Brittiskt storföretag in i det färöiska fisket

Ett av Europas största fiskeriföretag, det brittiska Andrew Marr International är numera minoritetsdelägare i det färöiska fiskeriföretaget P/f Jokin som under året investerat i en pelagisk fiskebåt samt fiskerättigheter för pelagisk fisk. Sen tidigare har föeretaget demersala fiskerättigheter med de två fiskebåtarna VN 449 Fram och TG 964 Sjagaklettur. Båda båtarna har idag och pelagiska fiskerättigheter. Företaget har numera också en tredje fiskebåt, TG 965 Arctic Voyager, som enbart har pelagiska fiskerättigheter, framförallt sill och blåvitling (svartkjaftur).

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg

Arctic Voyager när den hette KG 14 Næraberg. Foto: Gunnar Olsen

Arctic Voyager köptes i början av hösten och samtidigt köptes fiskerättigheter för sill och blåvitling på auktion. Båten var tidigare hemmahörande på Grönland med Tasilaq som hemmahamn. Arctic Voyager hörde tidigare hemma på Grönland där den ägde av Arctic Raven Pelagic där Andrew Marr International Ltd är minoritetsägare. Trots det var Andrew Marr sannolikt dominerande intressent i Arctic Raven. Sannolikt är företaget också dominerande intressent i P/f Jokin var övriga intressenter är bland annat Tummas Christophersen.

Så sent som 2014 köptes den skotska fiskebåten Havilah som idag heter VN 449 Fram.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

Peruansk fiskebåt till Grönland

Den peruanska fiskebåten Pacific Voyager har köpts av det grönländska företaget Arctic Raven Pelagic A/S. Minoritetsägare i Arctic Raven Pelagic är det brittiska storföretaget Andrew Marr International Ltd, ett av världens största fiskhandelsföretag. Trots minoritetsntresset i Arctic Raven är Andrew Marr sannolikt den dominerande parten i företaget.

Säljare av Pacific Voyager är Sustainable Seafood Resources (SFR), ett dotterdotterbolag till det konkursade kinesiska fiskeriföretaget Pacific Andes via likaledes konkursade China Fishery Group (CFG) Singapore. Enligt Det Norske Veritas (DNV) är dock ägaren av båten det färöiska bolaget Fridborg p/f, ett företag som dock inte verkar existera. Alla SFR:s fiskebåtar har legat still sen 2014.

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg. Foto: Gunnar Olsen

Pacific Voyager var tidigare färöisk och hade då namnet Næraberg. Ägare var sannolikt ett dotterbolag till JFK Trol, sannolikt Fridborg p/f. Ursprungligen byggdes den dock på Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i Norge år 1997 som N 905 Voyager som nordirländska Voyager Fishing Co Ltd. Fiskebåten som är på 2 205 bruttoton har inte använts sen 2014 utan har legat i malpåse i den peruanska hamnstaden Chimbote.

Arctic Raven Pelagic A/S har en makrillkvot i grönländska vatten och det är tänkt att den nu köpta båten ska användas till detta fiske. År 2016 hade företaget fiskerättigheter för 4 285 ton makrill i grönländska fiskevatten.

Andrew Marr International är via dotterbolag och helägda eller delägda fiskeriföretag och fiskebåtar en av de största innehavarna av fiskerättigheter i Storbritannien.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Operation Trawler – avslöjandet av omfattande svartfiske i Skottland

I mitten av 2000-talet höjdes misstankar om att ett omfattande illegalt fiske ägde rum i den skotska pelagiska flottan. Det hävdades att det landades stora mängder illegalt fångad fisk.

Svart fisk är fisk som fångas, behållas och säljs illegalt, ofta på grund ett fartyg har fångat sin fulla kvot av en viss art, men ändå fortsätter med fisket på arten. Misstankarna ledde till att en operation för att utreda förhållanden i den skotska fiskeindustrin inleddes mellan fiskerikontrollmyndigheter i Skottland och polisen.

Misstankarna riktades snart mot två företag, Fresh Catch i Peterhead och Shetland Catch i Lerwick, på grund av hur deras ekonomi såg ut. Bägge företagen bearbetar fisk som fångats av den pelagiska flottan, men de omsatte mer pengar än vad som kunde förväntas. De betalade skatt på resultat som vida översteg den summa pengar som de kunde ha gjort genom att sälja den legitima mängden fisk.

