solana, 0,02%, Johnsson

VY 242 Vestland. Bild: Markus Westberg

Regionalkvot skarpsill Östersjön
 1. VY 242 Vestland, 17,41%, VY 242 Vestland Fiskeri AB (Pettersson)
 2. VK 190 Scanö, 16,05%, VK 190 Fiskeri AB
 3. VY 33 Britton, 15,27%, Enbloms Fiske AB (Enblom)
 4. SIN 602 Courage, 15,15%, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB (Söderberg)
 5. SIN 50 Laguna, 13,45%, Bröderberg AB (Söderberg)
 6. SG 40 Miraculix, 9,56%, Gallerna AB
 7. Y 43 Viken, 8,87%, Olofsson
 8. KR 59 Solana, 2,61%, Johnsson
 9. VY 23 Seiland, 0,67%, Johansson
 10. GE 49 Arcadia, 0,40%, Rederi AB Engesberg (Bergström)
 11. SM 53 Glomskär, 0,30%, DE Fiske AB (Gripse & Andersson)
 12. GE 73 Almy, 0,10%, Arcadia Norr AB (Bergström)

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten

Läs också:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Svenska pelagiska fiskerättigheter i Östersjön 2023”

Kommentarer är stängda.