Familjerna som dominerar industrifisket i Västerhavet

Det pelagiska fisket i Skagerak, Kattegatt, Nordsjön, Nordatlanten och Norska havet består av industrifiske och konsumtionsfiske. Industrifisket som behandlas här kallas också foderfiske eller skrapfiske. Den fångade fisken används som råvara i fiskmjöls- och fiskoljeindustrin eller som foder på pälsdjursfarmer. Industrifiske ger sämre betalt än konsumtionsfiske. Något som innebär lägre värde för fiskerättigheterna.

Arter som fångas i industrifisket i Västerhavet är skarpsill/brisling, tobis, vtilinglyra/sperling, kolmule/blåvitling, hästmakrill/taggmakrill och havgalt/trynfisk. Vissa år har danska och svenska yrkesfiskare kvot på lodda att fiska vid Grönland men den fördelas inte med fiskerättigheter. Det mesta landas till de stora danska fiskmjölsfabrikerna i Thyborøn och Skagen. Men en del landas också i Norge, på Färöarna och Shetland, i Skottland och på Irland.

Familjerna och företagen

Danmark har rejält större kvoter än Sverige förutom i Skagerak och Kattegatt. De är dock i de flesta fall fördelade på färre båtar än i Sverige, Ägarkoncentrationen inom industrifisket är därför i allmänhet större i Sverige. Helt enkelt beroende på att Danmarks kvoter är väldigt mycket större än de svenska. innehavt av fiskerättigheter domineras av de  stora danska fiskeriföretagen, Rederiet Isafold A/S, familjen Magnusens Asbjørn A/S och Rederiet Ruth A/S samt Beinur A/S. Därefter följer Henning Kjeldsens Gitte Henning-företag, Fiskeri AB Ginneton, Themis Fiskeri (Rylo AB), Christer och Lennart Fiskeri och Astrid Fiske.

Astrid Fiske AB

Astrid Fiske AB har ett danskt dotterbolag Astrid Fiskeri A/S. Ägare är bröderna Kristian Johansson och Johannes Johansson samt deras kusin Daniel Johansson ihop med deras respektive fäder Thomas Johansson och Börje Johansson. Familjen äger dessutom det danska fiskeriföretaget Skagen Fiskeri A/S och det svenska fiskeriföretaget Astrid Pelagic AB.

Astrid-koncernen har två stora pelagiska fiskebåtar, GG 64 Astrid Marie i Sverige och S 264 Astrid i Danmark. Dessutom har Astrid Fiske AB en liten trålare i Sverige med pelagiska fiskerättigheter, GG 77 Falken. Skagen Fiskeri A/S ha för sin del FN 267 Emilie. I GG 64 Astrid Marie finns en minoritetsägare som äger 11%, Axfish AB.

Rederiet Isafold A/S

Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard som är ett par och bor tillsammans äger 94% av aktierna i Rederiet Isafold A/S. Minoritetsägaren Kristian Larsen äger 6%. Företaget har den stora pelagiska trålaren och snörpvadsbåten HG 333 Isafold.

Familjen Magnusen

Bröderna Fridi Petur Magnusen och Roi Magnusen äger tillsamman med Nicolai Asbjørn Magnusen två stora pelagiska fiskeriföretag, Rederiet Ruth A/S och Asbjørn A/S. Dessutom äger de hälften av fiskeriföretaget AB Ocean ApS. Rederiet Ruth A/S äger den pelagiska trålaren HG 264 Ruth medan Asbjørn A/S äger HG 365 Junior. AB Ocean ApS äger de mindre trålarna HG 162 North Ocean och HG 165 South Ocean.

Familjen Tindskard

Bröderna Fridalvur Virgarsson Tindskard och Runi Virgarson Tindskard äger fiskeriföretaget Beinur A/S som äger den stora pelagiska trålaren HG 62 Beinur. Deras syster Elin Virgarsdotter Tindskard äger S 281 Elin ApS med dotterbolaget HG 281 Elin ApS som äger trålaren HG 281 Elin som har pelagiska fiskerättigheter..

