Svenska pelagiska fiskerättigheter i Västerhavet 2023

Det pelagiska fisket i Kattegatt, Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Nordatlanten består av konsumtionsfiske av sill, makrill och skarpsill (brisling) samt industrifiske av tobis, kolmule (blåvitling), vitlinglyra (sperling) och skarpsill. Dessutom har svenska båtar ibland kvoter för kolmule, hästmakrill (taggmakrill) och lodda. Kvoten av skarpsill i Nordsjön, hästmakrill, lodda fördelas av Havs- och vattenmyndigheten varje år till de båtar som vill ha sådan kvot om det finns en svensk kvot. Exakt hur det fungerar när en båt väljs ut vet jag inte. Denna artikel handlar om konsumtionsfisket.

Ju längre bort som fisket sker, ju färre båtar är det som innehar fiskerättigheter. GG 64 Astrid-Marie är den båt som har de största fiskerättigheterna i Västerhavet. De har inte så stora fiskerättigheter i Östersjön.

Det ska i detta sammanhang noteras att GG 203 Ginneton inte existerar i nuläget. En ny är under konstruktion. På samma sätt har GG 158 Nimrod (har blivit SG 40 Miraculix), GG 505 Polar och GG 778 Lövön sålts. Deras fiskerättigheter har antingen sålts eller så innehas de av någon annan båt som ägarna också har. Axfish AB som är moderbolag till Nimrod 4 AB är minoritetsägare i GG 64 Astrid-Marie med 11%. Uppgifterna gäller februari 2023 och har i vissa fall ändrats sen dess.

Sill Skagerak och Kattegatt

På grund av den dåliga situationen för det västra sillbeståndet i Östersjön fiskas Skagerak-kvoterna numera i Nordsjön.

GG 39 Rossö

Pelagiska fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt (SK)
 1. GG 64 Astrid-Marie, 14,90%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 330 Carmona, 9,03%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 229 Clipperton, 8,08%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 210 Vera C, 7,51%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 5. GG 206 Ahlma, 7,17%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 6. GG 778 Lövön, 7,08%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 204 Tor-ön, 6,44%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 8. GG 207 Torland, 6,44%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 9. GG 39 Rossö, 5,73%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 10. GG 840 Svanen, 5,73%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
 11. GG 218 Västfjord II, 4,86%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 12. GG 850 Odeskär, 3,57%, Odeskär AB (Andersson)
 13. GG 505 Polar, 3,42%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 14. GG 690 Vingasand, 2,99%, Johnsson
 15. GG 1226 Clippfjord, 2,99%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 16. GG 158 Nimrod, 2,80%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 17. GG 77 Falken, 1,26%, Astrid Fiske AB (Johansson)
Sill Nordsjön

Sill är den viktigaste fisken för svenska fiskare i Nordsjön. Många byter till sig fiskrättigheter mot sill i utbyte mot fiskerättigheter för kolmule. Byten sker i allmänhet med danska båtar. De kan var svenskägda såväl som danskägda.

GG 229 Clipperton

GG 229 Clipperton. Bild: Karstensens

Pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordsjön (SKN)
 1. GG 64 Astrid-Marie, 26,36%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 330 Carmona, 9,03%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 229 Clipperton, 8,08%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 210 Vera C, 7,51%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 5. GG 206 Ahlma, 7,17%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 6. GG 778 Lövön, 7,08%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 204 Tor-ön, 6,44%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 8. GG 207 Torland, 6,44%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 9. GG 218 Västfjord II, 4,86%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 10. GG 850 Odeskär, 3,57%, Odeskär AB (Andersson)
 11. GG 505 Polar, 3,42%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 12. GG 690 Vingasand, 2,99%, Johnsson
 13. GG 1226 Clippfjord, 2,99%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 14. GG 158 Nimrod, 2,80%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 15. GG 77 Falken, 1,26%, Astrid Fiske AB (Johansson)

GG 206 Ahlma

Pelagiska fiskerättigheter för sill i brittisk ekonomisk zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 26,36%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 330 Carmona, 9,03%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 3. GG 229 Clipperton, 8,08%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 210 Vera C, 7,51%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 5. GG 206 Ahlma, 7,17%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 6. GG 778 Lövön, 7,08%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 7. GG 204 Tor-ön, 6,44%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 8. GG 207 Torland, 6,44%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 9. GG 218 Västfjord II, 4,86%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 10. GG 850 Odeskär, 3,57%, Odeskär AB (Andersson)
 11. GG 505 Polar, 3,42%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 12. GG 690 Vingasand, 2,99%, Johnsson
 13. GG 158 Nimrod, 2,80%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 14. GG 77 Falken, 1,26%, Astrid Fiske AB (Johansson)

Nya Ginneton. Bild: Karstensens

Pelagiska fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon (joint)
 1. GG 64 Astrid-Marie, 24,77%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 203 Ginneton, 15,72%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 229 Clipperton, 9,10%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 505 Polar, 8,05%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 5. GG 207 Torland, 7,82%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 204 Tor-ön, 7,81%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 7. GG 330 Carmona, 6,96%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 8. GG 206 Ahlma, 6,48%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 9. GG 778 Lövön, 4,91%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 10. GG 218 Västfjord II, 3,68%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 11. GG 690 Vingasand, 2,05%, Johnsson
 12. GG 158 Nimrod, 2,05%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 13. GG 850 Odeskär, 0,61%, Odeskär AB (Andersson)

GG 204 Tor-ön när den hette GG 683 Rön.