Ett tredje företag, Alexander Buchan Limited, var misstänkt för påstådda oegentligheter i det sätt som de tog hand om den landade fisken. När undersökningen pågått en tid så upptäckte revisorer snart att Fresh Catch och Shetland båda tjänat miljontals pund som inte motsvarades av lagliga landningar. Enorma mängder svart fisk hade landats på båda fabrikerna. Även hos Alexander Buchan fanns frågetecken att besvara angående landningar av olagligt fångad fisk.

Ytterligare undersökningar bekräftade att alla tre företag hade utfört bedrägeri i industriell skala. Fabrikerna hade arbetat med skeppare som förfalskade loggböcker för att dölja den verkliga mängden fisk de fångade. Vid landningar på Shetland Catch användes separata felställda vågar som underraporterade fångsten. En separat dator undangömd på fabrikens vind räknade ut den verkliga mängden fisk som fångades för att möjliggöra en korrekt svart betalning till fiskeriföretagen.  Ett liknande system var på plats i Fresh Catch fabrik , som också hade ett system av hemliga underjordiska ledningar som användes för att i hemlighet pumpa fisk utan att den passerade vågen och in i fabriksbyggnaden. Det tredje företaget involverade i skandalen, Alexander Buchan Limited, hade lagt till ett extra transportband i sin fabrik

Hundratals illegala landningar av svart fisk hade gjorts under 2000-talet. Vid Shetland Catch hade det landats olaglig fisk till ett värde av 47,5 miljoner pund, vid Fresh Catch för 10,5 och vid Alexander Buchan Limited för 4,8 miljoner pund. Detta hade gett skepparna och fabriksägarna många miljoner pund i svarta inkomster.

Brotten som utreddes begicks åren 2001-2005 och 2012 var det dags för rättegång. 17 män och de tre företagen dömdes till stora böter. De dömda männen var Hamish Slater och Alexander Masson, båda från Fraserburgh, som fick  80 000 respektive 50 000 pund i böter medan Alexander Wiseman från Banff fick 50 000. Victor Buschini från Poulton-le-Fylde i Lancashire dömdes till 70 000 pund i böter.

FR 365 Enterprise

FR 365 Enterprise år 2005. Idag hör båten hemma i Peru. Bild: Doug Paterson

Hamish Slater och Victor Buschini var från Enterprise Fishing Co Ltd, ett företag i vilket Peter & J. Johnstone, dotterbolag till Andrew Marr International, var delägare. Båten företaget ägde var FR 365 Enterprise.

Dessutom dömdes 13 personer från Shetland, Robert Polson, Lerwick, fick 70 000, John Irvine, 80 000, William Williamson, Whalsay, 45 000, Laurence Irvine, Whalsay, 80 000, David Hutchison, Whalsay, och Thomas Eunson, Whalsay, 40 000 vardera. Allister Irvine, Whalsay, och Gary Williamson, Whalsay, fick 35 000 pund i böter per person, George Henry, Bixta, 12 000, John Stewart, Lerwick, 15 000, George Anderson, Whalsay, 12 000 och Colin Leask, Whalsay, samt Allen Anderson, Whalsay, till 3 000 pund vardera.

Allister Irvine och John Irvine är delägare i Zephyr Fishing Co Ltd, George Anderson och Laurence Irvine från Antares Fishing (Whalsay) Co Ltd, Robert Polson och Thomas Eunson från Serene Fishing Co Ltd, George Henry och George Anderson från Adenia Fishing Co Ltd, William Williamson och Gary Williamson från Research Fishing Co Ltd, David Hutchison från Charisma Fishing Co och John Stewart från Fiskebas Fishing Co Ltd.

I maj månad 2012 dömdes Ian Buchan, James Duthie, Stephen Bellany och Oswald McRonald. Ian Buchan var och är fortfarande delägare i MV Quantus Co Ltd som äger PD 379 Quantus. Den andre delägaren i denna fiskebåt är Peter & J. Johnstone Co Ltd.  Bellany är från Unity Fishing Co Ltd och Duthie från Sunbeam Fishing (Fraserburgh) LLP.

