Norrlandskustens fiskare – Ljusa Kusten Fiske

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Ljusa Kusten Fiske AB

Ljusa Kusten Fiske AB på Brändön utanför Luleå är ett fiskeriföretag som ägs av Brändö Schakt AB. Ägare av det företaget är Bengt Lindgren och hans son Andreas Lindgren. i Styrelsen är båda styrelseledamöter med Kristin Lindgren (fru till Bengt Lindgren) som suppleant. Styrelsen i Ljusa Kusten Fiske AB ser exakt likadan ut. Företaget tillverkar också löjrom med ursprungsbeteckning Kalix löjrom.

I årsredovisningen nämns att företaget endast bedriver fiskeriverksamhet men det är osäkert vilken båt de använder. Det troliga är att de fiskar med LÅ 35 Nancy som är en trålare på 8 bruttoton med Brändön som hemmahamn. Båten verkar dock inte ägas av Ljusa Kusten Fiske AB. Trolig ägare är moderbolaget. Tidigare har en man på Långön vid namn Roland Öqvist haft en båt med namnet LÅ 35 Lilla Fridolf. Så är inte längre fallet.

Brändön Fiskehamn. Okänd fotograf

År 2020 omsatte Ljusa Kusten Fiske AB 900 00 SEK men året innan var det 1 miljon SEK. Resultatet var 170 000 SEK och de bokförda tillgångarna 2,4 miljoner SEK.  Moderbolaget Brändö Schakt AB omsatte för sin del 7,1 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!