Themis Fiskeri

Themis Fiskeri A/S är ett danskt dotterbolag till Rylo AB i Sverige. Rylo AB ägs av Anders Ryberg, hans Björn Ryberg och hans svärson Urban Lorentsson. Rylo AB har dessutom dotterbolaget Themis Pelagic AB I Sverige. Koncernen äger den pelagiska trålaren S 144 Themis.

Fiskeri AB Ginneton

Ägare av det svenska fiskeriföretaget Fiskeri AB Ginneton är familjen Claesson, närmare bestämt bröderna Kurt Claesson och Thor Claesson. Företaget äger den stora danska pelagiska trålaren S 205 Ceton och har en beställt ett nybygge till Sverige, GG 203 Ginneton, Dessutom har företaget den mindre trålaren GG 201 Vera C i Sverige.

B-C Pelagic

Fiskeriföretaget B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. Företaget har dotterbolaget B-C Pelagic Holding ApS som i sin tur har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. Bröderna Kenny, Aste och Runar Jansson är ägare av Bristol Fiske AB medan AB Clipperton ägs av Marcus Backman, Reine Backman och Erling Malmborg med flera. B-C Pelagic AB har den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton medan B-C Pelagic Danmark ApS äger S 438 Bristol. Dessutom äger SB Clipperton den lilla fiskebåten GG 1226 Clipperton som innehar pelagiska fiskerättigheter. AB Clippertons fiskerättigheter har räknats ihop med B-C Pelagic i tabellerna nedan.

Fiskeriselskabet 2Bis

Fiskeriselskabet 2Bis ApS är ett kvotkooperativ som har en kvotbåt, L25 Aslan. Delägare i företaget är fiskmjölsföretaget TripleNine, Andi Knak, Christer Jansson, Peter Berndtsson, Michael Ruby, John Anker Hametner Larsen, Niki Tygstrup Andersen och Danny Ørts Andersen. Företagets fiskerättigheter har fördelats på de olika delägarna.

Christer Jansson och Peter Berndtsson är delägare i företagen Christer og Lennart Fiskeri A/S respektive Berndtsson & Börjesson AB som beskrivs i egna stycken. Ägare av TripleNine är det norska företaget Koppernæs AS i Ålesund som i sin tur ägs av familjen Koppernæs. Andi Knak, Michael Ruby, Niki Tygstrup Andersen och Danny Ørts Andersen tycks idag inte bedriva nån större fiskeriverksamhet. John-Anker Hametner Larsen äger för sin del flera fiskebåtar som L 229 Lykke Hametner, L 441 Hametner Senior och R 500 Sophia Hametner.

Christer & Lennart Fiskeri

Christer Jansson och Lennart Jansson på Donsö äger tillsammans Christer & Lennart Fiskeri AB i Sverige och Christer og Lennart Fiskeri A/S i Danmark. Det danska företaget äger den pelagiska trålaren L 106 Monsun. Dessutom är Christer Jansson delägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS.

Henning Kjeldsen

Henning Kjeldsen äger idag fiskeriföretagen Gitte Henning Pelagic A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Gitte Hennings Industri A/S. Hans frus dödsbo äger Nordstrand Fiskeri A/S med dotterbolaget HG 352 Polaris ApS som ägs till 60%. Kim Folmer Pedersen äger 40%. Gitte Henning Konsum A/S äger trålaren S 149 Birgitte Martine, Gitte Henning Industri A/S trålaren HM 127 Karen Nielsen, Nordstrand Fiskeri A/S äger S 249 Trygg och HG 352 Polaris ApS har den lilla fiskebåten HG 271 Lange Lars sam trålaren S 549 Stefanie..

Carmona

Båt GG 330 Carmona AB ägs av Anders Gustafsson och hans två söner Fredrik Gustafsson och Erik Gustafsson. Företaget äger den pelagiska trålaren GG 330 Carmona och ägde tidigare också GG 778 Lövön.

Tor-ön Fiske (Ahlström 1)

Tor-ön Fiske AB ägs av fyra personer, Svante Ingemar Ahlström, Fredrik Ahlström, John Ahlström och Philip Ahlström. De är troligen bröder (i alla fall de två första) och dessutom kusiner till de 4 ägarna av Torland Fiske AB. Företaget äger två pelagiska trålare,  GG 204 Tor-ön i Sverige och S 204 Tor-ön i Danmark.