Pelagiska fiskerättigheter för sill i norsk zon (NEZ)
 1. GG 64 Astrid-Marie, 24,77%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 203 Ginneton, 17,77%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 229 Clipperton, 9,10%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 4. GG 505 Polar, 8,05%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 5. GG 207 Torland, 7,82%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 204 Tor-ön, 7,81%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 7. GG 330 Carmona, 6,96%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 8. GG 206 Ahlma, 6,48%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 9. GG 778 Lövön, 4,91%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 10. GG 218 Västfjord II, 3,68%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 11. GG 158 Nimrod, 2,05%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 12. GG 850 Odeskär, 0,61%, Odeskär AB (Andersson)
Sill norska havet

Det som fiskas i norska havet är den sill som förr i tiden kallade islandssill men numera kallas NVG-sill eller atlantoskandisk sill.

GG 64 Astrid-Marie. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Pelagiska fiskerättigheter för sill i Norska havet (NVG-sill)
 1. GG 64 Astrid-Marie, 43,61%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 203 Ginneton, 16,40%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 505 Polar, 13,98%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 4. GG 207 Torland, 6,35%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 5. GG 204 Tor-ön, 6,35%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 229 Clipperton, 5,41%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 7. GG 330 Carmona, 3,15%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 8. GG 218 Västfjord II, 3,02%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 9. GG 206 Ahlma, 1,02%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 10. GG 778 Lövön, 0,73%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
Makrill

Svenska båtar har förhållandevis små kvoter av makrill. Bara några få båtar brukar fiska makrill så en del av fiskerättigheterna byts mot fiskerättigheter för sill. Ibland med andra svenska båtar, ibland med danska båtar.

Pelagiska fiskerättigheter för makrill EU-zon och brittisk zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 31,88%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 203 Ginneton, 15,06%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 505 Polar, 10,06%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 4. GG 330 Carmona, 6,45%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 5. GG 204 Tor-ön, 6,06%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 207 Torland, 6,08%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 7. GG 229 Clipperton, 5,82%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 8. GG 206 Ahlma, 4,78%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 9. GG 778 Lövön, 4,68%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 10. GG 218 Västfjord II, 2,91%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 11. GG 850 Odeskär, 2,01%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 1226 Clippfjord, 1,77%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 13. GG 690 Vingasand, 1,70%, Johnsson
 14. GG 39 Rossö, 0,37%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 15. GG 840 Svanen, 0,37%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)

GG 330 Carmona

Pelagiska fiskerättigheter för makrill norsk zon
 1. GG 64 Astrid-Marie, 32,58%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 2. GG 203 Ginneton, 16,76%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 3. GG 505 Polar, 10,06%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 4. GG 330 Carmona, 6,45%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 5. GG 204 Tor-ön, 6,06%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 6. GG 207 Torland, 6,08%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 7. GG 229 Clipperton, 5,82%, B-C Pelagic AB (Backman, Jansson & Malmborg)
 8. GG 206 Ahlma, 4,78%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 9. GG 778 Lövön, 4,68%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 10. GG 218 Västfjord II, 2,91%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 11. GG 850 Odeskär, 2,01%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 1226 Clippfjord, 1,77%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 13. GG 39 Rossö, 0,02%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 14. GG 840 Svanen, 0,02%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
Skarpsill

Det fiskas idag mycket lite skarpsill i Skagerak. Huvuddelen av kvoten fiskas inte.

GG 77 Falken. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Pelagiska fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak och Kattegatt (2022)
 1. GG 77 Falken, 26,67%, Astrid Fiske AB (Johansson)
 2. GG 64 Astrid-Marie, 14,44%, Astrid Fiske AB (Johansson) & Axfish AB (Axelsson)
 3. GG 1226 Clippfjord, 9,87%, AB Clipperton (Backman & Malmborg)
 4. GG 330 Carmona, 7,03%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 5. GG 778 Lövön, 5,84%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 6. GG 218 Västfjord II, 5,36%, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson, Parkås & Jarander)
 7. GG 204 Tor-ön, 4,66%, Tor-ön Fiske AB (Ahlström)
 8. GG 207 Torland, 4,66%, Torland Fiske AB (Ahlström)
 9. GG 210 Vera C, 3,58%, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
 10. GG 690 Vingasand, 3,06%, Johnsson
 11. GG 850 Odeskär, 2,64%, Odeskär AB (Andersson)
 12. GG 840 Svanen, 2,58%, Svanen Fiskeri AB (Larsson)
 13. GG 39 Rossö, 2,51%, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson)
 14. GG 158 Nimrod, 2,05%, Nimrod 4 AB (Axelsson)
 15. GG 206 Ahlma, 1,80%, Ahlma Fiskeri AB (Magnusson & Ahlström)
 16. GG 505 Polar, 1,80%, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld)
 17. GG 683 Rön, 1,44%, Alfhild Fiskeri AB (Kristensson)

De olika familjerna Ahlström är inte samma familj. De som äger GG 204 Tor-ön är kusiner med de som äger GG 207 Torland. Den Ahlström som är delägare i Ahlma Fiskeri AB är mer avlägset släkt med dem.

Många av de fiskeriföretag som har fiskerättigheter i Nordsjön och Nordatlanten äger också danskflaggade båtar. Astrid Fiske har S 264 Astrid, B-C Pelagic S 438 Bristol, Fiskeri AB Ginneton S 205 Ceton, Ahlma Fiskeri S 206 Ahlma West, Tor-ön Fiske S 204 Tor-ön och Odeskär AS 202 Neptun.

Källa till uppgifterna är Havs och vattenmyndigheten.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på “Svenska pelagiska fiskerättigheter i Västerhavet 2023”

Kommentarer är stängda.