Sommaren 2012 erkände ytterligare fyra skeppare att de landat olagligt fångad fisk. Det var Andrew, William, Robert and Peter Tait som äger företaget Klondyke Fishing Co Ltd, ett av det största brittiska fiskeriföretagen och en av den största innehavarna av fiskerättigheter i Storbritannien.

Ytterligare två personer dömdes i september 2012 efter att ha erkänt svartlandningar, det var Ernest och Allan Simpson från Freedom Fish Co Ltd och Shannon Fishing Co Ltd. De äger via de två bolagen FR 224 Christina S tillsammans med Peter & J. Johnstone Co Ltd (Andrew Marr International). Ernest och Allan Simpson fick 65 000 pund var i böter. De två erkände olagliga landningar för värden på cirka 4,7 miljoner pund.

Alla dömda fiskare och företag blev också dömda till att återbetala stora summor vid sidan av de böter de dömdes till. I flera fall handlade det om miljoner pund som skulle återbetalas, i andra falla några hundratusen och i några falla mindre än så. De fick också minskade kvoter, dvs färre FQA-enheter, med mera. Totalt återtog myndigheterna 8,1 miljoner pund och de totalt utdömda böterna var 1,75 miljoner pund.

De flesta stora skotska pelagiska fiskeriföretagen var inblandade i svartlandningarna. Undantagen är främst de utländskt ägda företagen, familjen Buchans Lunar Fishing Co Ltd, Castlehill LLP (familjen West), Mewstead LLP med familjerna Tait och West som ägare samt familjen Whyte med FR 249 Forever Grateful.

FR 224 Christina S

FR 224 Christina S. Bild: Sydney Sinclair

En del av de fiskare som dömdes i svartfiskskandalen deltar idag i kampanjen för att Storbritannien ska lämna EU (Brexit). De beskyller EU för att vara orsaken till att de fått minskade kvoter. Men det är bara dumheter. Anledningarna till att de eventuellt fått minskade kvoter är dels att de dömdes för svartfiske, dels att de kanske även i övrigt skött sina affärer så dåligt att de fått sälja kvoter. EU har inte minskat kvoterna för nåt land eller nån enstaka fiskare i förhållande till andra fiskare och andra länder.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brittiska fiskgrossister och fiskerättigheter

I Storbritannien så förvaltas fiskbestånden med hjälp av så kallade FQA-enheter. Det är ett verktyg för att hantera individuella överförbara fiskerättigheter. I Storbritannien är det vanligt att fiskerättigheter innehas av organisationer till förmån för deras medlemmar och av större företag till förmån för flera fiskebåtar. Det är vanligt att dessa företag är stora fiskhandels- och fiskindustriföretag. De äger dessutom ofta andelar i många fiskebåtar och fiskebåtsrederier. Dessa fiskebåtar och företag kan i sin tur ha egna fiskerättigheter och de levererar ofta den fisk de landar till de stora företagen på kontrakt. Detta ger fiskhandelsföretagen en stor makt i och över fiske. Fiskhandelsföretagen har ofta en lång historia som fiskeriföretag och de har fortfarande ofta egna fiskebåtar.

Andrew MarrEtt av företagen är Andrew Marr International som har kontor i Hull. Företaget ägs av familjen Marr. Andrew Marr International har en lång rad dotterbolag som antingen äger egna fiskebåtar eller innehar FQA-enheter till båtar som levererar fisk till Andrew Marr-koncernen, exempelvis till Marrfish. De viktigaste dotterbolagen som innehar fiskerättigheter är Humber Fishing Co Ltd och Viking Fishing Co Ltd. Det senare företaget är också delägare i ett antal fiskebåtar.

Dotterbolaget Peter & J. Johnstone Co Ltd är managementbolag för fiskebåtar samt delägare i flera stora pelagiska trålare. Ett annat dotterbolag, J.Marr (Seafoods) Ltd, är ett internationellt handelsföretag som främst handlar med pelagisk fisk och fiskmjöl men även med torkad fisk av olika slag. ett annat dotterbolag är Fastnet Fish Ltd som främst handlar med vitfisk och skaldjur.

Sammanlagt är Andrew Marr International ett av de bolag som äger mest FQA-enheter, dvs fiskerättigheter, i Storbritannien. Företag där Andrew Marr International är delägare äger totalt ännu fler FQA-enheter än de helägda bolagen. De helägda fiskerättigheterna handlar i huvudsak om vitfisk medan de delägda fiskerättigheterna främst är för pelagiska fiskarter.

