Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Ahlströms

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Familjen Ahlström består av 8 kusiner i två syskonskaror som äger fiskeriföretagen Tor-Ön Fiske AB och Torland Fiske AB tillsammans. Dessa företag äger tre pelagiska fiskebåtar, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland och S 204 Tor-ön. Under den aktuella perioden ägde Tor-ön Fiske AB även L 144 Frederikke R som innan dess äges av Rylo Fiskeri ApS (Themis).

GG 204 Tor-ön är en mindre båt som tidigare hette GG 683 Rön. GG 207 Torland som har svensk flagg fiskade under den aktuella perioden främst i Östersjön och Bottenhavet men även i Nordsjön och Norska havet. S 204 Tor-ön fiskade främst i Nordsjön men även i Östersjön och Bottenhavet. För S 204 Tor-ön saknas data innan april 2022 då båten innan dess hade svensk flagg. L 144 Frederikke R är en ren industrifiskebåt som fiskade i Nordsjön. Båten är numera såld till Norge och det finns därför inga data efter december 2022.

GG 683 Rön hade tidigare en annan ägare (Alfhild Fiskeri AB) och användes då till sillfiske i Skagerak och Kattegatt under en kortare period på hösten. Båten verkar inte  ha använts till fiske under 2022 eller 2023 under den tid den varit GG 204 Tor-ön och ägts av Tor-ön Fiske AB. AIS-data finns därför endast för 2021. Idag är den att betrakta som en kvotbåt.

I Nordsjön fiskas främst sill, skarpsill, makrill och tobis, i Östersjön skarpsill och sill och i Bottenhavet sill (strömming).

GG 207 Torland

S 204 Tor-ön.

L 144 Frederikke R.

GG 683 Rön.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!