Var de pelagiska fiskeriföretagen fiskar – Arcadia

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kunnat kartlägga var alla pelagiska svenska fiskebåtar fiskat mellan den 1 juli 2021 och den förste juli 2023. Arcadia Norr AB med dotterbolaget Rederi AB Engesberg i Karholmsbruk utanför Gävle ägs av familjen Bergström. Företagen äger de pelagiska trålarna GE 49 Arcadia och  GE 73 Almy. Almy verkar dock inte ha någon AIS-sändare och har bara varit svensk sen början av året så för den båten finns inga data.

GE 49 Arcadia fiskade enbart i Bottenhavet under den undersökta perioden. Målarten var sill men normalt är mindre bifångst av skarpsill. Landningarna skedde i huvudsak i Norrsundet. Tillsammans med GG 218 Västfjord och SM 53 Glomskär stod båten för större delen av de svenska sillfångsterna i Bottenhavet. Finska båtar fiskar dock mer.

GE 49 Arcadia

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!