Ett annat företag är Don Fishing Co Ltd i Peterhead i Skottland som dels innehar egna FQA-enheter (fiskerättigheter), dels är delägare i en lång rad fiskebåtar och fiskerederier. De delägda fiskeriföretagen har betydligt fler FQA-enheter än vad Don Fishing själva innehar. Utöver det är Don Fishing Co Ltd managementbolag för 21 fiskebåtar vara de är delägare i några, men inte i alla. Förutom detta handlar företaget med fisk och försörjer fiskebåtar med utrustning och förnödenheter. Ägare av Don Fishing Co Ltd är familjen Wood via holdingbolag. Don Fishing är inget internationellt företag av samma snitt som Andrew Marr International, men är sannolikt Skottlands största företag i sin bransch.

Ett större företag än både Andrew Marr International och Don Fishing Co är J. & J. Denholm Ltd som ägs av familjen Denholm. Denholm har huvudkontor i Glasgow och är i första hand ett rederi- och transportföretag men bedriver också offshoreverksamhet och fiskhandelsverksamhet. Inom fiskhandel och fiskeri har bolaget fabriker för bearbetning av pelagisk fisk i dotterbolaget Denholm Seafoods Ltd och fiskhandelsverksamhet och fiskeriverksamhet i Denholm Fishselling Ltd. Denholm Seafoods köper pelagisk fisk på kontrakt från Klondyke Fishing och Unity Fishing, två pelagiska fiskeriföretag som också äger minoritetsdelar i Denholm Seafoods Ltd.

DenholmDenholm Fishselling är delägare i en mängd fiskeriföretag och fiskebåtar samt ägare av egna FQA-enheter. Total sett har de delägda företagen fler FQA-enheter än vad Denholm Fishselling heläger. Förutom att vara delägare i fiskeriföretag och båtar köper Denholm Fishselling upp fisk på kontrakt från många båtar, de säljer utrustning och förnödenheter till fiskebåtar.

Caley FisheriesYtterligare ett företag av samma typ är Caley Fisheries Ldt i Peterhead, Skottland. Caley Fisheries gör nät, levererar utrustning och förnödenheter till fiskebåtar, äger FQA-enheter och andelar i fiskebåtar såväl som i fiskerirederier. De handlar också med fisk. Ägare av Caley Fisheries Ltd via några holdingbolag är 6 personer, Alan Watt, John Tait, Andrew Dixon, Karl Brown, Kenneth Reid och Neil Armour.

I Lowestoft i Suffolk, England, har LHD Ltd sitt ursprung. Men bolagets kvoter finns framförallt i Skottland, de pelagiska fiskerättigheterna innehas via dotterbolaget Adenia Fishing Co Ltd i Lerwick på Shetland. Den hvudsakliga verksamheten i bolaget fisnn också på Shetland.. Huvudägare i LHD Ltd är Peter Jackson Trust. Företaget säljer bränsle, förnödenheter, fiskeredskap med mera till yrkesfiske. Dessutom är bolaget managementbolag för flera stora pelagiska fiskebåtar såväl som för en mängd mindre demersala fiskebåtar.

Vid sidan av de fem stora bolagen jag redovisat ovan finns det också några mindre företag som dominerar fisket från vissa fiskehamnar och inom vissa områden.  Det handlr för dessa bolag enbart om demersalt fiske.

F.W.S. Carter & Sons Ltd i Exeter, Devonshire, grundades av Frank William Sydenham Carter som ett jordbruksföretag. Efter hand byggde bolaget också upp en fiskeflotta samt kom att äga golfbanor, pubar, en marina och en industripark. Företaget som ägs av flera familjemedlemmar leds idag av sonen Robin Carter och har blivit känt för sitt oortodoxa sätt att hantera sina FQA-enheter. Flertalet av FQA.-enheterna tillhör nämligen en liten plasteka, E 538 Nina May.