Torland Fiske (Ahlström 2)

Torland Fiske AB ägs av Olof Samuel Ahlström, Robert Simon Ahlström, David Ahlström och Oskar Emanuel Ahlström som förmodligen är bröder. Företaget har den pelagiska trålaren GG 207 Torland.

Ahlma Fiskeri

Ahlma Fiskeri AB ägs av Sven Magnusson, Bertil Magnusson och Christer Magnusson. I Danmark finns dotterbolaget Ahlma Danmark ApS. Ahlma Fiskeri AB äger den pelagiska trålaren GG 206 Ahlma medan Ahlma Danmark ApS äger S 206 Ahlma West.

Rasmussen

Benny Rasmussen äger Lingbank A/S ihop med sönerna Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Lingbank A/S har den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank.

Stella Nova Fiskeri

I Sverige äger bröderna Stig och Christer Bryngelsson på Fotö respektive Öckerö företaget Stella Nova Fiskeri AB och i Danmark äger de Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Det sistnämnda företaget äger den pelagiska trålaren S 464 Stella Nova IX.

Cattleya A/S

Cattleya A/S ägs av Flemming Pedersen med familj. Företaget har den pelagiska trålare E 349 Cattleya.

Odeskär Fiskeri

Bröderna Olof Andersson på Vrångö  och Erik Andersson på Donsö är ägare av fiskeriföretagen Odeskär AB (med dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB) och Andersson Bemanning Fiskeri AB i Sverige. Danska företaget Odeskar Fiskeri A/S ägs i sin tur av Odeskär AB, Karl-Anders Andersson och Simon Andersson. De två sistnämnda är söner till de två tidigare nämnda bröderna. Odeskär AB äger den pelagiska trålaren GG 850 Odeskär medan Odeskar Fiskeri A/S äger AS 202 Neptun.

Lynge Fiskeri

Lynge Fiskeri ApS ägs till 51% av Lindy Harald Lynge med Claus Møller Pedersen och Frederik Toftegaard Jensen som minoritetsdelägare.  Företaget äger trålaren HM 227 Myggenes.

August A/S

Ägare av August A/S är Kim Folmer Pedersen via Fiskeriselskabet KFP ApS som också är minoritetsägare i HG 352 Polaris ApS och Gitte Henning Pelagic A/S. August A/S äger L 349 Birgitte.

Kim Fredsøe

Kim Vedel Fredsøe är ägare av Kim Fredsøe Fiskeri ApS som äger trålaren S 43 Nordstrand. Dessutom är han ägare av Kim Fredsøe Holding ApS som är minoritetsägare av Gitte Henning Pelagic A/S.

Berndtsson & Börjesson

Det svenska företaget Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB ägs av Peter Berndtsson och Henrik Börjesson medan det danska företaget Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS ägs de båda tillsammans med deras respektive söner Olof Oscar Berndtsson och Joel Börjesson. Sönerna äger 40% var i det danska bolaget medan fäderna äger 10% var. Peter Berndtsson är också minoritetsdelägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS äger den pelagiska trålaren L 421 Cadiz.

Västfjord Fiskeri

Västfjord Fiskeri AB ägs av Richard Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Emil Andreas Parkås, Frank Gustafsson, Samuel Gustafsson och Fredrik Karlsson.Företaget äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II.

Lodberg

Christen Fjord Lodberg och Thomas Fjord Lodberg äger Ri 457 Kirsten Fjord ApS. Företaget äger trålaren RI 457 Kirsten Fjord.

Axelsson

Lars Axelsson och Mikael Axelsson äger Axfish AB med dotterbolaget.Nimrod 4 AB. Axfish AB äger 11% av GG 64 Astrid-Marie. Nimrod 4 AB har för närvarande ingen fiskebåt.

Bryngeld Fiskeri

Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld är ägare av Bryngeld Fiskeri AB. Företaget har för närvarande ingen fiskebåt.

