Pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2015 – Västerhavet

Pelagiska fiskerättigheter i utsjöfisket är individuella och överförbara. De individuella fiskerättigheterna berör främst fiskarter som sill, skarpsill, makrill och tobis för vilka Sverige har ordentliga kvoter.

För övrig pelagisk fisk som Sverige där Sverige har kvoter, dvs taggmakrill (hästmakrill), vitlinglyra (sperling) och blåvitling (kolmule) i euopeiska vatten samt lodda i grönländska verkar de individuella överförbara fiskerättigheterna sakna praktisk betydelse.

För blåvitling redovisas visst innehav av fiskerättigheter men det motsvarar inte på något sätt Sveriges kvot på blåvitling och endast en båtar har rättigheter på över 20 ton, det är GG 764 Astrid med rättigheter på 52 ton vilket utgör 50% av det som redovisas. Dessutom finns det redovisat fisk med koden IND vilket väl sannolikt handlar om foderfisk (industrifisk) i norskt vatten (troligen främst skarpsill (brisling) i norskt vatten, men kanske också vitlinglyra) på 787 ton. Av detta innehar GG 330 Carmona 479 ton och GG 438 Clipperton 307 ton.

Det finns dock ett problem med de kvoter som anges nedan och som jag fått från Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifterna gäller per den 3 december 2015. De stämmer inte helt överens med de siffror som redovisas på myndighetens hemsida. Notera också att uppgifterna avser fiskerättigheter efter byten och inte  de rättigheter respektive båt och företag innehar som grundkvot.

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Nordsjön (totalt 4 605 ton), namn, ton, andel, ägare

GG 764 Astrid, 1 281, 27,8%, Astrid Fiske AB
GG 203 Ginneton, 771, 16,7%, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 388, 8,4%, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 377, 8,2%, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 376, 8,2%, Torönland HB
GG 330 Carmona, 335, 7,3%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 313, 6,8%, Ahlma Fiskeri AB
GG 438 Clipperton, 236, 5,1%, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 236, 5,1%, Lövön AB
GG 229 Bristol, 202, 4,4%, Bristol Fiske AB
GG 158 Sunnanland, 90, 2,0%, Axelsson

Den sammanlagda andelen för Torönland HB är 753 ton vilket är 16,4%.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Nordsjön norsk zon (totalt 1 087 ton), namn, ton, andel, ägare

GG 764 Astrid, 338, 31,1%, Astrid Fiske AB
GG 438 Clipperton, 291, 26,8%, AB Clipperton
GG 203 Ginneton, 194, 17,8%, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 88, 8,1%, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 85, 7,8%, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 85, 7,8%, Torönland HB

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Skagerak/Kattegatt (H-SK, totalt 18 860 ton), namn, ton

GG 764 Astrid, 9 036, 47,9%, Astrid Fiske AB
GG 218 Västfjord, 1 284, 6,8%, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 888, 4,7%, Bristol Fiske AB
GG 438 Clipperton, 707, 3,7%, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 652, 3,4%, Lövön AB
GG 690 Vingasand, 627, 3,3%, Johnsson m.fl.
GG 683 Rön, 609, 3,2%, Kristensson m.fl.
GG 840 Svanen, 528, 2,8%, Svanen Fiskeri AB
GG 39 Rossö, 527, 2,8%, Fiskebåten Rossö HB
GG 204 Tor-ön, 512, 2,7%, Torönland HB
GG 207 Torland, 462, 2,4%, Torönland HB
GG 330 Carmona, 411, 2,2%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 354, 1,9%, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 258, 1,4%, Axelsson

Den sammanlagda andelen för Torönland HB är 974 ton vilket är 5,2%. Röröbåtar (Astrid, Svanen och Rossö) innehar tillsammans rättigheter för 10 091 ton vilket utgör 53,5% av den totala kvoten för individuella överförbara rättigheter för sill i denna kvot.

