Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – LL 12 Nephrops

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

Västsvenska Skaldjur AB

Niklas Krafft i Ellös är ägare av en liten koncern som kan jämföras med Bryggvingen AB. Koncernen bedriver alltså fiske, fiskhandel och restaurangverksamhet. Skillnaden är att Niklas Krafft delat på verksamheterna i olika bolag. Fisket bedrivs i LL 12 Fiske AB som helt ägs av Niklas Krafft, fiskhandeln och restaurangverksamheten i Västsvenska Skaldjur AB. I Västsvenska Skaldjur AB är Silversquid AB majoritetsägare. Silversquid AB, som också har ett annat dotterbolag vid namn LifeStone AB, uppges vara ägt till hälften av Niklas Krafft.

Västsvenska Skaldjur AB driver sina fiskhandlar (finns i Ellös, Stocken, Fiskebäckskil, Rotviksbro och Varekil), under namnet En bohuslänsk deli. De säljer också enklare maträtter i butikerna. Dessutom driver de restaurangen Birdie Nam Nam på Orust Golfklubb i Morlanda. Bolaget köper sin fisk liksom de skaldjur de inte kan få från det egna fiske från lokala fiskare som Lars Lebro i Ellös med LL 161 Svan, Magnus Hansson i Fiskebäckskil med LL 27 Gullmarsfjord.

Styrelsen i LL 12 Fiske AB består av Niklas Krafft med Andreas Svedberg som suppleant. I Västsvenska Skaldjur AB och Silversquid AB består styrelserna av Niklas Krafft med hans fru Maria Krafft som suppleant. De uppges också ha samma positioner i Bohusläns Bryggeri AB som dock uppges ha Stefan Åke Hjelmér och Siw Marianne Hjelmér i Lysekil som ägare. Företagets adress är dock paret Kraffts hemadress. Bohusläns Bryggeri har inte haft någon veksamhet de senaste två åren

LL 12 Fiske AB omsatte 800 000 SEK under verksamhetsåret 2020 medan Västsvenska Skaldjur AB omsatte 16 miljoner SEK samma år. Restaurangverksamheten omsätter alltså mycket mer än själva fisket precis som när det gäller Bryggvingen AB. Bolaget äger LL 12 Nephrops på 12 bruttoton som används till burfiske av kräfta och krabba.

ll-12-nephrops

LL 12 Nephrops. Bild: LL12 Fiske AB

Läs mer:

Tjörn

Orust

Skaftölandet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!