Skarpsill/brisling

Skarpsill fiskas huvudsakligen för användning i fiskmjölsindustrin precis som alla andra arter jag beskriver i detta inlägg. Men det svenska fiskat av skarpsill i Skagerak är tills tor del att konsumtionsfiske. Industrilandningarna sker främst i Thyborøn och Skagen medan konsumtionslandningarna sker i Ellös, Kungshamn och Lysekil. Danmark har en kvot under 2022/2023 (kovterna sätt från första juli till siste juni) på 66 199 ton i Nordsjön, 803 ton i Skagerak och Kattegatt  och 1 630 ton i Engelska kanalen, Den svenska kvoten är 3 187 ton i Skagerak och Kattegatt och 1 330 ton i Nordsjön.

Danska pelagiska fiskerättigheter för skarpsill/brisling i Skagerak och Kattegatt
 1. Tindskard, 19,16%, Hirtshals
 2. Rasmussen, 15,00%, Hanstholm
 3. Magnusson och Ahlström, 11,20%, Önnered, *3
 4. Ryberg/Lorentsson, 9,89%, Rörö
 5. Kjeldsen, 8,07%, Skagen
 6. Magnusen, 9,52%, Hirtshals
 7. Vendelbo, 4,80%, Thisted
 8. Lynge, 3,98%, Thyborøn
 9. Johansson, 3,74%, Rörö
 10. Jansson, 3,56%, Donsö
 11. Bryngelsson, 2,30%, Fotö
 12. Niklas Davidsen, 2,06%, Esbjerg
 13. Erik Jensen, 1,24%, Hvide Sande
 14. Ahlström 1, 1,20%, Fiskebäck, *3
Danska pelagiska fiskerättigheter för brisling i Nordsjön
 1. Magnusen, 11,06%, Hirtshals
 2. Tindskard, 10,26%, Hirtshals
 3. Kjeldsen, 9,67%, Skagen
 4. Ryberg/Lorentsson, 9,21%, Rörö
 5. Claesson, 8,27%, Rörö, *3
 6. Jansson, 8,08%, Donsö, *4
 7. Johansson, 8,00%, Rörö
 8. Rasmussen, 5,14%, Hanstholm
 9. Jørgensen/Mølgaard, 5,00%, Hirtshals, *1
 10. Bryngelsson, 4,99%, Fotö
 11. Andersson, 4,89%, Donsö/Vrångö
 12. Ahlström 1, 3,87%, Fiskebäck
 13. Backman, Malmborg & Jansson, 3,85%, Donsö
 14. Koppernæs, 3,30%, Ålesund, *4
 15. Berndtsson & Börjesson, 1,95%, Fiskebäck, *4
 16. Kim Folmer Pedersen, 1,25%, Thyborøn
 17. Kim Fredsøe, 1,20%, Lemvig
 18. Schramm, 1,16%, Rømø
 19. Pedersen, 1,13%, Esbjerg
 20. Erik Jensen, 0,87%, Hvide Sande
 21. Magnusson och Ahlström, 0,87%, Önnered, *3
 22. Lodberg, 0,86%, Hvide Sande, RI 457 Kirsten Fjord ApS (Lodberg)
 23. Knak, 0,82%, Thyborøn, *4
 24. Hametner Larsen, 0,82%, Thyborøn, *4
 25. Ruby, 0,82%, Thyborøn, *4
 26. Ørts Andersen, 0,82%, Thyborøn, *4
 27. Tygstrup Andersen, 0,82%, Thyborøn, *4
 28. Vendelbo, 0,57%, Hanstholm, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, Lasse Tønnesen Fiskeri ApS och Nicklas Udby Fiskeri ApS
 29. Mads Aabenhus Nielsen, 0,57%, Hals, Fiskeriselskabet Hals ApS (Mads Aabenhus Nielsen)
Svenska pelagiska fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt (2022)
 1. Johansson, 41,11%, Rörö, *2
 2. Backman och Malmborg, 9,87%, Donsö
 3. Gustafsson, 12,87%, Dyrön/Rönnäng
 4. Gustavsson, 5,36%, Fotö
 5. Ahlström 1, 4,66%, Fiskebäck, *3
 6. Ahlström 2, 4,66%, Fiskebäck, *3
 7. Claesson, 3,58%, Fiskebäck, *3
 8. Johnsson, 3,06%,Fiskebäck
 9. Andersson, 2,64%, Donsö/Vrångö
 10. Larsson, 2,58%, Rörö
 11. Lundgren & Olausson, 2,51%, Rörö
 12. Axelsson, 2,05%, Fiskebäck, *2
 13. Magnusson & Ahlström, 1,80%, Önnered, *3
 14. Bryngeld, 1,80%, Fiskebäck
Tobis

