Norra skärgården – Nicklason Fiskeri AB

Göteborgs norra skärgård eller som det också är, Öckerö kommun, är det område eller den kommun i Sverige där fisket har förhållandevis störst betydelse. Det är tillsammans med havsorienterad verkstadsindustri (varv och tillverkning av fartygsutrustning) Öckerö kommuns största näringar även om många fler pendlar till Göteborg och arbetar där.

I Öckerö kommun finns den enda plats, ort, ö, i Sverige som är beroende av fisket för invånarnas försörjning. Det är ön Rörö som härbärgerar Sveriges två största fiskeriföretag, Astrid-koncernen och Rylo-koncernen (Themis) plus två stora fiskeriföretag till, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB.

Även på Fotö är fisket den viktigaste näringen med de pelagiska fiskeriföretagen Stella Nova Fiskeri och Västfjord Fiskeri AB samt räkfiskeföretagen Fiskeri AB Ingun och Titania Fiskeri AB. På Hönö finns Jonas Klinganders stora fiskeriföretag liksom Västerland AB och Westerö-koncernen, på Öckerö finns Nicklason Fiskeri AB, DE Fiske AB och Fiskeri AB Signora. Även Björkö har några större fiskeriföretag som Hagberg Fiske AB, Glittfors Fiskeri AB och Wijkland Fiske AB.

Nicklason Fiskeri AB är ett relativt stort fiskeriföretag på Öckerö. Bolaget har två dotterbolag, Victoria Fischerei Gmbh i Cuxhaven i Tyskland som bedriver det egentliga fisket i företaget och Strandens Bemannings AB där de anställda finns, Stranden Bemannings AB hyr ut personal till Victoria Fischerei Gmbh. Det totala antalet anställda i företaget är 12 personer.

Ägare av Nicklason Fiskeri AB är Hans Niklasson, Christer Niklasson och Stig Arnesson. De är alla tre ordinarie styrelseledamöter med Eva Lena Niklasson, fru till Hans Niklasson, som suppleant. Bröderna Niklasson äger också HAV Fiskeri AB med Hans Niklasson som ordinarie styrelseledamot och Christer Niklasson som suppleant.

Victoria Fischerei Gmbh äger eller hyr den stora demersala trålaren NC 315 Victoria på 499 bruttoton med Cuxhaven som hemmahamn. Båten fiskar sej, torsk och annan fisk på tysk kvot. Tyska kvoter förvaltas fiskarnas egen organisation och fördelas varje år. Företagen får i allmänhet både pelagiska kvoter och demersala kvoter. Victoria Fischerei Gmbh byter bort de pelagiska kvoterna mot demersala kvoter från Kristine Fischerei Gmbh. Fiskefisket bedrivs i Nordsjön.

Fisket sker genom kontrakt med Kutterfisch-Zentrale Gmbh. Kutterfisch kan eventuellt vara ägare av båten som i så fall hyrs ut till Victoria Fischerei Gmbh.

NC 315 Victoria

NC 315 Victoria i Öckerö hamn. Vecka 24 2009. Foto: Lennart Ramsvik.

I Sverige äger Nicklason Fiskeri AB de små fiskebåtarna GG 278 Quo Vadis på 9 bruttoton och GG 341 Westbank på 10 bruttoton. Med GG 278 Quo Vadis bedrivs garnfiske och burfiske och med GG 341 Westbank trålfiske och burfiske. Det är också möjligt att HAV Fiskeri AB äger en eller båda dessa båtar. Bägge två är dock köpta från Danmark av Nicklason Fiskeri AB.

År 2019 omsatte Nicklason Fiskeri AB nästan 17 miljoner SEK och gjorde en vinst på 2,5 miljoner. De bokförda tillgångarna var 22 miljoner SEK varav 6 miljoner i fiskebåtar och redskap och nästan 3 miljoner i fordringar på koncernföretag.

Förutom i de egna bolagen sitter Hans Niklasson och Stig Arnesson också i styrelsen för Öckerö Hamn & Fiskareförening ek.för.

Läs mer: