Musselodlarna – Orust Shellfish

Fiskodling för konsumtion är något som är ovanligt i Sverige och de odlingar som finns är i allmänhet små. Den vanligaste arten som odlas i sjö- och havsbaserade öppna odlingar är regnbåge. Därefter följer musslor, röding, ål och ostron när det gäller odling för konsument, odlad fisk för mat. Som sättfisk odlas regnbåge, röding, öring, lax och ål. Det handlar om odlingar där fisken sen sätts ut i sjöar för sportfiske eller som kompensation för fiskar som inte längre kan vandra till sin lekområden.

Regnbåge är en fisk om inte är naturlig i Sverige och den kan inte föröka sig naturligt här. Röding, öring och lax är naturliga arter. I Sverige odlas dock lax i stort sett enbart för kompensationsutsättningar i älvar där vandringsvägarna brutits genom vattenkraftverk. Inga laxodlingar av norsk typ existerar. Ål odlas i princip enbart för kompensationsutsättning.

Odlingar av regnbåge finns främst i Västra Götaland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Västerbottens län. främst i sjöar men även i havet. Röding odlas i kassar i näringsfattiga sjöar och regleringsmagasin i främst Västerbotten och Norrbottens län. Musslor (blåmusslor) och ostron odlas i fjordar i Bohuslän. I Bohuslän finns också algodling på lite olika ställen.

Orust Shellfish

Orust Shellfish AB är ett företag i Svanesund på Orust som odlar blåmusslor och ostron samt dyker efter ostron. De plockar och säljer också vanliga hjärtmusslor. Bolaget startades av Adriaan van de Plasse men idag ägs det formellt av fadern Jacob van de Plasse. Han är inte bosatt i Sverige. Sonen som äger det mindre företaget Orust Shellfish Aquaculture AB bor dock i Svanesund. Odlingarna finns i fjordarna runt Orust där också plockningen av ostron sker.

Styrelsen i Orust Shellfish AB består av Adriaan van de Plasse med Jacob van de Plasse som suppleant. I Orust Shellfish Aquaculture AB består styrelsen av Adriaan van de Plasse med Metin Köse i Henån som suppleant.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2021-06-30 omsatte Orust Shellfish AB 5,2 miljoner SEK med en vinst på nästan 300 000. De bokförda tillgångarna var 2,0 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!