Danmark är den stora tobisfiskenationen och har en kvot på 164 283 ton medan den svenska kvoten bara är 20 232 ton. Tobis landas främst i Thyborøn och Skagen. Fisket sker på olika sand- och grusbankar i Nordsjön. Dogger bank var förr i tiden den viktigaste men numera har Storbritannien stoppat fisket där.

Danska pelagiska fiskerättigheter för tobis
 1. Tindskard, 11,09%, Hirtshals
 2. Jørgensen/Mølgaard, 10,30%, Hirtshals, *1
 3. Magnusen, 9,84%, Hirtshals
 4. Claesson, 9,08%, Fiskebäck, *3
 5. Jansson, 7,43%, Donsö, *4
 6. Kjeldsen, 7,22%, Skagen
 7. Ahlström 1, 7,00%, Fiskebäck, *3
 8. Johansson, 6,00%, Rörö
 9. Pedersen, 5,64%, Esbjerg
 10. Koppernæs, 1,99%, Ålesund, *4
 11. Backman, Malmborg och Jansson, 4,95%, Donsö
 12. Rasmussen, 4,81%, Hanstholm
 13. Bryngelsson, 3,23%, Fotö
 14. Andersson, 2,75%, Donsö/Vrångö
 15. Lynge, 1,50%, Thyborøn
 16. Kim Folmer Pedersen, 1,25%, Thyborøn
 17. Kim Fredsøe, 1,20%, Lemvig
 18. Berndtsson & Börjesson, 1,69%, Fiskebäck, *4
 19. Magnusson och Ahlström, 0,97%, Önnered, *3
 20. Alex Steen Vester, 0,62%, Hanstholm
 21. Lodberg, 0,55%, Hvide Sande, RI 457 Kirsten Fjord ApS (Lodberg)
 22. Knak, 0,50%, Thyborøn, *4
 23. Hametner Larsen, 0,50%, Thyborøn, *4
 24. Ruby, 0,50%, Thyborøn, *4
 25. Ørts Andersen, 0,50%Thyborøn, *4
 26. Tygstrup Andersen, 0,50%,Thyborøn, *4
Svenska pelagiska fiskerättigheter för tobis
 1. Gustafsson, 23,76%, Dyrön/Rönnäng
 2. Backman, Malmborg och Jansson, 17,30%, Donsö, *5
 3. Claesson, 10,72%, Fiskebäck
 4. Magnusson & Ahlström, 10,68%, Önnered, *3
 5. Gustavsson, 10,43%, Fotö
 6. Ahlström 1, 7,60%, Fiskebäck, *3
 7. Ahlström 2, 7,60%, Fiskebäck, *3
 8. Axelsson, 6,43%, Fiskebäck, *2
 9. Johansson, 5,47%, Rörö, *2
Vitlinglyra/sperling

Sverige har inga fiskerättigheter för sperling utan fisket sker enbart med danskflaggade båtar. Även för sperling gäller att landningarna sker i Thyborøn och Skagen. Sperlign fiskas i Nordsjön. Danmark kvot är 46 879 ton.

Danska pelagiska fiskerättigheter för sperling
 1. Jansson, 16,00%, Donsö, *4
 2. Tindskard, 13,42%, Hirtshals
 3. Claesson, 13,19%, Fiskebäck, *3
 4. Magnusen, 13,17%, Hirtshals
 5. Ahlström 1, 8,03%, Fiskebäck, *3
 6. Johansson, 7,00%, Rörö, *2
 7. Ryberg/Lorentsson, 6,54%, Rörö
 8. Johnni Kaalund Munksgaard, 5,00%, Thyborøn
 9. Kjeldsen, 4,34%, Skagen
 10. Backman, Malmborg och Jansson, 4,00%, Donsö
 11. Hametner Larsen, 2,54%, Thyborøn, *4
 12. Magnusson och Ahlström, 1,02%, Önnered, *3
 13. Pedersen, 0,66%, Esbjerg
Kolmule/Blåvitling

Kolmule fiskas i Nordatlanten. Landas på Irland, Färöarna ellerr Shetalnd, i Norge, Skottland eller Danmark. Den danska kvoten är 78 268 ton och den svenska kvoten 15 248 ton. Svenska innehavare av fiskerättigheter brukar byta bort dem mot fiskerättigheter för sill.

