Största norska fiskeriföretagen 2014

Norge har en mycket större fiskeindustri och mycket fler fiskeriföretag än vad som finns i Danmark och Sverige. Det finns en mängd norska tidskrifter, tidningar och publikationer om fiske.  Varje år publiceras översikter av fiskodlingsföretag, hela fiskindustrin, fiskebåtsrederier och mycket annat. Läs mer…