I Newlyn, Penzance, Cornwall har W. Stevenson & Sons Ltd sitt huvudkontor och sin verksamhet förlagd. Företaget dominerar fisket och fiskhandeln i Newlyn med omnejd (förutom sina egna båtar uppges 120 andra båtar sälja sin fånagde fisk till företaget) och ägs av familjen Stevenson. De har en mängda helägda fiskebåtar såväl som FQA-enheter som innehas av företaget direkt. Familjen Stevenson har varit engagerade i fiske från Newlyn i mer än 100 år. Företaget var 2002 inblandat i ett omfattande bedrägeri med falska landingsdokument och försäljning av olagligt fångad fisk. Av olika skäl kom de dock att dömas till ett ganska lindrigt straff för dessa överträdelser.

F.G. Normandale (Scarborough) Ltd som ägs av familjen Normandale hör hemma i Scarborough som namnet säger. Scarborough ligger på den engelska östkusten i Yorkshire. Förutom en del FQA-enheter som innehas av bolaget är de också delägare i flera fiskebåtar som har gena FQA-enheter.

FQA-enheter ägda av fiskhandelsföretag etc, företag, antal helägda, antal delägda, antal totalt.

Andrew Marr International, 246 192, 358 556, 604 748
Don Fishing Co Ltd, 83 463, 148 289, 266 530
Caley Fisheries Co Ltd, 66 447, 177 438, 243 885
LHD Ltd, 153 282, 8 885, 162 167
Denholm Fishselling Ltd, 32 628, 131 892, 164 520
F.G. Normandale (Scarborough) Ltd, 10 679, 19 012, 29 691
F.W.S. Carter & Sons Ltd, 26 317, 0, 26 317
W. Stevenson & Sons Ltd, 24 260, 0, 24 260

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brittiska vitfiskkvoter

Eller demersala fiskerättigheter kan vi också kall det. Dessa fiskerättigheter är inte på långt när lika koncentrerade på ett fåtal företag som de pelagiska fiskrättigheterna (inklusive industrifisken). Det är dock exakt samma system med FQA-enheter.  En sak skiljer sig avsevärt och det är att större fiskhandelskoncerner har stora andelar vitfisk via fiskbåtar de äger och via direkt ägande av fiskerättigheter som sedan kan användas av mindre fiskare som levererar fisken till dem. Dessa företag driver i allmänhet också fiskindustrier.

De största fiskhandelsföretaget är Andrew Marr International som dock har ännu större intressen via delägda företag i det pelagiska fisket. Det senare gäller faktiska lla företag av denna typ såsom Denholm Fishselling, Don Fishing, Caley Fisheries men dock inte LHD Ltd som har större direkt intressen i det pelagiska fisket än i det demersala.

I det demersala fisket finns också lokala företag med stor kontroll över fisket i de områden där de är verksamma. De företagen äger ofta en mängd små fiskebåtar, Sådana företag är FWS Carter & Sons Ltd, W. Stevenson & Sons Ltd och F.G. Normandale (Scarborough) Ltd. De tre sistnämnda företagen har dock toalt sett inet tillräckliga fiskerättigheter för att hamna på de totala topplistorna.

De viktigaste fiskarterna i det demersala fisket är torsk, kolja, vitling och annan vitfisk, sej rödspätta, tunga och andra plattfiskar samt kräfta (nephrops). Dessa är dock uppdelade på så många områden och det fisnn dessutom utöver dem en så stor mängd olika arter att en noggrannare uppdelning på det sätt som jag gjort för det pelagiska fisket blir nästan oöverkomligt stor och därför har jag låtit bli det. Istället har jag delat upp företagen på fiskförvaltningsområden. Små innehav av av FQA-enheter för pelagisk fisk kan vara inkluderade i siffrorna. Att ett företag och en båt är redovisat i en viss del av Storbritannien betyder inte att deras kvoter i huvudsak finns där, det betyder bara att båten eller företag har sin hemort där.