Danska pelagiska fiskerättigheter för blåvitling i EU-zon och brittisk zon
 1. Tindskard, 30,77%, Hirtshals
 2. Magnusen, 30,39%, Hirtshals
 3. Jørgensen/Mølgaard, 20,23%, Hirtshals
 4. Johansson, 17,06%, Rörö
 5. Magnusson och Ahlström, 0,66%, Fiskebäck, *3
Danska pelagiska fiskerättigheter för blåvitling i färöisk zon
 1. Jørgensen/Mølgaard, 32,37%, Hirtshals
 2. Magnusen, 30,95%, Hirtshals
 3. Johansson, 22,45%, Rörö
 4. Tindskard, 14,30%, Hirtshals
Svenska pelagiska fiskerättigheter för kolmule i EU-zon och brittisk zon
 1. Backman, Malmborg och Jansson, 15,24%, Donsö
 2. Claesson, 12,02%, Fiskebäck, *3
 3. Gustafsson, 20,81%, Dyrön/Rönnäng
 4. Johansson, 11,00%, Rörö
 5. Ahlström 1, 10,67%, Fiskebäck, *3
 6. Ahlström 2, 10,67%, Fiskebäck, *3
 7. Magnusson & Ahlström, 7,98%, Önnered, *3
 8. Gustavsson, 5,37%, Fotö
 9. Axelsson, 2,63%, Fiskebäck, *2
 10. Andersson, 1,76%, Donsö/Vrångö
 11. Bryngeld, 1,07%, Fiskebäck
Hästmakrill/taggmakrill

Hästmakrill fiskas i Engelska kanalen och Nordsjön. Den danska kvoten är 2 803 ton och den svenska kvoten 750 ton. Den svenska kvoten är inte fördelad som fiskerättigheter per fiskebåt. I allmänhet fiskas den inte upp.

Danska pelagiska fiskerättigheter för hästmakrill
 1. Pedersen, 40,71%, Esbjerg
 2. Johansson, 34,26%, Rörö
 3. Tindskard, 12,53%, Hirtshals
 4. Magnusen, 12,53%, Hirtshals
Havgalt/Trynfisk

Den danska kvoten för trynfisk/havgalt är 5 592 ton. Sverige har ingen kvot. Den fiskas främst i Keltiska havet och Biscayabukten.

Danska pelagiska fiskerättigheter för havgalt 
 1. Johansson, 35,40%, Rörö
 2. Pedersen, 33,99%, Esbjerg
 3. Tindskard, 14,74%, Hirtshals
 4. Magnusen, 8,96%, Hirtshals
 5. Jørgensen/Mølgaard, 6,92%, Hirtshals
Företagen

Ett annat sätt att se på det hela är att se hur stora tillgångar företagen har. Fiskerättigheter är i de flesta företag värda mer än fiskebåtarna. Bar företag med tillgångar på över 20 miljoner SEK är medtagna. För de danska företagen har omräkning till svenska kronor skett.

