Kvoter för Östersjön 2024

Ministerrådet har beslutat om nya kvoter för Östersjön inför 2024. För sill har de bestämt en minskning av kvoten med 43% jämfört med i år i centrala Östersjön vilket ger 40 368 ton och en minskning med 33% i Bottenhavet vilket innebär att 55 000 ton får fiskas Läs mer…

Kustfisket vill inte alls ha sillfiskestopp

Kustfisket vill ha sillfiskestopp utropar Stockholms Universitet i ett pressmeddelande och en nyhet. De hämtar påståendet från vad två personer vid namn Dennis Bergman och Anders Bergman säger. De två har visserligen yrkesfiskelicens men de är i första hand restaurangägare och behöver inte inkomsterna från fisket. Läs mer…

Leif Mannerströms uppvisning i okunnighet

I GP har den kände restaurangägaren och kocken Leif Mannerström undertecknat en debattartikel om sillen i Östersjön som brukar serveras under namnet strömming. Den är skriven tillsammans med flera andra. Artikeln är en uppvisning i okunskap. Man kan nästan säga att artikelförfattarna briljerar när det gäller okunnighet. Läs mer…

Miljöorganisationer och deras dumheter om sill

Flera miljöorganisationer, däribland Oceana, Seas At Risk och ClientEarth, hävdar att flera sillbestånd i Östersjön kommer att kollapsa om fisket fortsätter. Det är inget annat än dumheter och de har även tidigare sagt liknande dumheter om fisket i Nordsjön. Lika fel där som när det gäller Östersjön. Läs mer…

ICES föreslår ökade kvoter för nordsjösill och kolmule

ICES har publicerat sina kvot råd för makrill, kolmule (blåvitling), NVG-sill (atlantoskandisk sill), nordsjösil och hästmakrill (taggmakrill) inför 2024. Rekommendationerna innebär en minskning för atlantoskandisk sill och makrill men en ökning för kolmule, nordsjösill och hästmakrill. Läs mer…

Självklart säger regeringen nej till fiskestopp på sill

EU-kommissionen har lagt fram ett totalt verklighetsfrämmande förslag om att stoppa allt sillfiske (strömmingsfiske) i Östersjön. Vetenskapsmännen och forskningen står inte bakom förslaget utan det är något  som politiker utan verklig kunskap i frågan totat ihop. Läs mer…

Felaktiga fångstbedömningar i Östersjöfisket

Under perioden februari-mars 2023 utförde Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen (KBV) ett gemensamt pådrag riktat mot det pelagiska fisket i Östersjön. Landningskontroller utfördes på svenska och utländska fartyg i hamnarna Norrsundet, Simrishamn, Ronehamn och Nogersund. Läs mer…

Nya fiskarter som blir allt vanligare i svenska vatten

Genom att haven bir allt varmare så förändras djurliv och förhållanden i havet. Vissa fiskarter som exempelvis torsk och vårlekande sill missgynnas medan andra fiskarter som till exempel kummel, ansjovis och sardin gynnas. Läs mer…

Oceanas felaktiga bild av fiskbestånden i brittiska vatten

Förra månaden gjorde miljöorganisationen Oceana en stor sak av sin rapport Taking Stock: The State of UK Fish Populations 2023. Den målade upp en mycket negativ bild av fisket i brittiska vatten. Men den var inte sann. Rapporten och pressmeddelandet uteslöt viktiga sammanhang. Läs mer…

Alternativ till surströmming

Surströmming är strömming (sill) som konserverats genom jäsning. Den tvättade fisken saltas, läggs i öppna kar och får jäsa då strömmingen genom autolys, det vill säga genom egna enzymer, och tillsammans med bakterier bildar starkt luktande syror som propansyra, smörsyra och ättiksyra ur enkla sockerarter i fisken. Läs mer…

Inte utländska fiskeflottor som överfiskar i Gambia

90% av fångsten i Senegals och Gambias fiskevatten tas av lokala småskaliga fiskare. Utländska fiskeflottor fångar cirka 10%. En stor del av det som utländska fiskeflottor fångar fiskas långt ut. Det handlar främst om taggmakrill, sardiner och sardineller. Läs mer…

Var är den danska pelagiska fiskeflottan, oktober 2023

De större danska pelagiska fiskebåtarna ägnar sig alla åt fiske i Nordsjön för närvarande, En del av dem ligger i hamn. Det handlar säkert om landningar i flera fall, men en del av dem kan kanske också vara på varv för underhåll eller ligga still i brist på fiskerättigheter som kan användas just nu. Läs mer…

Var är den svenska pelagiska fiskeflottan, oktober 2023

Just nu befinner sig de flesta stora pelagiska trålare i Nordsjön. Några befinner sig i hamn för att landa och andra är kvar i hamn av andra skäl. De som är rena kvotbåtar som GG 204 Tor-ön och GG 850 Odeskär ligger förstås i hamn. GG 778 Lövön håller på att renoveras, rustas upp och göras i ordning på Ö-varvet. Läs mer…

Ingen äter sill eller torsk från Östersjön

Världsnaturfonden  (WWF) har gett sill och torsk från Östersjön rött ljus i sin senaste fiskguide. Det är en åtgärd som helt saknar betydelse. I princip ingen äter sill/strömming och torsk från Östersjön. Torsk fiskas i stort sett inte alls förutom i ytterst begränsade mängder i Skåne. Läs mer…

Dubblerad siklöjekvot i år

Siklöjekvoten i Bottenviken har inför årets siklöjefiske nästan dubblerats. I år får det fiskas 1 400 ton jämfört med bara 800 ton förra året. I P4 Norrbotten säger Martin Rydgren som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten att beståndet av siklöja kan variera väldigt mycket år från år. Läs mer…

Självklart borde säl jagas på samma sätt som rovdjur på land

Säl och skarv är ett hot mot den kustlevande fisken i Sverige såväl som mot det kustnära fisket. Genom att sälbestånden är större än de varit någon gång de senaste 70 åren förhindras också återkomsten av fiskebestånd som kollapsade på 1980-talet. Därför är det självklart nödvändigt att jaga säl. Läs mer…

Demersala fiskemöjligheter fiskfiske 2023

Det finns några svenska fiskebåtar som huvudsakligen ägnar sig åt fiskfiske. De flesta av dem ägnar sig dock också åt räkfiske. Torsk är den viktigaste målarten följd av sej, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga och vitling. Rödtunga är okvoterad i Skagerak medan det för kummel och rödspätta inte finns några individuella fiskemöjligheter. Läs mer…

Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – passivt fiske

I detta inlägg ska jag beröra fisket med burar och tinor, garnfisket och fisket med krokredskap som pilk och dörj samt fisket av läppfisk. De flesta burfiskebåtar, garnfiskebåtar och båtar som fiskar läppfisk har inga AIS-registreringar på GFW. Läs mer…

Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Hallandskusten

Fisket längs hallandskusten handlar i huvudsak om kräfttrålning. De flesta båtarna hör hemma  eller har sin bas i tre fiskelägen, Bua, Träslövsläge och Glommen. De flesta företag omsätter ganska lite och endast ett fåtal företag är så stora att de fått egna artiklar. Läs mer…