H 135 Farnella

H 135 Farnella. Bild: Marcel & Ruud Coster

Marine Management Organisation (MMO), England, företag/båt, FQA-enheter, ägare

Humber Fishing Co Ltd, 160 759, Andrew Marr International (för flera båtar)
H 135 Farnella, 74 233, Jacinta Ltd (UK Fisheries)
Viking Fishing Co Ltd, 72 815, Andrew Marr International (för flera båtar)
Lionman Ltd, 70 379, UK Fisheries
H 7 Kirkella, 46 643, Kirkella Ltd (UK Fisheries)
H 110 Norma Mary, 43 115, Onward Fishing Co Ltd (Samherji)
WY 261 Our Lass III, 38 315, Lockers Trawlers Ltd
BM 422 Provider II, 25 873, N C Trawlers
LT 60 Wilhelmina, 20 934, Wilhelmina BV (Nederländerna)
International Maritime Services, 19 278, (spanskägt)
Anglo Scottish Fish PO Ltd, 18 488
LT 162 Henrik Brands, 17 955, Brands
Nina May, 17 068, F.W.S. Carter & Sons
P 224 Miranda, 16 288, Jaczon BV (Nederländerna)
LT 36 Margriet, 15 677, Kafish BV (Nederländerna)
Our Melissa, 15 169, G. Lilley

Inslaget av fiskebåtar ägda från Nederländerna är stort i England och det är större än vad det i första anblicken framgår. Hälften av UK Fisheries ägs av ett nederländskt företag, det mycket stora företaget Parlevliet & van der Plas.

Yrkesfiskarnas intresseorganisationer, de så kallade producentorganisationerna äger också FQA-enheter i viss utsträckning. Det är allra vanligast i Skottland men förekommer också i England där Anglo Scottish Fish PO Ltd har 18 488 FQA-enheter som vi kan se i tabellen, South Western Fish PO (SWFPO)  3 640 och Cornish Fish PO Ltd 7 265.

K 373 Aalskere

K 373 Aalskere. Bild: Richard Paton

Marine Scotland, företag/båt, FQA-enheter, ägare

SFO Ltd, 150 343, Scottish Fishermen’s Organisation
Shetland Islands Council (SIC), 143 433
Don Fishing Co Ltd, 51 849, Wood, (för flera båtar)
SFPO Ringfence, 51 780, Shetland Fish PO
LHD Ltd, 46 436, Peter Jackson Trust (för flera båtar)
BF 83 Audacious, 40 372, Deveron Fishing Co Ltd (Denholm) och Don Fishing
Caley Fisheries Ltd, 40 050, spritt ägande (för flera båtar)
Our Rosebloom, 34 876, Heather Fishing Co ltd
K 373 Aalskere, 32 335, Harcus
Demarus Fishing Co Ltd, 31 994, Denholm Fishselling Co Ltd
Don Company, 31 605, Don Fishing Co Ltd
FR 100 Achieve, 26 440, MB Achieve FR100 Ltd
WK 170 Boy Andrew, 25 893, Bremner Fishing Co Ltd
INS 110 Boy John, 25 374, Heather Fishing Co Ltd
BF 326 Venture II, 24 431, Don Fishing Co Ltd och Venture II Fishing Co Ltd

När det gäller Skottland är det noterbart att en mycket stor del av FQA-enheterna innehas av organisationer eller stora fiskhandelsföretag. SIC och SFPO hänger ihop. Gemensamt ägda licenser av communitytyp är förutom i tabellen redovisade SIC också Comhairle nan Eilean Siar (Yttre Hebriderna) med 3 743 FQA-enheter och Orkney Islands Council med 11 843. De handlar nästan uteslutande om fiskerättigheter för demersal fisk, dvs de är till för det småskaliga fisket.

SFO och SFPO är producentorganisationer, dvs organisationer som tar tillvara sina medlemmars intressen. Även andra producentorganisationer i Skottland har innehav av FQA-enheter. I Skottland är det Aberdeen PO med 14 794, NESFO med 15 240 och Fife PO med 3 432. Även dessa fiskerättigheter är i huvudsak demersala och främst till förmån för det småskaliga fisket.

Department of Agriculture and Rural Development, Nordirland, företag/båt, FQA-enheter, ägare

NIFPO, 44 826
Seaspray, 13 321
ANIFPO, 13 218
Opportunus Fishing Co Ltd, 7 010, Buchan (Skottland)
Una Investments Ltd, 6 206, Slater
Lancsman Ltd, 5 141, Buschini

På Nordirland äger inte någon enskild båt nån större mängd FQA-enheter. Det mesta innehas av organisationer, främst de två producentorganisationerna Northern Ireland Fish PO (NIFPO) och Anglo-North Irish Fish PO (ANIFPO). Familjen Buschini från England och Slater från Skottland var tidigare delägare i en stor skotsk pelagisk trålare som hette Enterprise. Seaspry är också det ett företag men jag har inte kunnat identifiera det då det fisnn nästan 100 företag listade med namnet Seaspray.

