Hallandsfiskarna – VG 86 Atlas

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

VG 86 Atlas

VG 86 Atlas av Träslövsläge är en fiskebåt på 21 bruttoton med Träslövsläge som hemmahamn. Den är utrustad för burfiske av kräfta och används dessutom till garnfiske. Båten har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk. Ägare av båten är Patrik Ingemarsson och Joakim Ingemarsson.

Patrik Ingemarsson äger dessutom Läjets Fisk AB tillsammans med sin fru Lovisa Bengtsdotter. Läjets Fisk AB är en fiskhandel som omsatte 4,6 miljoner SEK under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-06-30. Vinsten i företaget var marginell och de bokförda tillgångarna cirka 900 000 SEK.

Styrelsen i Läjets Fisk AB består av Lovisa Bengtsdotter som ordinarie styrelseledamot och Patrik Ingemarsson som suppleant. De äger Läjets Fisk AB genom Ingemarssons Holding i Läjet AB. Förutom uppdraget i det egna företaget är Patrik Ingemarsson styrelseordförande i Varbergsfisk ekonomisk förening, styrelseledamot i Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. (HKPO) och Halländsk Skaldjursutveckling Ekonomisk förening samt styrelsesuppleant i Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!