Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Ahlma Fiskeri

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Ahlma Fiskeri AB som ägs av Jonas Ahlström och familjen Magnusson har ett dotterbolag i Danmark, Ahlma Danmark ApS.

De två företagen äger två pelagiska fiskebåtar. GG 206 Ahlma i Sverige och S 206 Ahlma West i Danmark. Under den aktuella perioden fiskade GG 206 Ahlma både i Östersjön, och Nordsjön. Kanske lite i Skagerak också. S 206 Ahlma West fiskad enbart i Nordsjön och Skagerak. Företagets fiskebåtar bedrev inget fiske i Bottenhavet.

Målart i Östersjön var främst skarpsill men det fångas också en del sill, främst kanske som bifångst. I Nordsjön handlar det också om skarpsill och sill men även om tobis och sperling (vitlinglyra).

GG 206 Ahlma.

S 206 Ahlma

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!