Då denna lista skulle bli samma för företag finns det ingen företagslista för Nordirland. I Wales och på Isle of Man är fisket av så liten omfattning att jag inte tar med dem.

Marine Management Organisation (MMO), England, företag, FQA-enheter, ägare

Andrew Marr International, 246 192, Marr
UK Fisheries Co Ltd, 191 255, Samherji och Parlevliet & van der Plas
Osprey-Buchan Group, 86 491, Walker (Nederländerna)
Onward Fishing Co Ltd, 43 115, Samherji
Lockers Trawlers Ltd, 38 315, Locker
F.W.S. Carter & Sons, 26 317, Carter
N.C. Trawlers Ltd, 25 873, Clarkson
W. Stevenson & Sons Ltd, 24 260, Stevenson
Wilhelmina BV, 20 934, (Nederländerna)
International Maritime Services, 19 278, (spanskägt)
Anglo Scottish Fish PO Ltd, 18 488
LT 162 Henrik Brands, 17 955, Brands
Jaczon BV, 16 288, Cornelis Vrolijk/Jaczon (Nederländerna)
Kafish BV, 15 677, (Nederländerna)

BF 83 Audacious

BF 83 Audacious. Bild: Sydney Sinclair

Marine Scotland, företag, FQA-enheter, ägare

SFO Ltd, 150 343, Scottish Fishermen’s Organisation
Shetland Islands Council (SIC), 143 433
Don Fishing Co Ltd, 83 463, Wood, (för flera båtar)
Caley Fisheries Ltd, 66 447, spritt ägande (för flera båtar)
Heather Fishing Co Ltd, 60 610, Mcleman och Denholm Fishselling Ltd
SFPO Ringfence, 51 780, Shetland Fish PO
Bremner Fishing Co Ltd, 49 155, Bremner
LHD Ltd, 46 436, Peter Jackson Trust (för flera båtar)
BF 83 Audacious, 40 372, Deveron Fishing Co Ltd (Denholm) och Don Fishing
Lunar Harvest LLP, 37 083, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan) och Harvester Fishing LLP (Stephen)
Denholm Fishselling Ltd, 32 628, Denholm
K 373 Aalskere, 32 335, Harcus
MB Achieve FR100 Ltd, 26 440, Buchan
BF 326 Venture II, 24 431, Don Fishing Co Ltd och Venture II Fishing Co Ltd
Keila Fishing Co Ltd, 20 866, Tulloch

I hela FQA-system är kollektivt innehav av FQA-enheter mycket vanligt men inte av samma betydelse på andra håll som i Skottland.  Exempelvis omfattar de kollektiva poollicenserna för båtar mindre än 10 meter 57 805 FQA-enheter. Den omfattar huvudsakligen demersal fisk men också små mängder sill och makrill. Andra licenser av samma sort (pooler) innehåller 22 031 FQA-enheter.

En speciell egenhet i det brittiska förvaltningssystemet och fisket är att de stora fiskhandels- och beredningsföretagen äger minoritetsandelar i en stor mängd företag. Detta gör att de i praktiken kontrollerar en större del av fisket än vad de synes göra. Förutom när det Andrew Marr International handlar det i huvudsak om delägda företag och båtar inom det demersala fisket. Sannolikt finns det det fler delägda båtar än de jag hittat så antalet FQA-enheter ska nog vara ännu högre.

FQA-enheter för demersal fisk som innehavs av delägda företag i vilka de listade bolagen har andel

Don Fishing Co Ltd, 183 067
Denholm Fishselling Ltd, 131 892
Caley Fisheries Ltd, 46 363
Andrew Marr International, 22 088
F.G. Normandale (Scarborough) Ltd, 19 012
LHD Ltd, 8 885

Tabellen innehåller alla FQA-enheter företagen och båtarna har.- Det är inte uppdelat i förhållande till andel då jag inta har kännedom om enskilda andelar i olika båtar. Det finns en viss dubbelräkning i tabellen då Denholm och Don Fishing deläger flera företag tillsammans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,