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Skagerak/Kattegatt/Nordsjön (H-SKN, totalt 7 437 ton), namn, ton

GG 764 Astrid, 1 126, 15,1%, Astrid Fiske AB
GG 203 Ginneton, 938, 12,6%, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 846, 11,4%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 505 Polar, 682, 9,2%, Bryngeld Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 649, 8,7%, Lövön AB
GG 207 Torland, 596, 8,0%, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 596, 8,0%, Torönland HB
GG 438 Clipperton, 550, 7,4%, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 434, 5,8%, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 419, 5,6%, Bristol Fiske AB
GG 206 Ahlma, 333, 4,5%, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 259, 3,5%, Axelsson

Astrid Fiske AB har sammanlagt 1 127 ton då GG 77 Falken innehar rättigheter till 1 ton. Det förändrar inte andelen. Torönland HB har sammanlagt 1 192 ton (16,0%).

Överlägset största innehavare av fiskerättigheter på sill i Västerhavet är Astrid Fiske AB som hör hemma på Rörö då de totalt innehar 11 782 ton. Näst störste innehavare av fiskerättigheter till sill i Västerhavet är Torönland HB (Fiskebäck) med 3 089 ton.

Fyra mindre båtar har bara rättigheter i Skagerak och Kattegatt. Två från Rörö (GG 39 Rossö och GG 840 Svanen) och två från Fiskebäck (GG 683 Rön och GG 690 Vingasand). Svanen och Rossö samt GG 77 Falken som också är en Rörö-båt fiskar också demersalt (fisk och kräfta).

För sill i Västerhavet finns också en kustkvot på 342 ton.

Största innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Skagerak/Kattegatt (totalt 6 972 ton), namn, ton

GG 77 Falken, 1 835, 26,3%, Astrid Fiske AB
GG 764 Astrid, 1 008, 14,4%, Astrid Fiske AB
GG 318 Dyning, 650, 9,3%, Torönland HB
GG 330 Carmona, 468, 6,7%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 407, 5,8%, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 405, 5,8%, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 374, 5,3%, Västfjord Fiskeri AB
VG 59 Lipton, 326, 4,7%, Carlsson & Gunnarsson
GG 229 Bristol, 283, 4,0%, Bristol Fiske AB
GG 210 Vera C, 250, 3,6%, Fiskeri AB Ginneton
GG 690 Vingasand, 213, 3,0%, Johnsson m.fl.
GG 840 Svanen, 179, 2,6%, Svanen Fiskeri AB
GG 39 Rossö, 175, 2,5%, Fiskebåten Rossö HB
GG 206 Ahlma, 125, 1,8%, Ahlma Fiskeri AB
GG 505 Polar, 125, 1,8%, Bryngeld Fiskeri AB
GG 683 Rön, 100, 1,4%, Kristensson m.fl.

GG 318 är en båt som inte används till aktivt fiske utan enbart fungerar som kvotägarbåt. VG 59 Lipton och GG 210 Vera C är mindre båtar som också fiskar demersalt. GG 77 Falken är lysbåt till Astrid vid snörpvadsfiske och då måste båten inneha fiskerättigheter för att få delta i fisket. Även om Ginneton också fiskar med snörpvad så har Vera C de gånger jag sett henne aldrig varit utrustad för lysfiske. Jag har aldrig heller hört talas om att Ginneton ägnar sig åt lysfiske.

Astrid Fiske AB har fiskerättigheter på totalt 2 843 ton (40,8%). Röröbåtar har totalt 3 197 ton vilket utgör 45,8% av hela den kvot i Skagerak som omfattas av individuella överförbara fiskerättigheter.

Största innehavare av fiskerättigheter för skarpsill i Nordsjön (totalt 4 422 ton), namn, ton

GG 203 Ginneton, 2 952, 66,8%, Fiskeri AB Ginneton
GG 206 Ahlma, 1 220, 27,6%, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 250, 5,6%, Lövön AB

Fiskebäcksbåtar (inklusive Önneredsbåten Ahlma) innehar totalt 4 172 ton (94,3%).

Störst totalt när det gäller skarpsill i Västerhavet är Fiskeri AB Ginneton med 3 202 ton medan Astrid Fiske AB har 2 843 ton och Ahlma Fiskeri AB har 1 345 ton. Dessutom finns en kustkvot på 455 ton. Det kan i dettta sammanhang också nämnas att de svenska kvoterna för sill och skarpsill är mycket större i Östersjön än i Västerhavet.

I Västerhavet fiskas också makrill. Kustkvoten för makrill är 341 ton medan utsjökvoten som fördelas med individuella överförbara fiskerättigheter är 3 422 ton.

