Svenska EU-kandidater ointresserade av fiskefrågor

Lantbrukstidningen ATL har frågat 26 toppkandidater i EU-valet om vilka frågor de är intresserade av. Eller rättare sagt vilka utskott de är intresserade av att sitta i. 10 av 26 tillfrågade kandidater vill sitta i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter Läs mer…

Advertisements

Miljöpartiet vill skapa fler marina reservat

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och deras förstanamn till EU-parlamentet Isabella Lövin lade i lördags fram ett nytt förslag om att inrätta tre nya skyddade havsområden. Haven runt Sveriges kust är hotade är enligt Miljöpartiet, både vad gäller fisket och levande Läs mer…

EU-valet – socialdemokraternas fiskeripolitik

Inlägg nr 9 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 9 av 9 i serien EU-valet och fisketSocialdemokraterna har en formulerad syn på fiskeripolitik, problemet är det hela skrevs ihop redan 2006. Så det är lite ålderstiget nu. De kritiserar den fiskeripolitik som då gällde inom EU och Läs mer…

EU-valet – Centerpartiet och fiskeripolitiken

Inlägg nr 8 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 8 av 9 i serien EU-valet och fisketCenterpartiets fiskeripolitik uttrycks i partiprogrammet på följande sätt: De flesta reglerna för den svenska fiskeripolitiken styrs genom EU:s lagstiftning och Centerpartiet är och kommer inom EU fortsatt att vara drivande för Läs mer…

EU-valet, fiskeripolitik och kristdemokraterna

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisketKristdemokraterna (KD) är ett av få svenska partier som har en utmejslad och formulerad fiskeripolitik. Kanske inte så konstigt med tanke på deras starka fäste i frireligiösa miljöer och i skärgårdssamhällen Läs mer…

EU-valet – Vänsterpartiet och fisket

Inlägg nr 6 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 6 av 9 i serien EU-valet och fisketVänsterpartiet hör till den majoritet av svenska partier som inte har en utformad fiskeripolitik. Det man kan hitta är generella skrivningar som exempelvis ”Fisket ska bedrivas med ekosystemperspektiv och kvoterna ska baseras Läs mer…

EU-valet – Folkpartiet och fisket

Inlägg nr 4 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 4 av 9 i serien EU-valet och fisketFolkpartiets fiskeripolitik sammanfattas på deras hemsida med följande punkter: Att Ekosystemansatsen och Försiktighetsprincipen tillämpas i EU:s fiskeriförvaltning – ekologisk hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk och social hållbarhet. Anpassa fiskeflottan till Läs mer…