Odeskär Fiskeri – fiskerättigheter i två länder

Odeskar Fiskeri A/S är ett danskt fiskeriföretag som ägs av Karl-Anders Andersson, Simon Andersson och Odeskär AB. Styrelsen består av Karl-Anders Andersson, Simon Andersson, Erik Andersson och Olof Andersson. Odeskär AB på Vrångö ägs i sin tur av Olof Andersson och Erik Andersson som är fäder till de tidigare nämnda personerna. Styrelsen i Odeskär AB består av bröderna Andersson med fruarna som suppleanter. Odeskär AB har dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB.

Olof, Erik och Simon Andersson äger också Andersson Bemanning Fiskeri AB på Donsö som hyr ut personal till Odeskar Fiskeri A/S. De är alla tre också styrelseledamöter i bemanningsföretaget.

Odeskar Fiskeri A/S äger för sin del den pelagiska trålaren AS 202 Neptun på 747 bruttoton som främst används till industrifiske. Odeskär AB äger den pelagiska trålaren GG 850 Odeskär på 307 bruttoton. Det är i huvudsak en kvotbåt.

Odeskär AB omsatte nästan 3 miljoner SEK år 2022 (20210107-20220630) och hade bokförda tillgångar på 2,8 miljoner SEK. Andersson Bemanning Fiskeri AB hade en omsättning på 6 miljoner svenska kronor under 2021 och bokförda tillgångar på mer än 2 miljoner.

AS 202 Neptun

Andel av danska fiskerättigheter (februari 2023)
Odeskar Fiskeri A/S
 • Sill i östra Östersjön, 14,9%
 • Skarpsill (brisling) i Nordsjön, 3,9%
 • Sill i västra Östersjön, 2,2%
 • Tobis, 1,8%
 • Skarpsill (brisling) i Östersön, 0,2%

Källa: Fiskeristyrelsen

Andel av svenska fiskerättigheter  (2023)
Odeskär AB
 • Sill östra Östersjön, 3,2%
 • Sill västra Östersjön, 7,8%
 • Sill Skagerak och Kattegatt (SK), 3,6%
 • Sill SKN, 3,6%
 • Skarpsill Östersjön, 3,2%
 • Skarpsill Skagerak och Kattegatt (SK), 2,6% (2022)
 • Makrill norsk zon, 2,0%
 • Makrill, 2,0%
 • Blåvitling (kolmule), 1,8%
 • Sill norsk zon (nabo), 0,6%
 • Sill Nordsjön (N, joint), 0,6%

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!