Största innehavare av fiskerättigheter för makrill i EU-zon (totalt 3 422 ton), namn, ton

GG 764 Astrid, 939, 27,4%, Astrid Fiskeri AB
GG 203 Ginneton, 880, 25,7%, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 755, 22,1%, Bryngeld Fiskeri AB
GG 207 Torland, 425, 12,4%, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 406, 11,9%, Torönland HB

Torönland HB har 831 ton vilket utgör 24,3% av den kvot som ingår i de individuella fiskerättigheterna för makrill i EU:s farvatten. Fiskebäcksbåtar har totalt 2 469 ton vilket utgör 72,2%.

Utöver de listade båtarna finns det 9 stycken som var och en har 15 ton eller mindre. Dessutom har svenska båtar en andel makrill i norsk zon, 2015 är denna 306 ton varav GG 764 Astrid har 183 ton och GG 203 Ginneton 122 ton.

Astrid Fiske AB har totalt fiskerättigheter för makrill på 1 122 ton, Fiskeri AB Ginneton 1 002 ton, Torönland HB 831 och Bryngeld Fiskeri AB 755.

Den sista fiskarten för vilken det finns stora fiskerättigheter och där de individuella överförbara fiskerättigheterna spelar en större roll är tobis. Den totala kvoten är 32 704 ton.

Största innehavare av fiskerättigheter för tobis (totalt 32 704 ton), namn, ton

GG 438 Clipperton, 4 645, 14,2%, AB Clipperton
GG 778 Lövön, 4 493, 13,7%, Lövön AB
GG 330 Carmona, 4 417, 13,5%, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 4 326, 13,2%, Ahlma Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 3 216, 9,8%, Axelsson
GG 203 Ginneton, 2 720, 8,3%, Fiskeri AB Ginneton
GG 207 Torland, 1 973, 6,0%, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 1 904, 5,8%, Torönland HB
GG 218 Västfjord, 1 869, 5,7%, Västfjord Fiskeri AB
GG 229 Bristol, 1 703, 5,2%, Bristol Fiske AB
GG 764 Astrid, 1 438, 4,4%, Astrid Fiske AB

Torönland HB innehar fiskerättigheter på 3 877 ton motsvarande 11,8%. Fiskebäcksbåtar (inklusive Önneredsbåten Ahlma) innehar sammanlagt 14 139 ton (43,2%).

GG 438 Clipperton

GG 438 Clipperton

När det gäller tobis är det helt andra företag än Astrid Fiske AB och Fiskeri AB Ginneton som har de största fiskerättigheterna. Tobis fiskas enbart för tillverkning av fiskolja och fiskmjöl. Industrifiske eller foderfiske kallas det. Skrapfisk, foderfisk eller industrifisk benämns den fisk som används för detta ändamål. Skarpsill i Västerhavet fiskas delvis för konsumtion men i huvudsak som industrifisk medan sill i huvudsak fiskas som konsumtionsfisk och i liten utsträckning används som industrifisk. Makrill fiskas främst för konsumtion.

Det verkar onekligen som om Astrid Fiske AB främst fiskar konsumtionsfisk, Fiskeri AB Ginneton, Bryngeld Fiskeri AB, Vöstfjord Fiskeri AB, Bristol Fiske AB och Torönland HB båda delarna medan övriga större pelagiska fiskeriföretag främst ägnar sig åt industrifiske men fiskar konsumtionsfisk i mindre skala.

Det finns också ett antal fiskeriföretag som har dotterbolag/systerbolag i Danmark. Det gäller Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton och Ahlma Fiskeri AB medan Bryngeld Fiskeri AB har ett systerbolag/dotterbolag i Finland. Bland ägarna till pelagiska fiskerättigheter finns också den lilla fiskebåten LL 813 Wardö med 26 ton skarpsill i Skagerak/Kattegatt med. Som innehavare står Björn Ryberg, men han äger inte längre den båten. Frågan är om den pelagiska fiskerättigheten tillhör familjen Ryberg eller nån annan. Björn Ryberg är en av ägarna till Themis Fiskeri AB som har ett dotterbolag i Danmark med stora fiskerättigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2015 – Västerhavet”

Kommentarer är stängda.