Bokförda tillgångar i pelagiska fiskeriföretag senaste bokslut, M SEK (antingen 20211231 eller 20220630, 2022 för de danska företagen)
 1. Gitte Henning Pelagic A/S, 2 800,0*, Kjeldsen
 2. Themis Fiskeri A/S, 2 076,1* (Rylo AB)
 3. Rylo AB, 1 912,7, Ryberg/Lorentsson
 4. Astrid Fiske AB, 1 887,2, Johansson
 5. Rederiet Isafold A/S, 1 762,0*, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 6. Astrid Fiskeri A/S, 1 703,5* (Astrid Fiske AB)
 7. Rederiet Ruth A/S, 1659,8*, Magnusen
 8. Beinur A/S, 1 432,4*, Tindskard
 9. Asbjørn A/S, 1 305,0*, Magnusen
 10. Tor-ön Fiske AB, 884,4, Ahlström
 11. Fiskeri AB Ginneton, 824,3 (20201231), Claesson
 12. Lingbank A/S, 718,5, Rasmussen
 13. Gitte Henning Industri A/S, 656,8*, Kjeldsen
 14. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 632,5*, Jansson
 15. Torland Fiske AB, 562,6 (20220630), Ahlström
 16. B-C Pelagic Danmark ApS, 444,2*, Backman, Malmborg och Jansson
 17. Cattleya A/S, 384,4*, Pedersen
 18. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 255,9*, Bryngelsson
 19. AB Ocean ApS, 333,8*, Magnusen och Tindskard
 20. B-C Pelagic AB, 298,4, Backman, Malmborg och Jansson
 21. S 281 Elin ApS, 290,8*, Tindskard
 22. Lynge Fiskeri ApS, 275,6, Lynge
 23. Nordstrand Fiskeri ApS, 258,0*, Kjeldsen
 24. Båt GG 330 Carmona AB, 251,4, Gustafsson
 25. Gitte Henning Konsum A/S, 231,1*, Kjeldsen
 26. August A/S, 215,0*, Kim Folmer Pedersen
 27. Fiskeriselskabet 2Bis ApS, 205,5*, många delägare
 28. Odeskar Fiskeri A/S, 193,7*, Andersson
 29. Kim Fredsøe Fiskeri ApS, 156,8*, Kim Fredsøe
 30. Ahlma Fiskeri AB, 138,5, Magnusson och Ahlström
 31. Ahlma Danmark ApS, 130,9*, Magnusson och Ahlström
 32. Bryngeld Fiskeri AB, 129,2, Bryngeld
 33. Västfjord Fiskeri AB, 91,4, Gustavsson
 34. RI 457 Kirsten Fjord ApS, 76,6*, Lodberg
 35. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 73,1*, Berndtsson & Börjesson
 36. Axfish AB, 50,2, Axelsson
 37. Stella Nova Fiskeri AB, 43,9, Bryngelsson
 38. AB Clipperton, 29,4, Backman och Malmborg
 39. Odeskär AB, 25,0, Andersson

*Danska kronor är omräknade till svenska kronor 20230525.

Läs också:
Fotnoter

*1 Rederiet Isafold har en minoritetsägare, Kristian Larsen. Alla fiskeröttigheter är dock räknade som kontrollerade av majoritetsägarna.
*2 Svenska GG 64 Astrid-Marie har en minoritetsägare, Axfish AB. Alla fiskeröttigheter är dock räknade som kontrollerade av majoritetsägaren.
*3 Ahlström är en stor släkt. De som äger Tor-ön Fiske AB är kusiner eller relativt nära släkt med de som äger Torland Fiske AB. Jonas Ahlström som är delägare i Ahlma Fiskeri AB är avlägset släkt med de andra. Även familjen Claesson är avlägset släkt med Ahlström.
*4 Koppernæs är en norsk familj som äger fiskmjölföretag TripleNine. Detta företag är huvudägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS var fiskerättigheter delats upp på de olika delägarna. Andra delägare är Jansson, Berndtsson, Knak, Ruby, Hametner Larsen, Ørts Andersen och Tygstrup Andersen. Jansson är inte nära släkt med de Jansson som deläger B-C Pelagic.
*5 Fiskerättigheterna för AB Clipperton och B-C Pelagic AB har lagts ihop trots att familjen Jansson inte är delägare i AB Clipperton.

PS. Det finns även ett omfattande finskt, estniskt, lettiskt. litauiskt, polskt och tyskt pelagiskt fiske I Östersjön. De tillgängliga uppgifterna om fisket i de länderna är inte lika bra som de tillgängliga uppgifterna om det svenska och danska fisket. I det tyska fisket är en svensk trålare (ägs av tre personer från olika familjer) och två danska trålare verksamma. Det finska fisket ägs till stor del av ester.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!