Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – B-C Pelagic AB

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. B-C Pelagic AB är ett pelagiskt fiskeriföretag på Donsö. Bolaget har ett systerbolag i Danmark, B-C Pelagic Holding ApS som har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. AB Clipperton ägs av familjen Backman och Erling Malmborg medan Bristol Fiske AB ägs av familjen Jansson. Samma familjer och personer äger B-C Pelagic Holding ApS.

B-C Pelagic AB äger den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton medan B-C Pelagic Danmark ApS äger S 438 Bristol. GG 229 Clipperton har under den undersökta perioden fiskat i Nordsjön, Östersjön, Bottenhavet, Skagerak och i Nordatlanten norr om Island mellan Island och Grönland. S 438 Bristol har för sin del fiskat främst i Nordsjön men även lite i Bottenhavet. Då Danmark inte har nån kvot i Bottenhavet så har S 438 Bristol sannolikt fiskat på fiskerättigheter de bytt till sig från GG 229 Clipperton.

I Bottenhavet fiskas främst sill, i Östersjön skarpsill och sill, i Skagerak sill, i Nordsjön främst sill, skarpsill, tobis och makrill. Norr om Island lodda och sill men vad Clipperton fiskade där har jag ingen aning om.

GG 229 Clipperton

S 438 Bristol

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!